Carp Cup Korouhev 2019

Datum akce: 19.9.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Pardubický

Carp Cup Korouhev

Ve čtvrtek večer pro vás bude připraven bohatý raut, dobré jídlo a pití alko i nealko. Raut je v ceně !!!!! 
                                                 
Termín: 19.- 22. Září 2019
Kde: Rybník Ráj Korouhev
Počet závodníků: 10
Startovné: 3500,- Kč

Startovné se platí bankovním převodem na účet, který bude zaslán na e-mail přihlášeného závodníka. Platbu lze uhradit do 31.7.2019 po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele. Do poznámek pro příjemce uveďte jméno závodníka!

Pokud závodník po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 31.7.2019 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 500,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a závodník si musí zajistit za sebe náhradu.
Přihlášky zasílejte s jménem a příjmením, tel.kontaktem na e-mail: rybareni.korouhev@seznam.cz
          Tel. +420 773 274 769

Ceny:

1. místo – Pohár, finanční hotovost 10.000,- Kč ,
2. místo – Pohár, finanční hotovost 7.000,- Kč ,
3. místo – Pohár, finanční hotovost 4.000,- Kč ,

Nejtěžší bodovaná ryba závodu - Pohár, finanční hotovost 1.000,- Kč 


Časový rozpis závodu:
Čtvrtek 19.9. 2019
16:00 - 17:00 hod. prezentace
17:00 - 17:30 hod. losování
17:30 - 20:00 hod. příprava lovného místa

Pátek 20.9. 2019
7:00 - start závodu

Neděle 22.9. 2019
11:00 hod. ukončení závodu
13:00 hod. vyhlášení výsledků

Losování:
• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle
pořadí jak dorazily na e-mail pořadatele přihlášky.
• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.
• Losuje se pouze jednou.
• Za závodníka, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní
rozhodčí.
• Vylosované místo si není možné měnit.
Po vylosování každý závodník obdrží kartu na zápis úlovků, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na rozhodčí. Závodník odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:
• Soutěží jednotlivnci.
• Chytá na maximálně 2 pruty.
• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem.
• Nesmí se používat šokové pletené šňůry a šokové vlasce, minimální průměr kmenového vlasce je 0.30mm. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o délce maximálně 1 metr!! Olověná šňůra při spojení s kmenovým vlascem nesmí být zakončena obratlíkem!!!
• Povolen pouze lov na položenou.
• Povolen lov metodou Zig-Rig bez omezení délky návazce.
• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .
• Metody lovu vrtulníkové a podobné
sestavy jsou zakázané.
• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem
(košíčkové praky povoleny).
• Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je povolen.
• Povoleno používat odhozový echolot a marker.
• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.
• Zavážecí lodička je zakázána.
• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:
• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí
závodník opustit vymezený sektor.
• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.
• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel.
Ostatní osoby pouze se souhlasem závodníka v daném
lovném sektoru.
• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání,
vstoupit do vody a to maximálně do výšky pasu.
• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného
místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního závodníka,
může tento závodník podat následně protest a ryba nebude
započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před
zapsáním ryby rozhodčím.

Povinná výbava:
• Vlastní váha
• Světlo na osvětlení lovného místa
• Vlastní přepravní vozík na vybavení výhodou !!!!
V areálu je zakázáno používat vlastní: podběrák, vážící sak, podložku pod ryby, přechovávací saky. Tyto věci každému týmu přidělí pořadatel na místě konání !!!

Nástraha:
• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová
metoda).
• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies a pelety (ne však boilies
rohlíkové, lov na partikl zakázán!!!!)
• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.
• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies. – pop-up, pop-up pěnové nástrahy, korek

Návnada:
• Boilies a pelety
• Partikl- (vařená kukuřice, vařená pšenice)
• Methodmix
• Používání jiného partiklu, řepky, tygří ořech, hlíny,lepidel, červů, žížal, patentek a podobně je zakázáno.

Pohyb a chování v průběhu závodu:
• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen
chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty,
rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril,
vařič).
• Po ukončení závodu je každý závodník povinen odklidit odpadky a
tyto odvézt!

Protest:
• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že
bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv
však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a
neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v
případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z
rozhodčích se jím nebude zabývat.
Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:
• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k
podání vysvětlení také závodník, který podal protest a
závodník, kterého se protest týká.

Hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr a amur od 6 kg včetně!
Každému závodníkovi se sčítá váha 5 nejtěžších ryb. Závodník, který bude mít nejvyšší součet váhy ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více závodníků, rozhoduje nejtěžší případně další nejtěžší ulovená ryba.

Přechovávání a měření úlovku:
Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku který vám přidělí pořadatel na místě!!! vždy pouze po jedné v jednom saku. Závodník po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce a zapíše úlovek do karty. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a závodník svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má závodník po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.
Ryby se budou vážit stejným typem vah a saku !!!


V případě kompletního nezaplnění startovní listiny, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.


Závěrečná ustanovení:
• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do
startu závodu upravit pravidla.
• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili
uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu,
návnadu a montáž, závodník je povinen umožnit na žádost
rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a
podobně.
• Pokud bude po registraci některý závodník přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu.
• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý závodník bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.
• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!
• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!
• Po celou dobu konání akce bude přítomen fotograf.
Všichni účastníci Carp Cupu Korouhev 2019
se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Všichni účastníci dávají:
1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.
2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.
Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem revíru Rybník Ráj !
Jedná se o privátní soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!


Registrovaní závodníci:

1. Josef Morávek - Zaplaceno
2. Martin Vykydal - Zaplaceno
3. Vítězslav Čápek - Zaplaceno
4. Ondřej Švehla - Zaplaceno
5. Vratislav Urban - Zaplaceno
6. Pavel Ehrenberger - Zaplaceno
7. Redek Hlouš - Zaplaceno
8. Roman Sandr - Zaplaceno
9.Libor Kašpárek - Zaplaceno
10.            Volné

 

Jenda2 - Profil - 2.6.2019