Carp Cup Ostrata VI. 2019

Datum akce: 18.4.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Zlínský

Místo konání: Nádrž OSTRATA

Datum akce:  18. 04. 2019 – 21. 04. 2019 72 hod.

Časový harmonogram:

ČTVRTEK:
08:00 – 09:00 hod. prezentace závodníků
09:00 – 10:00 hod. losování míst
12:00 hod. start závodu
16:00 – 18:00 hod. občerstvení

PÁTEK:
14:00 hod. občerstvení (guláš + pivo/nealko)

SOBOTA:
15:00 hod. občerstvení (grilované prase/uzená kýta + pivo/nealko)

NEDĚLE:
09:00 hod. občerstvení (klobása + pivo/nealko)
12:00 hod. konec závodu
13:00 – 14:00 hod. vyhlášení výsledků

Ceny:

1. Místo – 17 000,- Kč + poháry + ceny
2. Místo – 13 000,- Kč + poháry + ceny
3. Místo – 10 000,- Kč + poháry + ceny
Výherce sektoru A – 1000,- Kč + ceny
Výherce sektoru B – 1000,- Kč + ceny
Výherce sektoru C – 1000,- Kč + ceny
Zbylé týmy ceny útěchy

Počet Týmů:

12 týmů
2 – 3 týmy náhradníků

Startovné:

7 000,- Kč za 2 – 3 členný tým

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte na email nadrzostrata@gmail.com, zašlete jméno týmu, jméno kapitána a zda budete dvou – tříčlenný tým.
Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 7.000 Kč. V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 12.

Losování:

Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé týmy losovat lovné místa, a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce týmů vylosují svoje lovné místo. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla závodu:

Závod probíhá způsobem CHYŤ A PUSŤ.
Povolen pouze lov na položenou.
Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem (povolen háček s protihrotem) na průběžné sestavě (povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže).
Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Feederové pruty jsou zakázané!
Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem.
Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.
Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm, odháčkovací matrací (nejlépe bazénkového typu), minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen).
BACKLEADE (zadní olůvka na ukotvení vlasce ke dnu). Z důvodu lepší bezpečnosti mezi sousedy. Aby ryba, která je zdolávaná nezamotala v sousedním sektoru vlasce. Vyhneme se sporům o zamotání sousedních prutů. Stačí jen olůvko s karabinkou.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat.
Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Krmení:

Nesmí se chytat ani krmit na živočišné nástrahy (žížaly, červ atd..)
Před startem závodu proběhne kontrola kvality a hmotnosti krmení.
Krmení omezeno 5 kg na den (dohromady maximálně 20kg na celý závod).
Krmit se může: boilie, pelety, methodmix a partikl
Nástrahy (boilies, pelety, obalov. těsta, boostery a dipy)

Zakrmování:

Raketa, spomba, vrhací tyč (kobra), PVA materiál.
Členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!
Zakrmování (spombem, raketa, košíček) je povoleno jen v určitou hodinu a to:
Čtvrtek:          12:00 – 13:00 hod., 17:30 – 18:30 Hod.

Pátek:              08:00 – 09:00 hod., 17:30 – 18:30 hod.

Sobota :          08:00 – 09:00 hod., 17:30 – 18:30 hod.

Neděle:          08:00 – 09:00 hod.

Vrhací tyčí (kobra) je povoleno vnadit (boilies, pelety) po celou dobu závodu.
Nesmí se použít: čluny, zavážecí loďky, echoloty a sonary!
Přísný zákaz krmení ze strany od lesa!

Mapování dna:

Povolené pouze MARKEREM

Hodnocení a vážení úlovku:

Bodovanou rybou je kapr a amur.
Kapr obecný je bodován od váhy 3 Kg včetně.
Amur bílý je bodován od váhy 3 Kg včetně.
BODUJE SE POUZE 5 KUSŮ NEJTĚŽŠÍCH RYB (neomezená výměna).
V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Závěrečné ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše.
Zruší-li tým registraci po 15. dubna 2019, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.
Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Povinnost závodníka je šetrně zacházet s ulovenou rybou!!!

1. CT RSLZ Luhačovice
2. CT ToFra
3. CT Duo Carp
4. CT Kobra
5. CT Stainless Steel carp team
6. CT Durch
7. CT BORA Carp 
8. CT Carp Future - Jet Fish
9. CT Pat&MAT
10. CT Stainless Steel carp team 2
11. CT team black carp
12. CT LudRa Carp team

 

michal94 - Profil - 5.1.2019