Kalendář akcí - Winter Carp Cup Jaroslav 2019

Winter Carp Cup Jaroslav 2019

Datum akce: 1.11.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Olomoucký

WINTER CARP CUP JAROSLAV 2019

https://www.facebook.com/events/340289203434308/

PRAVIDLA ZÁVODU

48 hodinový závod jednotlivců

Termín: 1. - 3.listopadu 2019

Kde: Sportovní rybolov RYBNÍK JAROSLAV - Moravský Beroun

GPS: 49.8081508N, 17.4464314E

Počet závodníků: 18

Pořadatelé: Zdeněk Maťa, tel.: +420 724 506 006

Startovné: 4.500,- Kč

Startovné se platí bankovním převodem na účet, který bude zaslán na e-mail přihlášeného závodníka. Platbu nutné uhradit do 31.5.2019 po potvrzení rezervace e-mailem od pořadatele. Do poznámek pro příjemce uveďte jméno závodníka!

Pokud závodník po uhrazení startovného zruší svou účast, může tak učinit do 31.8.2019 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 200,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a závodník si musí zajistit za sebe náhradu.

Přihlášky zasílejte na e-mail: zdenekmata@seznam.cz a nezapomeňte připsat jméno a přijmení plus telefonní kontakt!

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Pátek 1.11. 2019
06:00 - 07:00 hod. prezentace
07:00 - 07:30 hod. losování
07:30 - 10:00 hod. příprava lovných míst
10:00 hod. start závodu

Neděle 3.11. 2019
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle
pořadí jak dorazily na e-mail pořadatele přihlášky.

• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.

• Losuje se pouze jednou.

• Za závodníka, který se nedostaví k losování včas, bude losovat
hlavní rozhodčí nebo osoba určená závodníkem.

• Vylosované místo není možné si vzájemně měnit.

Po vylosování každý závodník obdrží kartu na zápis úlovků, mapku lovných míst, informace jak se na toto místo dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Závodníci odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží jednotlivci

• Jeden závodník chytá na maximálně 2 pruty.

• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v
případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s
jedním návazcem a jedním jednoháčkem, který může být s
protihrotem!

• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se
mohou používat na návazce o délce maximálně 1 metr!

• Povolen pouze lov na položenou.

• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .

• Metody lovu ZIG-RIG, CHOD-RIG, vrtulníkové a podobné
sestavy jsou zakázané.

• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem
(košíčkové praky povoleny).

• Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je zakázané.

• Povoleno používat odhozový echolot a marker jen před startem
závodu!

• Obalování olov povoleno.

• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.

• Zavážecí lodička je zakázána.

• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí
závodník opustit vymezený sektor.

• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené
páskou nebo sprejem.

• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel.
Ostatní osoby pouze se souhlasem závodníka v daném lovném
sektoru.

• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání,
vstoupit do vody a to maximálně do výšky kolen 3m od břehu

• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného
místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního
závodníka, může tento podat následně protest a ryba nebude
započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před
zapsáním ryby rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý závodník musí být vybaven vhodným kaprařským
podběrákem o délce ramene alespoň 90cm

• Odháčkovací podložka vaničkového typu!

• Pět kusů saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v
každém saku může být umístěna maximálně jedna ryba)

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová
metoda).

• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne však boilies
rohlíkové) a pelety.

• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.

• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí
boilies.

Návnada:

• Boilies a pelety

• Partikl - řepka (musí být dokonale uvařena nebo spařena).

• Používání jiného partiklu, methodmixu, hlíny, šrotů, lepidel je
zakázáno.

Krmení omezeno na maximálně 30kg/závodník bude kontrolováno rozhodčími!

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen
chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty,
rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril,
vařič).

• Po ukončení závodu je každý závodník povinen odklidit
odpadky a tyto odvézt!

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že
bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv
však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a
neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.

• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v
případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z
rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší
protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k
podání vysvětlení také závodník, který podal protest a
závodník, kterého se protest týká.

Hodnocení:

Bodovanou rybou je kapr a amur!

Každému závodníkovi se sčítají váhy všech ulovených bodovaných ryb. Závodník, který bude mít nejvyšší součet vah bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více závodníků, rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba závodníků.

Přechovávání a měření úlovku:

Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku) vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Závodník po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty závodníka. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a závodník svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má závodník po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 18.000,- Kč , věcné ceny

2. místo – Poháry, finanční hotovost 13.500,- Kč , věcné ceny

3. místo – Poháry, finanční hotovost 9.000,- Kč , věcné ceny

4.- 5. místo – Věcné ceny

Nejtěžší kapr závodu – Pohár, finanční hotovost 3.000,- Kč , věcné ceny

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do
startu závodu upravit pravidla.

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili
uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení ze
závodu bez náhrady!

• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu,
návnadu a montáž, závodník je povinen umožnit na žádost
rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku
a podobně.

• Pokud bude po registraci některý závodník přistižen, že v
areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech
narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní
účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude bez
náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu
nebo své lovné místo.

• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách
areálu. V případě, že některý ze soutěžících bude potřebovat
ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo
rozhodčímu.

• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na
veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!

• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a
fotograf.

Všichni účastníci WINTER CARP CUP JAROSLAV 2019 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem rybníku Jaroslav!

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

 

ksanda - Profil - 26.11.2018