PM Game carp cup Bohušice 1MÍSTO V.

Datum akce: 2.5.2019 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina

PM GAME CARP CUP BOHUŠICE 2019
                                   
      1.Jarní Ročník P.M GAME Carp Cup BOHUŠICE                                   


Datum konaní závodů :      02.05. – 05.05. 2019
Zaměření: Kaprařina
Kraj:Vysočina     
  Místo konání – Soukromý revír Bohušice (u Jaroměřice nad Rokytnou)

  Závodní trať – Stojatá voda s rovným dnem, hloubka 3,0 – 1,5 m.
    Výskyt ryb - Kapr, Amur,Jeseter                                                                             

Datum akce:02.05. – 05.05. 2019

63 hodin
Počet závodních týmů :  17

Časový rozpis:

Čtvrtek :  Prezentace                                  16:30  -- 17:00 hod
                Losovaní                                      17:00  –  17:30 hod
                Příprava lovného místa od          17:30  –  19:00 hod
                Start závodu                                19:00

Neděle :  Ukončení závodu                        10:00 Hod
             
                Vyhlášení výsledků                    11:30 Hod

Ceny:              1 . místo:    32 000,- Kč    +  poháry
                        2 . místo:    23 000,- Kč      + poháry
                        3 . místo:    19 000,- Kč      + poháry
                        4 . místo:      6 000,- Kč   
                   

1.cena za nejtěžší rybu            3 000,- Kč      + pohár
2.cena za nejtěžší rybu            1 500,- Kč      + pohár


Startovné:  České,Slovenské týmy 7 999,- Kč pro 2 ; 3 členný team

Startovné: se hradí na účet  2957422073/0800 , IBAN 160800 0000 0029 5742 2073

Úhrada startovného
Startovné 50% 4 000,-  uhraďit do 14 dní
Startovné zbývajících 50%  uhradít do 60 dnů
Startovné  100%  uhradít do 14 dní ( možnost)Při úhradě startovného uvádějte do zprávy pro příjemce název teamu a závodu!!!
Pro nenaplnění můžou být závody zrušeny a startovné ihned bude vráceno zpět.


Přihlášky:na email mich.ples@seznam.cz
          tel: +420 604209140    Plesník Michal

Losování
Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.Pravidla : závod probíhá systémem chyť a pusť
Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez proti-hrotu.
V případě zjištění hačků z proti-hrotem budou všechny zapsané ryby v úlovkovém listu anulovány!!!
Druhé zjištění háčků z proti-hrotem tým bude okamžitě vyloučen ze závodu bez jaké koliv náhrady a ihned musí opustit lovné místo.
Kontrola bude probíhat náhodným losem některého týmu a to několikrát za závod.Tým je povinen případně na požádání vytáhnout z vody všechny 4 pruty.
Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. . Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Dlouhé návazce na Zig Rig  jsou povoleny,max.délka neomezena. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.Vzhledem k tomu že ryba je bojovná i ta malá prosím všechny zůčastněné týmy o maximální trpělivost při zdolávání.

Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude týmu okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného. Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.


Počet týmů: 17

Nástrahy: boilie, pelety v průměru 12 - 30 mm,
obalov. těsta,boostery a dipy povoleny
Návnady: boilie, pelety v průměru 8-30 mm, partikl vařený,methodmix

Návnady mohou být v celkovém množství 50 kg na závod

Zakrmování : Spomb, lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály
členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!

Nesmí se chytat ani krmit :Zákaz chytání na živočišné nástrahy(žížaly,červi atd..)Krmítka zakázány.
Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou

Povinná výbava: 2 krát podložka pod rybu(vaničkového typu), podběrák min. 80cm rameno, EKO saky min.5 ks na tým

Hodnocení a vážení:

Bodovanou rybou je kapr od 5 kg včetně, Amur od 5kg včetně a Jeseter. Jeseter se bude uchovávat ve vodě až do příchodu rozhodčího v podběráku.Kontrola a podpis  sousedního týmu a v tom případě se může ryba pustit.
Amur bude ihned zvážen a vrácen zpět do vody. Nutné volat rozhodčí.
Kapr  od 5 kg do 8 kg se budou sakovat. V případě naplnění všech eko saků je nutné zavolat rozhodčí.
Kapr nad deset kilo bude ihned zvážen a vrácen zpět do vody.Nutné volat rozhodčí.
Rozhodující je váha,která je bodována. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
- Povinnost sousedního týmu kontrolovat váhu úlovku v kterou koliv hodinu a podepsat úlovkový list.!!!!
Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ostatní týmy budou kontrolovat vážení ryb jiných týmů.
Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku 1 KG. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí,zodpovídají za své vybavení a jednání!

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích.

Těší se na Vás a Vaší účast team  P.M.GAME


    1.  CT BOHUŠICE

    2.  CT MARKETA

    3.  CT LASTIA cz.

    4.  CT HELL

    5.  CT TUNING BAITS

    6.  CT SG 1

    7.  CT DRAVCI

    8.  CT FISH is KING
 
    9.  CT

  10.  CT JAGR

  11.  CT BORIS

  12.  CT 3 K

  13)  CT INMASE

  14)  CT HUTAJ CUCAJ

  15)  CT KAJMANI

  16)  CT PANÁČEK

  17)  CT SPORTOVNÍ RYBOLOV HRUŠKOV

 

Myšal - Profil - 24.10.2018