winter valmir carp cup - 1. ročník

Datum akce: 4.11.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký

WINTER VALMIR CARP CUP – Starý Ples 2021


Závod na 4 nejtěžší ryby - bodované ryby od 7 kg

Termín:  04. - 07. listopad 2021

Kde: Místo konání Rybářský revír Starý Ples, 6 ha

Uzavřený areál, wc, sprcha, zpevněná mola, každé lovné místo má vlastní elektrickou přípojku !!! možnost
parkování vozidla na lovném místě.
Počet týmů:  20

Pořadatelé:  CT VALMIR - David Matuška, Miroslav Zilvar - tel.: +420 733 712 640
                     
Facebook:  CARP Team Valmir - https://www.facebook.com/ctvalmir/

Startovné: Dvoučlenný nebo tříčlenný tým - 9.500,- Kč
Startovné se platí bankovním převodem:
AIR BANK – 1259200022/3030
IBAN: CZ67 3030 0000 0012 5920 0022

Platbu za tým uhradit po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele ZÁLOHA 4.500,- Kč uhradit do 30 dnů od registrace, DOPLATEK 5.000,- Kč uhradíte do 30.9.2021! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu. V případě neuhrazení zálohy bude místo přenecháno dalšímu týmu.
Pokud tým po uhrazení zálohy startovného zruší svou účast na závodu musí si zajistit za sebe náhradu ZÁLOHA SE NEVRACÍ !!!!!! Náhradní tým si může změnit název.
Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: ctvalmir@seznam.cz – z tohoto emailu Vám přijde potvrzení rezervace.

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 04.11.2021
12:00 - 13:00 hod. prezentace
13:00 - 13:30 hod. losování
13:30 - 15:30 hod. příprava lovných míst
16:00 hod. start závodu

Neděle 07.11.2021
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 40.000,- Kč , věcné ceny

2. místo – Poháry, finanční hotovost 30.000,- Kč , věcné ceny

3. místo – Poháry, finanční hotovost 20.000,- Kč , věcné ceny

4.- 5. místo – Věcné ceny
SEKTOR A – finanční hotovost 5.000,- Kč - poháry
SEKTOR B – finanční hotovost 5.000,- Kč - poháry
(týmy na místě 1-3 nemají nárok na sektorovou výhru)

Nejtěžší ryba závodu – Pohár, finanční hotovost 5.000,- Kč
První bodovaná ryba závodu – věcné ceny
První ryba nad 15 kg – věcné ceny
První ryba nad 20 kg – věcné ceny
První bodovaný AMUR – věcné ceny

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher a také právo ke zrušení závodu s vrácením startovného. Pořadatel v případě náhlých události způsobené vyšší moci si vyhrazuje právo na změnu termínu závodů.

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí, jak dorazily na e-mail   
  pořadatele přihlášky, lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí. Za tým, který se nedostaví k  losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená týmem.

• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, informace, jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Nástrahy: boilies, pelety 8-30 mm, bostery, obalovací těsta, dipy povoleny

Návnady a vnadění: boilies, pelety, mikropelety - vnadění jen ze břehu - Kobrou,lopatkou, prakem a PVA  materiálem po celý závod . Methodmixy a partikly jsou zakázany, takže nesmí být uloženy v lovném sektoru, taky je zakázáno tvořit z mikropelet koule a házet je lopatkou.

Povolená technika lovu: Povinná jsou zadní olova (back leady), každý tým chytá na 4 pruty s jedním jednoháčkem s PROTIHROTEM. Montáž musí být taková, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže, tzv. průběžná montáž. Lov probíhá pouze na odhoz ze břehu. Vlasec použitý k lovu musí mít minimální průměr 0,28mm. V případě použití odhozové šňůry lze použít pouze monofilní vlasec.Použití pletenky je zakázáno. Rozhodčí má právo kdykoli zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž. Je přísně zakázáno používat srkačky a neprůjezdné montáže.

Bodování a určení pořadí: bodovanou rybou je Kapr a Amur s váhou vyšší jak 7 kg (tolerance 15dkg), nejtěžší 4 ryby vyhrávájí, když už má tým chycených 4 ks bodovaných ryb a následně chytne těžší, než má doposud ulovené, může si ji v úlovkové listině zaměnit namísto nejlehčí ryby po pokynu rozhodčího. Tým si může rybu sám zvážit a když je menší než 4 ryby co má zapsané v úlovkové listině, tak ji neprodleně vrací do vody. Do příchodu rozhodčího při ponechání ryby na zvážení, je potřeba použít přechovávací sak. Když rozhodčí potvrdí okamžitý příchod, stačí ponechat rybu ve vaničce. Při vážení může být přítomen i jeden člen sousedního týmu, jinak smí do cizího sektoru vstupovat pouze rozhodčí a osoby, kterým to bude dovoleno od majitelů sektoru. Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekosaku vždy pouze po jedné v jednom saku. Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu. Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Povinná výbava:
 podložka vaničkového typu
 2x podběrák min. 80cm
 3x přechovávací sak
 dezinfekce na ošetření ryb
 zadní olova - back leady
 váha, osvětlení lovného místaPravidla lovu: lovící je povinen dodržovat Rybářský řád Rybářského revíru Starý Ples
https://www.narybynaples.cz/rybarsky-rad


Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky ( bude přistaven kontejner na odpadky )

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám rozhodčího.

• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu
  propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší rozhodčí s kapitány týmu.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla.

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.

• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!

• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!

• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci WINTER VALMIR CARP CUP na Starém Plese se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu ani škodu způsobenou na majetku závodníků.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem daného rybníku – www.narybynaples.cz
Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!


Startovní listina:

1. GS TEAM  - ZAPLACENO -- Radek Grunt, Dušan Schmidt
2. CARIBIC TEAM - ZAPLACENO - Jaroslav Kořínek, Miroslav Klemš
3. CT 106      - ZAPLACENO -  Tomáš Dyrt, Stanislav Komárek + 1
4. CT STARY PLES - ZAPLACENO  - Laďa Klouček, Vaníček, Lokvenc
5. CT PLAVAČEK    - ZALOHA  - Jan Kotek, Michal Pumr
6. CT CARPGENTLEMANS - ZAPLACENO -- Stanislav Paulu, Jakub Drholec
7. CT VYDRA -  ZAPLACENO  - Kevin Přibyl, Leoš Bárta
8. CT PAVOUCI - ZAPLACENO - Pavel Veselka, Jan Panenka
9. CT POTHOR  -  ZAPLACENO - Horáček, Potočný
10. CT MPC Carp Fishing - ZAPLACENO - Vondra, Kursch
11. CT ŽLEBÁCI - ZAPLACENO - Buchl,  Ševčík
12. CT FAKT FEST Trnávka - ZAPLACENO
13. CT BENATKY - Kolínsky, Bláha
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Náhradní týmy:

 

CT VALMIR - Profil - 1.1.2020