2.ročník - Legend Carp Cup 2019 DOLNÝ BAR

Datum akce: 23.10.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Slovensko

Miesto konania pretekov : Dolnobarský rybník v termíne od 23.10.2019 do 27.10.2019 (streda-nedeľa).
 
Maximálny počet tímov 18 (9 tímov chytá prvých 44 hod. na prednej časti jazera, 9 ďalších tímov chytá prvých 44 hod. na zadnej časti jazera), po 44 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie miest pre obe časti jazera.

Dĺžka pretekov : 88hodín (2x44hod)

Cena štartovného na tím je 280 € ( tím v zložení 2+1 pomocník rybár – môže pomáhať aj zdolávať), štartovné 280 € je nutné uhradiť do 31.05.2019.

Minimálny počet pretekárov v tíme je 2 !!!

Registrácia bude prijatá až po uhradení štartovného.

UPOZORNENIE!! V prípade neprítomnosti alebo odstúpenia od účasti štartovné nebude vrátené!

Názov účtu : Gabriela Valentová
Swift-BIC : POBNSKBA
Bankové spojenie – IBAN SK17 6500 0000 0000 3417 4797 / do poznámky dajte prosím názov teamu (napr. CT Malý Kapor) , ĎAKUJEME.

Systém hodnotenia :

• Do súťaže sa započítava len súčet 3 najväčších ulovených rýb (kapor alebo amur) za každého teamu.

• Bodovať sa budú len ryby nad 8kg!

• Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou 3 najväčších ulovených rýb. Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže. Družstvo ktoré uloví 3 ryby nad 8kg je povinné privolať rozhodcu po tretej zasieťkovanej rybe. Pokiaľ družstvo ulovilo rybu nad 10kg je povinné ihneď privolať rozhodcu.

• Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.

• Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva.

• Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.

CENY
1.miesto 1000 € v hotovosti pre team + 2x pamätný pohár
2.miesto 700 € v hotovosti pre team + 2x pamätný pohár
3.miesto 500 € v hotovosti pre team + 2x pamätný pohár       
4.-18. miesto - pamätná medaila                                           


Najťažšia ryba preteku /kapor, amur/ : 2x Pamätný pohár + vecné ceny

Prvá bodovaná ryba /kapor, amur/ : 1x Pamätný pohár + vecné ceny

Časový harmonogram:

23.10.2019 – 07:00 do 09:00 prezentácia, občerstvenie – raňajky (hradí to organizátor pretekov)
23.10.2019 – 09:00 do 09:30 losovanie miest
23.10.2019 – 09:30 do 12:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
23.10.2019 – 12:00 štart pretekov – 1. polčas
25.10.2019 – 08:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
25.10.2019 – 09:30 do 10:30 losovanie miest, občerstvenie
25.10.2019 – 10:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
25.10.2019 – 13:00 štart pretekov – 2. polčas
27.10.2019 – 09:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
27.10.2019 – 12:00 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie – OBED (hradí to organizátor pretekov)

Pravidlá rybolovu:

1. Vnadenie je možné výlučne peletami a boiliesom (minimálny priemer 12mm).
2. Chytať je možné len na boilies, dumbell boilies, pop up, ( zigrig nie je povolený )
3. Maximálna dĺžka náväzca 50cm.
4. Maximálny počet prútov na tím 2+2 prúty.
5. Používanie člnu je len na vlastnú zodpovednosť.
6. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.
7. Z člna je povolené sonárovanie, vnadenie, zavážanie a zdolávania.
8. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
9. Používanie vaničiek pod ryby je povinné!!! ( Podložky sú zakázané!!! )
10. Každý team musí mať minimálne 3x sak na prechovávanie rýb (len husto tkané!!!). Jeden sak slúži na prechovanie 1 ryby!!!
11. Organizátori si vyhradzujú právo hocikedy kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov
12. Kŕmenie je povolené len boilesmi a peletami bez limitu. Zakázané je kŕmiť partiklom a kukuricou!
13. Kŕmenie z člnu je povolené nonstop!
14. Použitie pasty je povolené!!!
15. Lovné miesta budú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore
16. Zdolávanie rýb z člnu je povolené.
17. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
18. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov
19. V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori
20. Losovanie bude dvojkolové. V prvom kole tímy budú ťahať lovné miesta podľa poradia uhradenia štartovného. Hodiť naspäť vytiahnuté číslo nie je možné.
21. Jazero bude rozdelené na dve sektory.
22. Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 18 tímov.
23. V prípade nepriaznivého počasia (búrky ,víchrice) majú organizátori právo pozastaviť preteky na dobu neurčitú.
24. Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholu môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Dôvodom vylúčenia môžu byť nasledovné: umiestňovanie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkov a agresívne chovanie voči účastníkom a rybám!
25. Sú povolené svietiace bójky .
26. Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené pri rybárskom domu!                                                         
27. Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
28. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovanie je povolené len na vyhradených miestach.                                                                                 
29. Po ukončení lovu je každý rybár povinný upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku!
30. Bodované budú len kapre a amury nad 8kg.
31. Organizátorov treba privolať po ulovení sumca, šťuky alebo inej nebodovanej ryby s veľkou váhou!
32. Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom.
33. Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu.
34. Váženie bude prebiehať pribežne počas celej dobe pretekov.
35. Pred zaplnením posledného prechovávacieho saku treba privolať rozhodcov.
36. V prípade ulovenia ryby nad 10kg je tím povinný privolať rozhodcov!
37. Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov!
38. V prípade, že dva tímy budú mať výsledok s rovnakou hodnotou, prednosť bude mať tím, ktorý má najväčšiu rybu.

Informácie o rybníku :

1. Dĺžka rybníka : 1,5 km
2. Rozloha : 18,5 ha
3. Priemerná hĺbka vody : 1,5 – 2 m
4. Dno vodnej plochy je prevažne bahnité
5. 21 lovných miest pre dvojčlenné mužstvá
6. Vzdialenosť medzi lovnými miestami 50-60 m
7. Chytá sa len z jednej strany rybníka
8. Sú vybavené miesta pre parkovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa
9. Palivové drevo si každý zabezpečí sám
10. Člny sa počas pretekov poskytujú bezplatne
11. Bójky ktoré označujú hranice lovných miest sa nesmú premiestňovať
12. Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov
13. Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže ak o tom rozhodne organizátor na návrh rozhodcov
14. Škody spôsobené počas pretekov nesprávnym zaobchádzaním so zariadeniami a rybami (člny, nádoby na smeti, ohnisko, stromy ) hradí nájomca
15. Počas pretekov zdolávanie rýb uviaznutých v rákosí je povinné vykonávať z člnov
16. Každý tím zúčastňujúci sa pretekov musí mať : 2 vaničky pre ryby alebo vaničky na nohách, aspoň 3ks hustotkaných prechovávacích sakov
17. Prenájom vaničky je možné na rybníku za 20€ na dobu pretekov
18. Každá ryba nad 10 kg je okamžite vážená, ryby pod 10 kg sa odkladajú do predpísaných prechovávacích sakov po jednom
19. Organizátor pretekov je povinný zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov ( min. 3 osoby)
20. Používať sa môžu háčiky s protihrotom
21. Pretekári môžu parkovať na lovných miestach
22. Návštevy rybárov môžu parkovať na vyhradenom mieste pre návštevy

Organizátori: Pavol Valenta +421 917 211 791


Výsledky

Prihlasené družstvá

1.CT Team Kadet - Jozef Dytrych,Michaela Hejlová - CZ
2.CT Carpzone.cz- Martin Veselý, Jaroslav Habarta - CZ
3.CT 2MK - M.Kukla,M.Kukla st.,A.Susol - SK
4.CT Gula Carp - Erik Hippik,Marek Hupka -SK
5.CT CTF - Branislav Kolát,Marián Lukačovič - SK
6.CT Sportex - Miroslav Boor,Martin Biksadský - SK
7.CT R&T - Roman Vojáček, Tomáš Jurovatý - SK
8.CT D&T - Tomáš Cabadaj,Dominika Klenková - SK
9.CT Gala - Gabriel Sagat,Ladislav Farkas,Ferdinand Farkas - SK
10.CT Kamarádi - Jirka Jech,Bohouš Holan - CZ
11.CT Mikbaits - Rastislav Kuhajda,Petra Fraňová - SK
12.CT Blansko - Tomáš Rašovský,Michal Hruška - CZ
13.CT JMJ Carp - Jakub Zelinský,Ján Kadrmas,Ota Lejsek- CZ
14.CT Kostnáč - Štefan Ondreják,Juraj Fančovič,Lucia Levčiková - SK
15.CT EmersFish A - Petr,Alois - CZ
16.CT EmersFish B - Attila,Tomáš - SK
17.CT EmersFish C - Jura,Martin - CZ
18.CT Open Head - Anton Motyka,Tomáš Čačko -SK       

                              Uhradené Štartovné
1. CT EmersFish B
2. CT CTF
3. CT Blansko
4. CT Gula Carp
5. CT JMJ
6. CT R&T
7. CT Carpzone.cz
8. CT Team Kadet
9. CT EmersFish C
10. CT Kostnáč
11. CT Open Head
12. CT Sportex
13. CT 2MK
14. CT Gala
15. CT EmersFish A
16. CT D&T
17. CT Kamarádi
18. CT Mikbaits

 

Nuňo-Pablo-Valenta - Profil - 14.12.2018