Zrušeno !

Datum akce: 19.9.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihomoravský

PM  GAME  - VELKÁ CENA ŠTĚRKÁČE ZAJEČÍ NA ŠEST KUSŮ NEJ

VZHLEDEM NENAPLNĚNÍ STARTOVNÍ LISTINY ,JSEM NUCEN ZÁVODY BOHUŽEL ZRUŠIT.!!!!!


Datum konaní závodů :      19.09. – 22.09. 2019
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihomoravský
  PM  GAME  - VELKÁ CENA ŠTĚRKÁČE ZAJEČÍ NA ŠEST KUSŮ NEJ
Datum akce: 19.09. – 22.09. 2019

72 hodin

Počet závodních týmů :  16

Časový rozpis:
Čtvrtek:  Prezentace                                    Do 07:00 hod
              Losovaní                                  07:00  –  07:30 hod
              Příprava lovného místa od          07:30  –  10:00 hod
              Start závodu                              10:00


Neděle :Ukončení závodu                        10:00 Hod
             
              Vyhlášení výsledků                    11:30 Hod

Ceny:  1 . místo:    55 000,- Kč      +  poháry  +  Věc.ceny krmení Starbaits
            2 . místo:    40 000,- Kč      + poháry  +  Věc.ceny krmení  Bio Top Baits
            3 . místo:    35 000,- Kč      + poháry  +  Věc.ceny krmení  Karel Nikl         
Místa 1  -  3 nemají nárok na sektorové vítězství
       
        Sektor    A    15 000,- Kč      + pohárky +  Věc.ceny krmení  PM Game
                      B    15 000,- Kč      + pohárky  + Věc.ceny  krmení  PM Game
                     
cena za nejtěžší rybu      4 000,- Kč  + pohár  +  Věc.ceny krmení PM Game
                                        3 000,- Kč  + pohár  +  Věc.ceny krmení PM Game
Cenu za nejtěžší rybu může team dostat pouze jednou.

MIMŘÁDNÁ CENA :  Od pořadatele PM GAME    10 000,- Kč celkový součet KG bodovaných ryb..Ta to cena se netýká teamů ,které budou mít napsanou váhu ryby 13 a 13+kg a výše ve svém ůlovkovém listě.

Sponzor závodu. Starbaits,Bio Top Baits a Karel Nikl


Kontakt:

Plesník Michal      +420 604 209 140

Email: mich.ples@seznam.cz

Registrace:

    . Přihlášky odesílejte na email
        mich.ples@seznam.cz


  V přihlášce uvedte: Název týmu,členy týmu.kontaktní  TELEFONNÍ ČÍSLO  a email
 
    Úhrada startovného
Startovné: se hradí na účet  2957422073/0800 , IBAN 160800 0000 0029 5742 2073
Startovné 50%  uhraďit do  30 dnů
Startovné zbývajících 50%  uhradít do 28.05.2019

  Startovné pro dvoučlenný a tříčlený tým 15 000,-,kč
       
  .  V případě že startovné nebude uhrazeno ve stanoveném termínu bez řádné omluvy bude místo nabídnuto nahradním týmům. 
    .
Losování :

Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.
- V případě že tým se opozdí a nebude přítomen u prezentace a losování v daném čase,bude za něj losovat hlavní rozhodčí.

Pravidla :

- Závod probíhá systémem chyť a pusť
- Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním    návazcem,průběžným olovem a jedním háčkem bez proti-hrotu.

- Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové, pletené a olověné šňůry.
- Odhozový vlasec povolen.
- Zákaz používání krmítek(feederových krmítek).
- Echoloty všeho druhu zakázány.
- Mapování dna márkrem povoleno ale pouze na dobu nezbytně nutnou.
- Chytání metodou Zig Rig zakázáno.
- Označování lovných míst zakázáno.
-  Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
- Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým podat  protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.
- Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

- Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude týmu okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu!
- Bez nároku vrácení startovného.
- Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele.
- Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.


Počet týmů: 16 TEAMŮ

Nástrahy:
- Boilie, pelety v průměru 12 - 30 mm,
obalov. těsta,boostery a dipy povoleny
-Návnady: boilie, pelety v průměru 04-30 mm,PARTIKL A METHODMIX ZAKÁZÁN

-Návnady v celkovém množství neomezeno.

Zakrmování :

- Lopatka, kobra, prak( ručn)í, PVA materiály,košík,a spomb povoleny.

- Členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!

Nesmí se chytat ani krmit :Zákaz chytání na živočišné nástrahy(žížaly,červi partikl,methodmix.)
Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou

Povinná výbava: 1 krát podložka pod rybu(vaničkového typu), podběrák min. 80cm rameno, EKO saky min.6ks na tým

Hodnocení a vážení:
- Bodovanou rybou je kapr od 10kg včetně, Amur od 10 kg včetně
- Amur bude ihned zvážen a vrácen zpět do vody. Nutné volat rozhodčí.
- Kapři  od 10 kg se budou sakovat. V případě naplnění všech eko saků je      nutné zavolat rozhodčí.
- Rozhodující je váha,která je bodována. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
- Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy.
- Ryby budou váženy ve stejných vážicích taškách a stejným typem váhy.
- Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti Tašky 1 Kg.
- Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

ETIKA:

Pořadatelé učiní maximum pro bezvadný průběh závodů a dobrý pocit samotných závodníků Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.
V případě Hrubého porušení ryb.etiky ( myslí se tím nadměrné požívání alkoholu a vykazování značné opilosti vč.rušení ostatních týmů bude okamžitě udělena Červená karta a vyloučení ze závodu bez jakékoliv náhrady!!!!!!!!!!!!!!Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích.

Těší se na Vás a Vaší účast team  PM GAME Olomouc


    Startovní Listina

  1) 

  2) 
 
  3) 

  4) 

  5)  BRUNTÁL 1

  6)  BRUNTÁL 2

  7) 

  8)  STALMI

  9)  LABUK

10) 

11) 

12)

13) 

14) PÍRKOBAITS - AUTOMACH FISHING TEAM

15) NĚMÝ SVINGER

16) CCMOORE

 

Myšal - Profil - 26.11.2018