Machač 65.hod Obhajoba

Datum akce: 25.9.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Pardubický

Machač 65.hod Obhajoba
Datum akce: 25.9.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Pardubický
„Týmové kaprařské závody Machač 65.hodin“

                                Pravidla
                    25.09.2020---28.09.2020

                Chytat se bude pouze na odhoz.
                        Závodu se účastní 10 týmů.
Začátek závodu: 25.09.2020 v 18:30.hod.
Konec závodu: 28.09.2020 v 11:30.hod

Pořadatelé: Filip Pluhař

Hlavní pořadatel: Filip Pluhař       
Zasílání přihlášek: Pluhar.filip@seznam.cz  tel.604783402
Hlavní rozhodčí: ..... Alena, Pavel
Hlavní Kuchařka: Helča,Ivča


REGISTRACE JE POUZE PROSTŘEDNICTÍM EMAILU
Pluhar.filip@seznam.cz
Startovné:
Startovné je stanoveno na 7400Kč/tým 500+750 za třetího.
Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 10.přihlášených týmů.
Tým musí do 14ti dnů od podání přihlášky uhradit nevratnou zálohu  50% startovného.
Pokud tak neučiní přichazí o nárok registrace a je pozván náhradní tým.
Startovné lze uhradit na BÚ 2804327083/0800
Při platbě zadejte název týmu do,,zpráva pro příjemce"

Zbývající část nejpozději do 24.6.2020.

Losování a prezentce:
Při uhrazení celé čásky na učet bude každému týmu přiděleno číslo na losovaní na pořadí.
Číslo jedna automaticky přiděleno Vítězum z nultého ročníku a to týmu CT ViKej.

Časový rozvrh závodů:
Prezence týmů proběhne v pátek 25.9.2020 od 16:00. do16:20.hod.
Na vyznačeném místě u stanoviště č.6.

Seznamení s Pravidly: 16:25 do 16:30.hod
Losování sektoru: 16:35 ve dvou kolech.
V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole.
V druhém kole si tým vylosuje číslo lovného místa,ve kterém bude lovit.
V případě,že Tým nebude v danou dobu přítomno losu.
POSOUVÁ SE NA POSLEDNI MÍSTO!!! dolosovavá rozhodčí.

Po ukončení losování se TÝM odebere na svá stanoviště,kde může začít s přípravou na kterou má MAX 1.HODINU!!!!!! Do který by měl hlavně zmapovat svuj sektor pomoci např.deeperu.
Marker je povolen pouze k měření hloubky, ne k označení krmného místa. Jeho použití je povoleno pouze před zahájením závodu.
Kobra, prak lze využívat po celou dobu závodu.
Zakázána je zaváděcí lodicka (popř. dron) ! ! !

Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybník. nahazovani povoleno pouze bez návazce( pouze olovo).Před začatkem závodu

UPOZORNĚNÍ: místní kapři atakují hranici 30 kg – používejte odpovídající vybavení včetně vlasce !!!

HODNOCENÍ:
Probíhá vážením a zápisem do sumáře učastníka a rozhodčího,kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.

Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy pěti nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu.

Úlovky se váží ve vážících taškách,které má pouze rozhodčí !!!!!!!!!

Boduje se pět nejtěžších ulovených ryb nad 5kg, pouze KAPR, AMUR.

Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků ve vaničce je povoleno pouze do obodování úlovku.
Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.

LOVNÁ MÍSTA:
Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo na celý závod.
Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí.
Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s kolíky v průběhu závodu nebudou tolerovány.
Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Návštěvám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího,nebo Pořadatele tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Lov na 4.pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem,s vlasovou metodou.Montáž provedena tak,aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Velký poděrák s min.80cm,odháčkovací madrace(podložka vaničkového typu).V noci bílé světlo u stojanu.

Za nedodržení je postich formou žluté karty při opakovaném prohřešku 2.hod.tým nechytá plus se odepíše nej ryba z sumáře.Toto kontroluje namátkově rozhodčí!.

!!!!!!PŘÍSNEJ ZÁKAZ!!!!!! Délka návzce max 40cm myšleno šnura fluocarbon na zig povolen max 4m délka.!!!!!!
           
Chytat se bude pouze na odhoz.


NELZE  použít živé organismy tj. žížala, červ atd. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Vstup do vody  je povolen pouze pro případ manipulace s rybou..

Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2019.

Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“.
www.revirmachac.cz

KRMENÍ:
Návnady a vnadění: boilies, pelety, mikropelety- vnadění jen ze břehu - Kobrou,lopatkou, prakem a PVA  materiálem po celý závod
Nástrahy: boilies, pelety, bostery, obalovací těsta, dipy  povoleny

Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů

Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu.
Během závodu je zakázána jízda automobilem od č.2 po č.5 soutěžící odstaví vozidla na označených místech ????.Po dobu závodu je přísný zákaz jaká koliv manipulace s auty
PS: ani startování toto bude bráno jako hrubé porušení pravidel.??????
V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.

• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!

Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit.
Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu.
Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele.
Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.


Vyhodnocení:
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy a nejtěžší ulovená ryba.

1. místo – Poháry + ceny od sponzora
2. místo – Poháry + ceny od sponzora
3. místo – Poháry + ceny od sponzora
Nejtěžší ryba - Poháry+ceny od sponzora
První ryba

Organizační pokyny:
• Na lovném místě č.3. BUDE postaven Bivak pokud bude tým chtít. Ovšem ponese plnou zodpovědnost za stav po ukončení. Lehátka je možno zapůjčit.
Místa 3.4.5.jsou pouze pro dva na spani raději počítat s možností aspoň deštníku nebo brolíčka.
Po dobu závodu bude pravidelná strava Snídaně,Oběd,Večeře.
V ceně startovného.


Závěrečná ustanovení:

Uhradou startovného souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

Svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla v době závodu. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

Přihlašení:
1. CT ViKej..Tomáš Vítek, Jiří Kejklíček.
2. Strašek tým  ..Tomáš Motyčka, Jiří Oubrecht.
3. Volarna  team .. Svoboda,Palecek.
4. Tým TNS... Petr Třeský,Marek Zejmon
5. Carp tým Pobřeží Kocoviny ...Michal Dohnal,Jaroslav Zeman,Eliška Žačková-Dohnalová:-)
6. CT KAJATO... Tomáš Vodrážka, Jaroslav Vodrážka
7. Senioři...Ota a Ruda Šprincovi
8. Carp tým Stračov l....Petr Vít, Michal píchal Bulíček
9. Carp tým  Středočeši.....Šimák František,Martin Čech
10.Koem Team.. Emil Konkol, Martin Konkol

Náhradníci:

 

čajda-fifi - Profil - 15.1.2020