MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

1. ročník Tuning-Baits cup Koblov

Datum akce: 18.4.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Moravskoslezský

Tuning-Baits Cup Koblov 2019


72 hodinový závod dvoučlenných nebo tříčlenných týmů

Termín:  18.- 21. dubna 2019

Kde:Ostrava- Koblov 
Zeměpisné souřadnice rybníka pro Vaši navigaci jsou: 49°52'47.434"N, 18°17'52.574"E

Počet týmů:  18

Pořadatelé:  Martin Achylis  tel. 606913852
                      Facebook - Tuning-Baits
Startovné: Dvoučlenný nebo tříčlenný tým ………. 10 000  Kč

Startovné se platí bankovním převodem:
Česká pošta č.ů.  0285208197/0300

Platbu za tým lze uhradit do 30 dnů po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 5.000,- Kč uhradit do 30 dnů a druhou část 5.000,- Kč uhradíte do 28.2..2019! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 31.3.2019 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 200,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků a telefonním kontaktem na e-mail: tuning-baits@seznam.cz 

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 18.4.. 2019
  7:00 - 7:30 hod. prezentace
  7:30 - 8:00 hod. losování
  8:00 - 10:00hod. příprava lovných míst
10:00 hod. start závodu

Neděle 21.4. 2019
10:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí jak dorazily na e-mail     
  pořadatele přihlášky.

• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.

• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.

• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená 
  týmem.

• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží dvoučlenné až tříčlenné týmy (třetí člen týmu může rovněž chytat a má veškerá práva 
  a povinnosti, jako první dva soutěžící).

• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.

• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění 
použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem, který musí být bez  protihrotu!

• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o 
  délce maximálně 0.5 metru!

• Povolen pouze lov na položenou.

• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .

• Metody lovu ZIG-RIG, CHOD-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázané.

• Krmení možné pouze kobrou a PVA.

• Povoleno používat marker během závodu jen po dobu 10 minut.

• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.

• Zavážecí lodička je zakázána.

• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.

• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.

• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se
  souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.

• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde
  k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba
  nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby
  rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80cm

• Odháčkovací podložka vaničkového typu!

• Pět kusů saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku může být umístěna
  maximálně jedna ryba)

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!


Každý tým sebou musí mít člun. Je možnost zapůjčeni na rybníku 4-5 pramic , tým si je může půjčit za 400 Kč na celý závod. Člun bude sloužit pouze na zdolání ryby která uvízla v kořenech (bude viset) z důvodu opatrnosti k rybám. V případě uvíznuti tým nahlásí vstup na vodu hl. rozhodčímu. Pokud bude ryba zdolána z lodě nebude se počítat!!! Ale pozor pokud lovicí utrhne montáž ze břehu viditelně schválně dostane žlutou kartu, po druhé bude celé družstvo vyloučeno bez nároku na náhradu.

Z člunu se nesmí pokládat montáž či přikrmovat lovné místo!!!!Po zjištění toho dle přestupku tým bude okamžitě vyloučen ze závodu.

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda).

• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne však boilies rohlíkové) a pelety.

• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.

• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies.

Návnada:

• Boilies a pelety 

• Methodmix povoleno používat pouze do PVA materiálu.

• Používání partiklu, šrotů, lepidel je zakázáno.

Krmení neomezeno.


Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).

• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán
  písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.

• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Hodnocení:

Bodovanou rybou je kapr a amur od 5 kg včetně!

Každému týmu se sčítají váhy 7 nejtěžších bodovaných ryb. Tým, který bude mít nejvyšší součet vah 7-mi bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje o pořadí 8-má a případně další nejtěžší ulovená ryba.

Přechovávání a měření úlovku:

Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku) vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 50.000,- Kč

2. místo – Poháry, finanční hotovost 30.000,- Kč

3. místo – Poháry, finanční hotovost 15.000,- Kč

4.- 10. místo – Věcné ceny

Vítěz sektoru A - finanční hotovost 5000kč
Vítěz sektoru B - finanční hotovost 5000kč 

Nejtěžší ryba závodu – Pohár, finanční hotovost 5.000,- Kč

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo
k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla. 

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, nadměrné požití alkoholu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.

• Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na veřejném parkovišti a musí se nahlásit pořadateli!

• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!

• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem jezera Koblov!

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

PŘIHLÁŠENÉ TEAMY.

1. CT TOMPER                                    - ZAPLACENO
2. CT  ST.LIBAVA                                  - ZAPLACENO
3. CT MIJO  KH                                    - ZAPLACENO
4. CT BLACK CARP METRIX                - ZAPLACENO
5. CT BLACK CARP                            - ZAPLACENO
6. CT KAMIKAZE                              -  ZAPLACENO
7. CT KRMIČI                                        -ZAPLACENO
8. CT SPORTEX.                                  -ZAPLACENO
9. CT ZLATÁ ŠTIKA                              - ZAPLACENO
10. CT JRL                                          - ZAPLACENO
11. CT EBRO                                          -ZAPLACENO
12. CT KYJOVICE                                - ZAPLACENO
13.CT  ZLATÁ ŠTIKA 1                          - ZAPLACENO
14. CT -BENÁTKY                              - ZAPLACENO             
15. CT ŠUPINA                                  -ZAPLACENO
16. CT SCHNEIDER                          - ZAPLACENO
17. CT DŘEVÁCI                              - ZAPLACENO
18. CT JANEK                                  - ZAPLACENO

Online přenos bude na facebooku https://www.facebook.com/events/321708361976878/?ti=cl

 

Tuning-Baits - ®, 18.11.2018

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniCRALUSSO krmítka

Za 38
Krmítka na feeder a method feeder. Podrobnosti: www.chytiljsem.cz

akce, rybareniDoprodej Fox

Doprodej produktů Fox pruty, oblečení, vlasce, pouzdra, pva, háčky, bižuterie a jiné.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Havarie v Beroune

dnes na rybari praha oznameni o havarii vody v beroune nedoporucena konzumace ryb az po vltava 3 tak to musi byt hezky svinstvo akorat po zarybneni bohuzel tak snad nekoho za to chytej piste novinky

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
Rybářské potřeby Plzeň Rybářské potřeby Plzeň

Plzeň, Hodonínská 57