Lastia cup Bohušice jednotlivci!

Datum akce: 14.8.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina

Lastia  cup  Bohušice jednotlivci  2020


Datum konání závodu:  14-16.8.2020

Pořadatel závodu: David Sedláček, tel. 606 073 453 emeil- lastia.ds@email.cz


Závod:
Jedná se o uzavřený závod s neomezeným množstvím krmení pro max. 24.jednotlivců.Lov ryb je povolen na 2. pruty s průběžnou montáží..

Popis závodu:
Délka závodu je 50h hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Bohušice o rozloze 15 ha. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti  6 kg včetně. Závod bude možné sledovat on-line na http://www.mrk.cz/

Krmení:
Jedná se  o závod s neomezeným množstvím krmení.
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví,suchou kukuřicí,  škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné:  4.500,- Kč. Pokud závodník  po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 1.6.2020 – bude mu vrácena částka 4.300,-Kč. (zahraničnímu jednotlivci bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek).  Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo-jednotlivec- si musí zajistit náhradu. Náhradní k si může změnit název.

Časový harmonogram:

Pátek  14.8.2020 
  5.45 hod.-prezentace teamu
-  6.00 hod.  - losování
-9.00 hod  - start závodu

Neděle 16.8.2020
11.00 hod  - ukončení závodů
                        13.00 hod  - vyhlášení  závodu
Ceny:

1. místo – pohár, hotovost  - 20.000kč
2. místo – pohár, hotovost - 15.000Kč
3. místo – pohár,hotovost -10.000kč
4.místo-hotovost—4.500kč
Cena za nejtěžší rybu – pohár + 3.000kč
Cena za 1.bodovanou rybu-víno od Josef Kořínek a  atd..

Pravidla  Lastia Cup Bohušice-
Zákaz používání Zig rig-chytání na dně!návazec max.do 50cm!!!!!!

- Pokud jednotlivec bude mýt vedle sebe auto po čas závodu,nesmí bouchat dveřmi a rušit ostatní a všechny auta se otočí při příjezdu na lovné místo po směru k odjezdu,auta nesmí vjíždět na pole.
Zákaz používání pletených šňůr-odhozovích šokovek,jen ze  silonu.
- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu  Bohušice
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
-Při závěrečném signálu-klaksonu auta pro ukončení závodu,musí bít ryba zaseknutá,to znamená zvednutý prut a zdolávaná a závodník je povinen ihned nahlas zakřičet na sousední jednotlivce-MÁM RYBU!!! a to tak,,aby soused o tom věděl,ryba zaseknuta po signálu-se neuznává!!!  Ryba zaseknutá dle regulí,musí se zdolat do 15minut po skončení závodu a po tomto čase se ryba neuznává.Pokud nějaký jednotlivec chce podat protest proti sousedovy co nereguélně zasekl rybu po signálu,musí ihned podat protest pořadateli do 15 minut po záseku!!!Pořadatel se bude tímto problémem ihned zabývat a jednotlivec co podá nějaký protest při a po  vyhlášení,má smůlu a pořadatel se tímto už nebude zabývat.
-Krmení a nahazování  je dovoleno až po začátku závodu.
- Krmit je povoleno ze svého sektoru- rukou, krmítkem, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť.Krmítko dovoleno.
- Lovit bude jednotlivec bez pomocníka na 2 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody,vstup do vody povolen jen při podebrání ryby-po kolena!
- Je zakázáno označení lovných míst-marker jen na 10 minut.
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu
- Po čas závodu platí pravidla  Lastia.
- povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, podložka vaničkového typu!!!! a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 2ks ryb! Při naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!!
- pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán
- bodovány budou ryby s minimální váhou 6kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu-jednotlivec je ryba vrácena do vody, a zapsána do ůlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí  a zástupce vedlejšího týmu-jednotlivec svým podpisem.
- Soused  má povinnost chodit k vážení.
- pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce
- pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu
- nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, rozhodne  dřívější čas ulovení ryby
- při hrubém porušení pravidel bude závodník okamžitě vyloučen ze závodu a to bez náhrady.
Pokud tým nedokončí závod-bude diskvalifikován a budou mu anulovány výsledky.
Pořadatel si vyhrazuje právo,přerušit či předčasně ukončit závod,kvůli živelné pohromě.
Pořadatel si vyhrazuje právo-odmítnout zájemce o závod.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a video z průběhu závodu na reklamní a mediální účely.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.


Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Bohušice  a  Lastia
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvodem

Protest může podat  kapitán  týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!!


Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů -jednotlivec a vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor. Losuje se dvakrát a výměna míst není možná. Pokud se některý jednotlivec nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, vylosuje si místo až při svém příjezdu, nebo mu bude přiděleno místo volné.


Přihlášky:
Přehledy týmů-jednotlivcú budou probíhat na stránkách www.mrk.cz v seznamu závodů-akcí. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel.kontakt. Přihlášky zasílejte na email lastia.ds@email.cz
Startovné:
Startovné 4.500kč se bude platit bankovním převodem na účet
Číslo účtu: 2500959612/2010
Pro zahraniční týmy IBAN:CZ6020100000002500959612
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX nejpozději do 14 dnů  od zaslání vaší přihlášky –zálohu 50% a nebo startovné celé(do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka) a došlou platbu potvrdím smskou a nebo emailem.
.
Po uhrazení startovného-nebo zálohy 50% bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.
Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly  Lastia a řádem Bohušice platí pravidla – Lastia.
Startovní listina-
1.Lukáš Bláha-ZAPLACENO
2.František Bláha-ZAPLACENO
3.Richard Barát-ZAPLACENO
4.Zdeněk Chalupa-ZAPLACENO
5.Jan Syrovátka-ZAPLACENO
6.Antonín Hotový-ZAPLACENO
7.Míra Sosnar-ZAPLACENO
8.Pavel Hanuš-ZAPLACENO
9.Martin Klíma-Záloha 2000kč+2000kč
10.Jiří Hořčic-ZAPLACENO
11.Ondřej Bobek-ZAPLACENO
12.Jaroslav Štveráček-ZAPLACENO
13.Dominik Wunsche-ZAPLACENO
14.Michal Kouřil-ZAPLACENO
15.Martin Achylis-ZAPLACENO
16.Marcel Minár-ZAPLACENO
17.Roman Hlouch-ZAPLACENO
18.Radek Tok-ZAPLACENO
19.Milan Klusák-ZAPLACENO
20.Luboš Vymazal-ZAPLACENO
21.Lukáš Kopeček-ZAPLACENO
22.Petr Kutina-ZAPLACENO
23.Petr Sklenář-ZAPLACENO
24.Lukáš Nedělka-ZAPLACENO
Náhradníci-
1.
2.
3.
4.
5.František Kvasnička
6.Aleš Suchánek
7.Václav Matoušek
8.Radek Horák

 

medvidek 1 - Profil - 21.10.2019