MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

dragon baits cup 2020 zaječí

Datum akce: 23.4.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Jihomoravský

STARTOVACÍ LISTINA JE PLNÁ!

Chcete si zazávodit o zajímavé finanční a hodnotné ceny? Tak to Vám zveme na 3. ročník DRAGON BAITS CUP ZAJEČÍ 2020 který se bude konat 23.-26.4. 2020 přihlásit se do závodu můžete na emailu Jirii.Sedlak@seznam.cz

Pořadatel: Jiří Sedlák
Akci zajištuje firma: Rybářské potřeby Needs For Carp (Dragon Baits)
www.dragonbaits.cz    www.needsforcarp.com
Místo konání: Štěrkáč Zaječí https://www.vinarstviukaplicky.cz/rybarina

V tomto závodě se soutěží o:
1. místo 70.000 Kč a poháry + Věcné ceny od sponzorů!
2. místo 50.000 Kč a poháry + Věcné ceny od sponzorů!
3. místo 40.000 Kč a poháry + Věcné ceny od sponzorů!

Sektor A: 1. Místo: 15.000 Kč a poháry + Věcné ceny od sponzorů!
        2. Místo: 10.000 Kč a poháry + Věcné ceny od sponzorů!
        3. Místo: Věcné ceny od sponzorů v hodnotě 5000,-

Sektor B: 1. Místo: 15.000 Kč a poháry + Věcné ceny od sponzorů!
        2. Místo: 10.000 Kč a poháry + Věcné ceny od sponzorů!
        3. Místo: Věcné ceny od sponzorů v hodnotě 5000,-


Nejtěžší ryba Závodu: 1. 5000,- poháry + Věcné ceny od sponzorů!
2. 3000,- poháry + Věcné ceny od sponzorů!


23.-26. Dubna 2020

Harmonogram závodu:

23. Dubna 2020
– 09:00 –  registrace týmů
– 10:00 hod. – Losování lovných míst
– 12:00 hod. – začátek závodu
26. Dubna 2020
– 10:00 hod. – konec rybolovu
– 11:30 hod. – vyhlášení výsledků

Registrace:
Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, kterou pošlete na email Jirii.sedlak@seznam.cz. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou pouze dvoučlenné nebo tříčlenné a členové týmu musí být starší 18 let. Zákaz vstupu PSŮM!!
Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 18.000 Kč.  Startovné může být zasláno buď celé nebo jeho polovina (9000,-) a to do 7 dnů  od data přihlášení.  Druhá polovina startovného musí být zaslána do 31. Prosince 2019. V případě, že do 7 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 18.

Losování:
Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit. 
Lovný sektor:
Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu. Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.
V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:
Bodují se 8 nejtěžší kaprů (amur) z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů. Kapr a Amur je bodován od 10 kg.
Po ulovení bodovaného kapra (amura) zavolá mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží a odečte 1 kg sak, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.
Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.
Pokud bude kapr (amur) zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu.
O zdolávání nebo záběru je však nutné ihned informovat rozhodčího! Pokud se tak nestane, nemůže být kapr započítán.

Povinné vybavení:
Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen). Podběrák a podložka na kapry vaničkového typu

Povolená technika lovu:
Soutěží dvoučlenná nebo tříčlená mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!
Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je ZAKÁZÁN. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně kolen a to maximálně do vzdálenosti 3 metrů od břehu. Nahazování z vody je zakázáno.
Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.
Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem ZAKÁZÁNO. Pouze řepka je POVOLENA!
Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
Krmení je možné pouze z lovného místa a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány. .
Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Je možné si takto označit lovné místo po dobu 10 min.. Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.  Nahazovací echoloty (Deeper, …) jsou povoleny.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení závodu:
Vítězí tým, který při součtu osum nejtěžší kaprů (amurů) bude mít nejvíc. V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

Doprovodný program od našich sponzorů bude velmi vydatný a můžete se těšit na spoustu soutěží a různých challenge.

Týmy, které se umístní na stupních vítězů nemají nárok na sektorové ceny!
Pohyb a chování v průběhu závodu:
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám (každý tým je povinen být vybaven 6 saky a nelze umisťovat 2 a více ryb do jednoho saku)! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt sebou domů.

Protest:
Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina).
Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory rybníku Zaječí. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Závěrečná ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 31. lednu 2020, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.
Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena procentuelně podle počtu přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného. Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.
Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo a to bez nároku na vrácení startovného!

Všichni účastníci DRAGON BAITS CUP ZAJEČÍ 2020  se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.
Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů (dle GDPR) svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.


Startovací Listina:

1.CT MA&RE
2.CT Hydranti
3.CT PM Game
4.CT Dragon Baits Morava
5.CT MikBaits Pardubice
6.CT LT Baits
7.CT Dragon Baits
8.CT Carp Story
9.CT Zlatá Štika
10.CT ABK 4 CARP
11.CT Ganster
12.CT Olomouc
13.CT Rybářské potřeby Jurička
14.CT Automach Fishing Team
15.CT Needs For carp
16.CT KTS Max
17.CT Kobra 11
18.CT Pemira SK

 

Džura - ®, 30.9.2019

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniSpací pytel Giants Fishing 5 Season Extreme Plus

Druhá generace našeho nejžádanějšího spacího pytle Extreme, kde jsme tento spací pytel dovedli k úplné dokonalosti. Na vnější vrstvu, byl použit velmi příjemný a nešustící materiál „ Peach Skin “ broskvová kůže.

akce, rybareniJaro plné slev!

Sleva sem, sleva tam, všude kam se podívám :)

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
lovtour.cz lovtour.cz

Rybářské expedice za tajmenem a ostatními druhy ryb Sibiře. Objevování nových destinací a návštěvy osvědčených míst.