Carp Story Cup Jestřabice 2019

Datum akce: 19.9.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Zlínský

PRAVIDLA ZÁVODU

Carp Story Cup Jestřabice 2019

64 hodinový závod dvoučlenných nebo tříčlenných týmů
Termín: 19.- 22. Září 2019
Kde: Přehrada Jestřabice
Počet týmů: 24
Pořadatelé: Carp Story
Startovné :za tým 7300,- Kč

Startovné se platí bankovním převodem na účet, který bude zaslán na e-mail přihlášeného týmu. Platbu za tým lze uhradit do 31.3.2019 po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 3650,- Kč uhradit do 28.2.2019 a druhou část  3650,- Kč uhradíte do 31.3.2019! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 31.3.2019 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 500,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: carpstoryzavody@seznam.cz

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!
Časový rozpis závodu:
Čtvrtek 19.9. 2019
14:00 - 15:00 hod. prezentace
15:00 - 15:30 hod. losování
15:30 - 18:00 hod. příprava lovného místa
18:00 hod. start závodu
Neděle 22.9. 2019
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků
Losování:
• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle
pořadí jak dorazily na e-mail pořadatele přihlášky.
• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.
• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.
• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní
rozhodčí nebo osoba určená týmem.
• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.
Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, mapku lovných míst, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!
Povolená technika lovu:
• Soutěží dvoučlenné až tříčlenné týmy (třetí člen týmu může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící).
• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.
• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v
případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s
jedním návazcem a jedním jednoháčkem.
• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se
mohou používat na návazce o délce maximálně 1 metr!
• Povolen pouze lov na položenou.
• Povolen lov metodou Zig-Rig
• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .
• Metody lovu vrtulníkové a podobné
sestavy jsou zakázané.
• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem
(košíčkové praky povoleny).
• Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je Povolenk
• Povoleno používat odhozový echolot a marker jen před startem
závodu.
• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.
• Zavážecí lodička je zakázána.
• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!
Lovný sektor:
• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí
závodník opustit vymezený sektor.
• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.
• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel.
Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném
lovném sektoru.
• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání,
vstoupit do vody a to maximálně do výšky pasu 5m od břehu
• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného
místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu,
může tento tým podat následně protest a ryba nebude
započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před
zapsáním ryby rozhodčím.
Povinná výbava:
• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky
o délce ramene alespoň 90 cm
• Odháčkovací podložka vaničkového typu!
• Pět kusů saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v
každém saku může být umístěna maximálně jedna ryba)
Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!
Nástraha:
• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová
metoda).
• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne však boilies
rohlíkové) a pelety.
• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.
• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí
boilies. – pop-up
Návnada:
• Boilies a pelety
• Partikl
• Methodmix
• Používání jiného partiklu, hlíny, lepidel a podobně je zakázáno.
Krmení omezeno na maximálně 40kg/tým bude kontrolováno rozhodčími!
Pohyb a chování v průběhu závodu:
• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen
chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty,
rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril,
vařič).
• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a
tyto odvézt!
Protest:
• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že
bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv
však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a
neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v
případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z
rozhodčích se jím nebude zabývat.
Případný protest řeší protestní komise.
Členové komise:
• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k
podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a
kapitán týmu, kterého se protest týká.
Hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr a amur od 7 kg včetně!
Každému týmu se sčítatá váha bodovaných ryb. Tým, který bude mít nejvyšší součet váhy ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší případně další nejtěžší ulovená ryba.
Přechovávání a měření úlovku:
Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku) vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.
Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.
Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 30.000,- Kč , věcné ceny
2. místo – Poháry, finanční hotovost 20.000,- Kč , věcné ceny
3. místo – Poháry, finanční hotovost 15.000,- Kč , věcné ceny

Nejtěžší kapr závodu - Poháry, finanční hotovost 5.000,- Kč 
Součet 5-ti ryb            - Poháry, finanční hotovost 7000,-  Kč

Vítěz sektoru A  - poháry, ceny
Vítěz sektoru B – poháry, ceny


V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.
Závěrečná ustanovení:
• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do
startu závodu upravit pravidla.
• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili
uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu
ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu,
návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost
rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a
podobně.
• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v
areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech
narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní
účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude celý
tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál
závodu nebo své lovné místo.
• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách
areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude
potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo
rozhodčímu.
• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na
veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!
• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené,
ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně
zodpovídá za mladší členy týmu!
• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a
fotograf.
Všichni účastníci Carp Story Cup Jestřabice 2019
se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.
Všichni účastníci dávají:
1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.
2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.
Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem revíru Přehrada Jestřabice !
Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

 

malucenko - Profil - 8.1.2019