VOLNÉ MÍSTO dragon baits cup 2019 zaječák 66h součet ryb

Datum akce: 25.4.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Plzeňský

-Datum: 25.-28.4. 2019
-Místo Konání: Rybník ‚‚Zaječák‘‘ http://www.zajecak.cz
-Garant závodu: http://www.dragonbaits.cz/
-Pořadatel: Spolek Rybáři od Zaječáku z.s.(Jiří Sedlák 775193705, Marek Bocan)
-Maximální počet týmů: 15
-Startovné: 7500 ,-
-Boduje se Kapr, Amur od 6 kg na součet
-Online přenos!
-Podpora Mládeže!
-https://www.youtube.com/watch?v=eU4cX189Ejc


-Časový harmonogram

-Čtvrtek 25.4.2019
- 12-00-13:00 Prezentace (Kdo nebude 13:00 na prezentaci bude se losovat bez něj.)
- 13:30 Losování
- 14:30 Příprava místa
- 16:00 Start závodu

-Neděle 28.4. 2019
-10:00 Konec závodu
-11:30 Vyhlášení výsledků

Ceny
1.Místo - 30 000,- +poháry+ věcné ceny
2.Místo - 20 000,- +poháry+ věcné ceny
3.Místo -10 000,-  +poháry+věcné ceny
4-5. Místo - věcné ceny
Nej.Ryba - 3000,-+věcné ceny+Poháry


-Přihlášky, úhrada startovného:
Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény závodníků a telefonním kontaktem na e-mail: Jirii.Sedlak@seznam.cz

Úhrada startovného na bankovní účet: 2106653324/2700
-Startovné uhraďte do 14 dní po zaslání registrace. Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a telefonní číslo jako variabilní symbol. Při neuhrazení startovného do 14 dnů, bude registrace považována za neplatnou!
Pokud dojde k odhlášení týmu po 01.03.2019, startovné se nevrací, nebo si musí najít náhradu!

Losování:

Výchozí pořadí losování určuje termín registrace, respektive termín obdržení platby registrovaného týmu. Nejdříve registrovaný člen týmu vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak registrovaný člen týmů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná. V případě nepřítomnosti některého z týmů, za něj losuje hlavní rozhodčí.       
         
Nástrahy:  boilies, pelety, (obalovací těsta a dipy jsou povoleny).
Návnady:  boilies, pelety, metod mix, Kukuřice, Řepka (řádně uvařené)

Maximální množství je 50 kg na tým a krmit se může Kobrou, Raketou, Košíčkem

Je přísně zakázáno lovit na:

Housku, foukanou kukuřici (pufy a jiné extrudy), chleba, červy, žížaly a na jiné živé nástrahy.Závod probíhá systémem chyť a pusť. Soutěží 2-3 členná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem S protihrotem. Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat pletené šňůry jako kmenová šňůra ani jako šokový návazec. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým dle vlastního uvážení podat protest IHNED! V případě protestu se zdolaná ryby nebudou počítat. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla stanovená místním revírem upřesněná o pravidla tohoto závodu! Závodníci mohou vstupovat do vody maximálně do úrovně kolen (maximálně 1 metr) za účelem bezpečného zdolání ryby.
-Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí!

-Povinná výbava je podběrák min. šířka ramena 90cm,1x podložka VANIČKOVÉHO TYPU pod ryby, váh u, EKOsak min. 4ks (k použití pro případ než bude ulovená ryba po vylovení rozhodčím zvážena),Rybu se budeme snažit co nejmíň sakovat saky si vemte jen pro případ nouze!

-každý závodník musí mít POVINNĚ backleady!!!!

Podání protestu:

Protest může podat pouze kapitán závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně a písemně. Pokud tým podává protest, musí současně složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Porušení pravidel:

Při prvním porušení pravidel soutěže bude přistižený tým varován žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení pravidel bude tým diskvalifikován a vykázán z revíru. Při hrubém porušení pravidel bude tým přímo diskvalifikován bez předchozího varování a vykázán z revíru.

Hrubým porušením pravidel se rozumí:

- nerespektování vypsaných pravidel soutěže
- nerespektování pokynů rozhodčího
- nedodržení etiky sportovního rybolovu
- nedodržení bližších podmínek rybářského řádu Rybníka Zaječák

Hodnocení úlovků:
Bodovanou rybou je kapr a amur od 6 kg včetně. Rozhodující je váha úlovku, která je bodována. Boduje se každá ryba nad 6 kg včetně. Rozhodující je součet ryb na konci závodu všechny ryby se sčítají.V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba. Úlovky váží úsekový rozhodčí v přítomností příslušného týmu a minimálně jedním členem sousedního družstva. Změřenou váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku 1 kg.

Uchování úlovků:
Váží se ihned po ulovení ryby.

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny. Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, zodpovídají za případné materiálové škody způsobené svým jednáním na majetku revíru, se stanovenými pravidly souhlasí a svůj souhlas stvrzují přihláškou a uhrazením startovného. Jedná se o soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.

1.CT O.K.Carp Team-Modrzewski Piotr,Korim Ondřej---------Zaplaceno! 14.1.
2.CT Dragon Baits- Milan Suk
3.CT Duo carp tým-Jaroslav Durkac------Taplaceno! 17.1.
4.CT Dragon Baits Morava- Ivo Rosypálek, Pavel Toman--------Zaplaceno!21.1.
5.CT Generace-Hlávka, Bradač, Špatenka-------Zaplaceno! 22.1.
6.CT Gangster fishing team-Ctirad Barták,David Kmoníček----------Zaplaceno!14.3.
7.CT Šmíd-Tomáš Šmíd, Vilém Šmíd--------Zaplaceno!20.3.
8.CT Candát- Ivo Doležal
9.CT Needs For Carp- Odehnal
10.CT Rampelník-Petr Fencl, Jiří Vedral-----------Zaplaceno! 8.4.
11.
12.
13.
14.
15.

 

Džura - Profil - 11.1.2019