Automach Carp Cup

Datum akce: 1.11.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Slovensko

Automach Carp Cup 2019

Termín preteku: 1.-3.11.2019

Miesto konania preteku: Súkromný rybník Gergelík Moravský Sv.Ján (www.gergelik.sk)

Počet teamov: 14 dvojčlenných teamov + možnosť mať 1 pomocníka

Štartovné: 333,00 Eur

Časový harmonogram pretekov:
1.11.2019 piatok
7:00 - 8:00 stretávka na rybníku
8:00 - 8:30 losovania lovných miest
8:30 - 10:00 rozmiestnenie loviacich
10:00  štart preteku
3.11.2019 nedeľa
12:00 ukončenie preteku
13:00 vyhlásenie výsledkov

Systém hodnotenia: budú sa bodovať len kapor a amúr nad 7kg. Do konečného poradia sa budú rátať len 4 najťažšie ryby každého teamu. Vyhráva team s najvyšším súčtom daných 4 rýb.

Priebeh losovania: losovanie bude prebiehať v 2 kolách. V prvom kole sa bude losovať, v poradí v akom  jednotlivé teamy uhradili štartovné, poradie losovania o lovné miesto. V druhom kole sa bude prebiehať losovanie o lovné miesto.

Ceny:
1. miesto - 1000,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
2. miesto -  700,00 Eur + 2x pohár + vecné ceny
3. miesto -  500,00 Eur + 2xpohár + vecné ceny
4. miesto -  vecné ceny
Najväčšia ryba pretekov - 100,00 Eur + 1x pohár

Všetkých sponzorov postupne doplníme.

Preteky sú teamové, 50 hodinové. Na preteky treba vopred odoslať prihlášku na vizvarypavol@gmail.com a uhradiť štartovné v plnej výške. Poradie sa bude určovať podľa termínu zaplatenia.

Pravidlá preteku:
- Preteky sú teamové. Minimálne 2 členovia.
- Metóda Zig Rig je zakázaná.
- Maximálna dĺžka nadväzca je 30 cm.
- Bójky a zavážacie loďky a člny sú zakázané.
- Markrovanie povolené len v piatok od 09:00 do 12:00. Úplný zákaz sonarovania.
- Háčiky sú povolené len s protihrotom.
- Množstvo krmiva nie je obmedzené. Povolené je len bolies a pelety, obaľovacie pasty, dipy, práškové dipy, boostery, esencie a iné atraktory. Iné krmivo, partikel, methodmixy zakázané. Komu bude nájdené bude ihneď diskvalifikovaný. Do PVA pod háčik je možné používať drvené boilies.
- Obalovanie olova obalovacou pastou je povolené. 
- Kŕmenie povolené len kobrou a prakom z brehu a len zo svojho sektoru po začatí preteku.
- Každý team chytá na 4 udice s 1 nádväzcom (2 udice 1 rybár)
- Povinnosť používať šokový silón o min.hrúbke 0,50mm v dĺžke minimálne 20m.
- Každý team chytá vo svojom vylosovanom sektore, dopredu sa dohodnite so svojimi
susedmi, nech sa nemusia riešiť zbytočné konflikty.
- Každý team musí mať váhu a vážiacu trojnožku. Pre prípad sakovania musí mať team min
2ks plávajúcich vážiacich/prechovávajúcich sakov opatrené plavákmi.
- Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník.
- Každý team musí mať podložku vaničkového typu a veľký kaprový podberák.
- Váženie bude prebiehať pravidelne po ulovení bodovanej ryby.
- Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, člen teamu.
- Údaje o bodovaných rybách sa zaznamená na Zoznam bodovaných rýb, ktorý jeden ks bude
mať rozhodca a druhý ks bude mať k dispozícii každý team.
- Na svojom lovnom mieste treba udržiavať poriadok a čistotu po celý čas trvania preteku.
- Hlasné vyrušovanie a nadmerné použitie alkoholu, prípadne použite omamných látok bude
potrestané vylúčením z pretekov.
- Ryba ulovená pred ukončením pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 12:15 s tým, že pri
záverečnom signále musí team zakričať mám rybu s tým aby to počul minimálne susedný
team.
- Ak chytený kapor/amur uhynie nepočíta sa do bodovania.
- Okrem týchto pravidiel, treba dodržiavať aj pravidlá rybníka, ktoré sú uvedené aj na stránke jazera www.gergelik.sk
- Stravu si zabezpečí každý team samostatne.
- Organizátori nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov.
- Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
V prípade porušenia etiky dobrého správania a zaobchádzania s rybami, môže byť súťažiaci vykázaný z rybníka, bez nároku na vrátenie štartovného.
- V prípade neobsadenia všetkých miest, alebo zlého počasia sa pretek ruší a štartovné bude vrátené v plnej výške.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
KAŽDÝ TEAM MÁ ISTÚ ÚČASŤ AŹ PO UHRADENÍ ŠTARTOVNÉHO!!
Termín zaplatenia štartovného je do 31.7.2019. V prípade neuhradenia štartovného bude team nahradený náhradným teamom.

Štartovná listina / zoznam teamov:
1. PARYS & MKproCarp                    - Strnad, Hofierka
2. Potvory CZ/SK                              - Dobrotová, Kundrtová
3. Šajdíkové Humence 1                    - Janík, Burian
4. CT Kraken                                    - Marián Krajčík, Marek Krajčík
5. Danubefishing                              - Teodor Maroš, Martin Rendek
6. Automach / Pirkobaits                  - Karell, Rimes
7. Ložiskári                                      - Mošať, Fiala, Méryová
8. Šajdíkové Humence 2                    - Jakubec, Hyža
9. Mikbaits                                        - Rastislav Kuhajda, Patrik Fabo, Petra Fraňová
10. Garant Baits                                - J.Lastovka, Reichbauer, R.Lastovka
11. CT AutoFRIM TT                            - Vykydal, Dugovič, Hadviger
12. CT Pirkobaits / Mikbaits                - Krajčovič, Doktor
13. CT Virus                                      - Martin Hlobil, Petr Talasek
14. Garant Baits 2                              - Peter Ergh, Richard Cagaň

 

jaster976 - Profil - 22.5.2019