Tovačovská jarní čtyřiadvacítka 2019.

Datum akce: 27.4.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Všeobecné
Kraj: Olomoucký

Tovačovská jarní čtyřiadvacítka 2019.
Dne  26-28.4 2019  se budou konat rybářské 24. hodinové závody jednotlivců na revíru Tovačovská Jezera – jezero ANNÍN III.
Závody pořádá Jiří Zahradníček – Rybářství Tovačov.
Časový harmonogram:
Pátek 26.4
  možný příjezd – prezentace , večerní program
Sobota 27.4.
Prezentace – 6:00- do naplnění lovných míst.
Zahájení závodu – 9:30
Přesun na místa lovu – 10:00 
Zahájení lovu – 11:00
Neděle 28.4.
Ukončení lovu - 11:00
Vyhlášení výsledků  předání cen -12:30
Přihlášení do závodu.
1. Přihlášení pomocí přihlašovacího emailu odeslaného na adresu zavody.tovacov@seznam.cz  obratem obdržíte seznamem volných míst.
2. Startovné se hradí v místě závodu při prezentaci, počet objednaných míst je závazný.
Informace na tel: 723 912 463
Startovné: 1000.- Kč
Lov:
Lovná místa se nelosují.  Místo si každý vybírá z připravené orientační mapky. Výměna, jednou vybraného místa je možná jen se souhlasem pořadatele, a to pouze za neobsazené místo a jen před zahájením závodu. V průběhu závodu nebude výměna míst povolena.
Loví se dle rybářského řádu platného pro RR Tovačovská Jezera v režimu povolenky speciál, bez možnosti zavážení návnad, nástrah, použití bójek a lodí, krmení ze břehu partiklem je pro závodníky během závodu povoleno. Před a ani v průběhu závodu nesmí nikdo se zúčastněných na vodu. Úsek bude pro lovící uzavřen od pátku 26.4.  24:00 hod. do neděle 28.4. 12:00 hod. Zbývající jezera – Jih a Troubky uzavřena nebudou. Každý lovící si může ponechat 1. ušlechtilou rybu dle platného rybářského řádu Tovačovských jezer. Ponechaná ryba musí být výrazně označena rozhodčím v úlovkovém listu a nesmí být vyměněna za rybu jinou.
Bodování: 
Boduje se kapr obecný od 45cm, amur bílý od 60cm, bolen dravý od 40cm, lín obecný od 25cm,jelec tloušť od 25cm a cejn velký od 25cm. Tedy jen vyjmenované, tímto závodním řádem.
Bodování provádí rozhodčí, který bude pravidelně obcházet svůj úsek. Body se zapisují do „startovní karty“ a do „sektorového výkazu“. Úlovek měnící pořadí na prvních třech místech, musí být zkontrolován a potvrzen v sektorovém výkazu osobami, určenými při zahájení závodu. Neponechaný úlovek musí být po zapsání neprodleně a s největší ohleduplností vrácen zpět do vody.
Vyhodnocení:
  Pořadí bude stanoveno: dle délky ulovených ryb
1. Místo – nejdelší Kapr
2. Místo – nejdelší ryba mimo kapra
3. až xx (dle počtu cen) místo další největší délka jednotlivých ulovených ryb včetně kapra.
Při rovnosti délky ryb v jednotlivých kategoriích rozhoduje dřívější čas jejich ulovení.
Protest:
Každý závodník má právo podat protest. Podání protestu je zpoplatněno částkou – kaucí 500.-Kč. O oprávněnosti protestu rozhodne ihned po jeho podání ředitel závodu spolu s hlavním rozhodčím. V případě neuznání protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele.
Závěrečné ustanovení:
Každý startující, se závodu účastní dobrovolně. Souhlasí s pravidly a rybářským řádem Tovačovských jezer, což potvrdil uhrazením startovného.
V případě závažného porušení výše zmíněných pravidel může být závodník bez náhrady ze závodu vyloučen.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Po celou dobu závodů občerstvení zajištěno.

 

RST - Profil - 4.3.2019