Carp Cup Zemník-Bodovka 2022

Datum akce: 28.4.2022 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Slovensko

Přátelé a kamarádi, chceme vás informovat o kroku ke kterému nás donutila situace okolo koronavirusu covid-19 v Česku a na Slovensku. Závod pořádaný v roce 2021 se ruší a přesouvá po dohodě s vedením jezera na příští rok na datum 28.4.-1.5.2022. Všechny týmy jsme kontaktovali a dohodli se na řešení. Rezervace na závod jsou otevřené. Moc vám všem děkujeme za pochopení, Petrův zdar

PRAVIDLA ZÁVODU:

CARP CUP ZEMNÍK-BODOVKA 2022

72 hodinový závod dvoučlenných nebo tříčlenných týmů

Termín:  28. dubna - 1. května 2022

Kde:  Soukromý rybářský revír Zemník-Bodovka Slovensko http://www.zemnik-bodovka.sk s rozlohou 13 ha

GPS: 48°48'42.8"N 17°55'19.6"E   

Počet týmů:  15

Pořadatelé: 
Zdeněk Maťa tel.: +420 724 506 006
Dolfa Olejník tel.: +420 602 168 094
                     
Startovné: Dvoučlenný nebo tříčlenný tým ………. 9. 999,- Kč

Startovné se platí bankovním převodem na účet, který bude zaslán na e-mail přihlášeného týmu. Platbu za tým lze uhradit do 14 dnů po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 5.000,- Kč uhradit do 14 dnů a druhou část 4.999,- Kč uhradíte do 31.12.2021! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 28.2.2022 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 200,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: zdenekmata@seznam.cz 

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 28.4. 2022
07:00 - 09:00 hod. prezentace
09:00 - 09:30 hod. losování
09:30 - 12:00 hod. příprava lovných míst
12:00 hod. start závodu

Neděle 1.5. 2022
12:00 hod. ukončení závodu
13:00 hod. vyhlášení výsledků

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí jak dorazily na e-mail pořadatele přihlášky.

• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.

• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.

• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená týmem.

• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, mapku lovných míst, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží dvoučlenné až tříčlenné týmy (třetí člen týmu může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící).

• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.

• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem s protihrotem.

• Nesmí se používat šokové pletené šňůry a olověné šňůry.

• Povolen pouze lov na položenou.

• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “.

• Na všech prutech musí být povinně použity back leady!

• Metody lovu ZIG-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázané.

• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny).

• Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je zakázané.

• Povoleno používat odhozový echolot a marker jen před startem závodu.

• Obalování olov povoleno.

• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.

• Zavážecí lodička je zakázána.

• Zákaz používání feederových krmítek!

• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.

• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.

• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.

• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody a to maximálně do výšky pasu 5m od břehu

• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán eprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene min. 90cm

• Odháčkovací podložka vaničkového typu!

• Pět kusů saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku může být umístěna maximálně jedna ryba)

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda).

• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne však boilies rohlíkové) a pelety.

• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.

• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies.

Návnada:

• Boilies a pelety

• Methodmix

• Používání partiklu, hlíny a lepidel je zakázáno.

Krmení omezeno na maximálně 50kg/tým bude kontrolováno rozhodčími!

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).

• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.

• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat.
Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a případně kapitán týmu, kterého se protest týká.

Hodnocení:

Bodovanou rybou je kapr a amur od 5 kg včetně!

Každému týmu se sčítají váhy 5 nejtěžších bodovaných ryb. Tým, který bude mít nejvyšší součet vah 5-ti bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba týmů.

Přechovávání a měření úlovku:

Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku) vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 30.000,- Kč , věcné ceny

2. místo – Poháry, finanční hotovost 25.000,- Kč , věcné ceny

3. místo – Poháry, finanční hotovost 20.000,- Kč , věcné ceny

4.- 10. místo – Věcné ceny

Nejtěžší kapr závodu – Pohár, finanční hotovost 5.000,- Kč , věcné ceny

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo
k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla. 

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen  a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.

• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!

• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!

• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci CARP CUP ZEMNÍK-BODOVKA 2022 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a
souhlasí s nimi.

2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem jezera Zemník-Bodovka!

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

 

ksanda - Profil - 12.11.2019