Lastia carp cup Nebesák !!! ZRUŠENÉ !!!

Datum akce: 16.4.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Moravskoslezský

Lastia carp cup Nebesák

2-sektorový pretek
20 týmov
2-3 členné družstvá
55 hodinový pretek
závod o celkový počet ulovených rýb

Ceny:

1.miesto 1000 EUR + poháre + medaile
2.miesto  700 EUR + poháre + medaile
3.miesto  400 EUR + poháre + medaile
4.miesto  100 EUR + vecná cena

Víťaz sektoru A 100 EUR + pohár + vecná cena
Víťaz sektoru B 100 EUR + pohár + vecná cena
(prvé tri miesta nemajú nárok na výhru v sektore)
najťažšia ryba preteku 150 EUR + pohár + vecná cena
prvá bodovaná ryba preteku 150 EUR + pohár + vecná cena
posledná bodovaná ryba preteku 150 EUR + pohár + vecná cena
rekord jazera (kapor) 200 EUR + vecná cena

každý účastník dostane účastnícku medailu (okrem prvých troch miest)

organizátor zabezpečí online priebeh závodu na facebookových stránkach: jazero Nebesák a LASTIA FISH (aktualizácie každú hodinu)

štartovné:
340 EUR (2-3 členný tým)
registrácia je platná až po úhrade celej výšky sumy štartovného
úhradu štartovného posielajte na číslo účtu: SK48 0200 0000 0034 4919 5554
štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 01.02.2020
pokiaľ chce tým zrušiť rezerváciu môže tak urobiť najneskôr do 01.02.2020 inak mu nebude vrátené štartovné alebo si musí nájsť náhradu
pri úhrade štartovného uveďte do správy pre príjemcu názov týmu, počet ľudí v týme a telefónne číslo
prihlášky posielajte na mail: romancibo8@gmail.com

Časový rozpis:
16.04.2020
17:00 - 18:00 -  prezentácia týmov a spoločná večera
18:00 - 19:00 - losovanie lovných miest a presun a príprava lovných miest
17.04.2020
7:00 - 8:00 - markrovanie a kŕmenie
8:00 - štart preteku
18.04.2020
- priebeh závodu
19.04.2020
15:00 - koniec závodu
16:00- vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

PRAVIDLÁ ZÁVODU:

Losovanie:
losovanie bude prebiehať dvojkolovo
v prvom kole sa žrebuje poradie (podľa poradia prihlásených týmov)
v druhom kole sa žrebuje lovné miesto (podľa vyžrebovaného poradia)
v prípade omeškania niektorého týmu bude organizátor losovať za tento tým

Bodovanie, váženie a prechovávanie rýb:
závod prebieha systémom chyť a pusť
bodovanými rybami budú Kapor, Amur, Jeseter
bodované budú ryby nad 6 kg (vrátane)
vo výsledku sa zráta celkový počet ulovených bodovaných rýb
pri vážení musí byť vždy rozhodca a aspoň jeden člen vedľajšieho týmu
vážiť sa budú ryby vždy len vo vážiacich sakoch rozhodcov
každý tým musí mať minimálne 4 eko-saky
každý tým je povinný po ulovení bodovanej ryby vložiť rybu do eko-saku a zavolať rozhodcovi (aj v noci v akomkoľvek čase aj o 01:00)

Kŕmenie:
množstvo návnad je obmedzené na 30 kg
ako návnada je povolený iba: methodmix, varený partikel, pelety, boilies
prísny zákaz používať nedovarenú alebo surovú kukuricu !!!
kŕmenie je dovolené: kobrou, PVA, spomb (len v určených hodinách), zakrmovacia lopatka, prakom
jŕmiť sa môže len z vlastného sektoru
kŕmiť sa môže najskôr 17.04.2020 o 07:00 hod
zakrmovanie spomb raketou je dovolené len v časoch od 8:30 - 9:00 (s výnimkou prvého závodného dňa, kedy je možné kŕmiť už od 07:00 - 8:00)
zavážacie loďky sú zakázané
zakrmovanie z člna je zakázané

Markrovanie:
marker je možné použiť iba na zistenie hĺbky vody, nie na označenie lovného miesta
marker je možné použiť 17.04.2020 od 7:00 do 8:00
zákaz používania nahadzovacích sonarov
zákaz používania sonarov na čln a označovania lovných miest z člna

Nástrahy:
ako nástrahy je možné použiť výlučne len pelety a boilies
obalovacie cestá a pasty sú povolené
rozomletie, krájanie a dipovanie je povolené
zákaz vstupu do vody pri nahadzovaní
zákaz vyvážať montáž pomocou vyvážacích lodičiek alebo člnov
je dovolené nahadzovať iba z vlastného sektoru
súťažia dvoj-troj členné tými, ktoré lovia na 4 prúty
je dovolené chytať len na únikovú montáž s maximálne jedným nadväzcom s jedným háčikom bez protihrotu alebo so zamačknutým protihrotom
zákaz použitia akýchkoľvek šokových šnúr (pletené šnúry, silony hrubšie ako 0,4 mm a olovenky)
povolený je výlučne lov na ťažko
lov na zig-rig je povolený

Lovný sektor:
vstup do lovného  sektoru je povolený iba súťažnému týmu, ktorý na danom sektore chytá, rozhodcom a susedným členom týmu pokiaľ sa jedná o váženie rýb
pokiaľ tým uloví rybu a tá vojde do susedného sektoru a dotkne sa montáže susedného týmu tento tým môže podať protest a tým pádom ryba nebude rátaná ako bodovaná
návštevy sú povolené len po ohlásení u rozhodcov a to len v hodinách od 15:00 - 17:00, každá návšteva sa musí prísť najskôr ohlásiť u rozhodcov (pri chatke správcu)

Disciplína pri love, tresty za porušenie pravidiel závodu:
každý tým je povinný dodržiavať pravidlá závodu a nepísané zásady športového rybolovu
zákaz nadmernej konzumácie alkoholu
pri nadmernom hluku bude tým napomenutý žltou kartou
pri porušení akýchkoľvek pravidiel bude týmu udelená žltá karta
pri opakovanom (druhom napomenutí) bude týmu udelená červená karta
rozhodca má právo požiadať tým o vytiahnutie ktoréhokoľvek prútu a skontrolovanie montáže (tým je povinný tento prút stiahnuť)
rozhodca má právo skontrolovať množstvo kŕmenia a druhy nástrah a návnad
žltá karta - udeľuje sa pri prvom porušení pravidiel (pravidlá závodu, nepísané pravidlá športového rybolovu), odrátavajú sa 3 najťažšie ryby z úlovkového listu týmu (pokiaľ tým nebude mať chytené 3 ryby najbližšie ulovené 3 ryby mu nebudú započítané)
červená karta - udeľuje sa pri hrubom porušení pravidiel závodu alebo pri opakovanom (druhom) upozornení týmu, tým je automaticky vylúčený zo závodu bez nároku vrátenia štartovného
podanie protestu je možné iba po zložení kaucie 30 EUR do rúk rozhodcu (po preukázaní oprávneného protestu bude suma vrátená)
protest je možné podať len počas závodu, protesty podané po závode nebudú riešené !!!
čo není dovolené je zakázané !!!
KAŽDÝ ÚČASTNÍK CHYTÁ NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ
usporiadateľ nezodpovedá za ujmy na zdraví a vzniknuté majetkové škody
organizátor si vyhradzuje právo na použitie fotiek a videí zo závodu
zaplatením štartovného tým súhlasí s uvedenými podmienkami


Povinné vybavenie týmu:
4x ekosak
podberák s minimálnou šírkou ramena 100 cm
clinic (ošetrenie pre ryby)
podložka vaničkového typu
nádobu na naberanie vody (na polievanie rýb vo vaničke)

Hlavný rozhodca:
Roman Cíbik/0948197141
romancibo8@gmail.com

Prihlásené tými:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 

Cibco - Profil - 4.5.2019