MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Legend Carp Cup 2018 - Dolný Bar

Datum akce: 24.10.2018


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Slovensko

Miesto konania pretekov : Dolnobarský rybník v termíne od 24.10.2018 do 28.10.2018(streda-nedeľa).
 
Maximálny počet tímov 18 (9 tímov chytá prvých 44 hod. na prednej časti jazera, 9 ďalšíchtímov chytá prvých 44 hod. na zadnej časti jazera), po 44 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie miest pre obe časti jazera.

Dlžka pretekov : 88hodín (2x44hod)

Cena štartovného na tím je 280€ ( tím v zložení 2+1 pomocník rybár – môže pomáhať aj zdolávať), štartovné 280 € je nutné uhradiť do 15.07.2018.

Minimálny počet pretekárov v tíme je 2 !!!

Registrácia bude prijatá až po uhradení štartovného.

UPOZORNENIE!! V prípade neprítomnosti alebo odstúpenia od účasti štartovné nebude vrátené!

Bankové spojenie – IBAN SK7711000000002917561044 / do poznámky dajte prosím názov teamu (napr.CT Malý Kapor) , DAKUJEME.

Systém hodnotenia :

• Do súťaže sa započítava len súčet 3 najväčších ulovených rýb (kapor alebo amúr) za každého teamu.

• Bodovať sa budú len ryby nad 8kg!

• Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou 3 najväčších ulovených rýb. Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže. Družstvo ktoré uloví 3 ryby nad 8kg je povinné privolať rozhodcu po tretej zasieťkovanej rybe. Pokiaľ družstvo ulovilo rybu nad 10kg je povinné ihneď privolať rozhodcu.

• Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí pozaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.

• Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva.

• Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.

CENY

1.cena 1000€ v hotovosti pre team + 2x pamätný pohár
2.cena 700€ v hotovosti pre team + 2x pamätný pohár
3.cena 500€ v hotovosti pre team + 2x pamätný pohár

Najťažší kapor : 1x Pamätnýpohár + vecné ceny

Prvá bodová ryba : vecné ceny

Časový harmonogram:

24.10.2018 – 07:00 do 09:00 prezenčka, občerstvenie – raňajky (hradí to organizátor pretekov)
24.10.2018 – 09:00 do 09:30 losovanie miest
24.10.2018 – 09:30 do 12:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
24.10.2018 – 12:00 štart pretekov – 1. polčas
26.10.2018 – 08:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
26.10.2018 – 09:30 do 10:30 losovanie miest, občerstvenie
26.10.2018 – 10:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
26.10.2018 – 13:00 štart pretekov – 2. polčas
28.10.2018 – 09:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
28.10.2018 – 12:00 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie – OBED (hradí to organizátor pretekov)

Pravidlá rybolovu:

1. Vnadenie je možné výlučne peletami a boiliesom (minimálny priemer 12mm).
2. Chytať je možné len na boilies, dumbell boilies, pop up, ( zigrig nie je povolený )
3. Maximálna dĺžka náväzca 50cm.
4. Maximálny počet prútov na tím 2+2 prúty.
5. Používanie člnu je len na vlastnú zodpovednosť.
6. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.
7. Z člna je povolené sonarovanie, vnadnie, zavážanie a zdolávania.
8. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
9. Používanie vaničiek pod ryby je povinné!!! ( Podložky sú zakázané!!! )
10. Každý team musí mať minimálne 3x sak na prechovávanie rýb (len husto tkané!!!). Jeden sak slúži na prechovanie 1 ryby!!!
11. Organizátori si vyhradzujú právo hocikedy kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov
12. Krmenie je povolené len boilesmi a peletami bez limitu. Zakázené je krmiť partiklom a kukuricou!
13. Krmenie z člnu je povolené non stop!
14. Použitie pasty je povolené!!!
15. Lovné miesta budú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore
16. Zdolávanie ryb z člnu je povolené.
17. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
18. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov
19. V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori
20. Losovanie bude dvojkolové. V prvom kole tímy budú ťahať lovné miesta podľa poradia uhradenia štartovného. Hodiť naspäť vytiahnuté číslo nie je možné.
21. Jazero bude rozdelené na dve sektory.
22. Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 18 tímov.
23. V prípade nepriaznivého počasia (búrky ,víchrice) majú organizátori právo pozastaviť preteky na dobu neurčitú.
24. Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholu môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Dôvodom vylúčenia môžu byť nasledovné: umiestňovanie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkov a agresívne chovanie voči účastníkom a rybám!
25. Sú povolené svietiace bójky .
26. Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkovmusia byť odstavené pri rybárskom domu!                                                          27. Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
28. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovenie je povolené len na vyhradených miestach.                                                                                 
29. Po ukončení lovu je každý rybár povinný upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku!
30. Bodované budú len kapre a amury nad 8kg.
31. Organizátorov treba privolať po ulovení sumca, šťuky alebo inej nebodovanej ryby s veľkou váhou!
32. Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom.
33. Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu.
34. Váženie bude prebiehať pribežne počas celej dobe pretekov.
35. Pred zaplnením posledného prechovávacieho saku treba privolať rozhodcov.
36. V prípade ulovenia ryby nad 10kg je tím povinný privolať rozhodcov!
37. Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov!
38. V prípade, že dva tímy budú mať výsledok s rovnakou hodnotou, prednosť bude mať tím, ktorý má najväčšiu rybu.

Informácie o rybníku :

1. Dĺžka rybníka : 1,5 km
2. Rozloha : 18,5 ha
3. Priemerná hĺbka vody : 1,5 – 2 m
4. Dno vodnej plochy je prevažne bahnité
5. 21 lovných miest pre dvojčlenné mužstvá
6. Vzdialenosť medzi lovnými miestami 50-60 m
7. Chytá sa len z jednej strany rybníka
8. Sú vybavené miesta pre parkovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa
9. Palivové drevo si každý zabezpečí sám
10. Člny sa počas pretekov poskytujú bezplatne
11. Bojky ktoré označujú hranice lovných miest sa nesmú premiestňovať
12. Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov
13. Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže ak o tom rozhodne organizátor na návrh rozhodcov
14. Škody spôsobené počas pretekov nesprávnym zaobchádzaním so zariadeniami a rybami (člny, nádoby na smeti, ohnisko, stromy ) hradí nájomca
15. Počas pretekov zdolávanie rýb uviaznutých v rákosí je povinné vykonávať z člnov
16. Každý tím zúčastňujúci sa pretekov musí mať : 2 vaničky pre ryby alebo vaničky na nohách, aspoň 3ks hustotkaných prechovávacích sakov
17. Prenájom vaničky je možné na rybníku za 20€ na dobu pretekov
18. Každá ryba nad 10 kg je okamžite vážená, ryby pod 10 kg sa odkladajú do predpísaných prechovávacích sakov po jednom
19. Organizátor pretekov je povinný zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov ( min. 3 osoby)
20. Používať sa môžu háčiky s protihrotom
21. Pretekári môžu parkovať na lovných miestach
22. Návštevy rybárov môžu parkovať na vyhradenom mieste pre návštevy

Organzátori: Pavol Valenta +421 917 211 791 - info o registráciji
                    René Didi +421 902 678 994 - info o registráciji
                    Dominika Čižková  +421 944 188 805 info o platbe


Výsledky

Prihlásené družstvá:

1. CT 2MK - M. Kukla, A. Susol, M. Kukla st. - Zaplatené
2. CT LSH Carphunter Team - Zoltán Ladics,Július Vince - Zaplatené
3. CT Réma Carp - Remeš Martin, Remeš Radek, Švanda Stanislav - Zaplatené
4. CT Mikbaits Brno - Tomáš Nechuta, Peter Dobeš - Zaplatené
5. CT GULA CARP - Martin Bezák,Erik Hippik - Zaplatené
6. CT CTF - Branislav Kollat,Róbert Vince - Zaplatené
7. CT Carp Guard - Roman Vojáček, Matej Gyorok - Zaplatené
8. CT Lama Carp Team - Vladimír Slovinec,Rado Čižmár - Zaplatené
9.CT VESELÝ KADET 2 - Martin Veselý +1- Zaplatené
10. CT D&T Carp Team - Tomáš Cabadaj,Dominika Klenková - Zaplatené
11.CT Dudi Bait Malacky - Tomáš Vlach,Vladimír Kudlička - Zaplatené
12.CT SellFish - Pavel Kučera, Vratislav Majer
13.CT Open head - Anton Motyka, Tomáš Čačko - Zaplatené
14.CT  Lastia 34 Púchov - Roman Cibik,Timotej Moško - Zaplatené
15.CT TEAM KADET - Josef Dytrych, Michaela Hejlová - Zaplatené
16.CT Blansko - Tomáš Rašovský, Michal Hruška +1 - Zaplatené
17.CT JMJ Carp - Jakub Zelinsky, Ján Kadrmas, Miroslav Zorkler - Zaplatené
18.CT Kostnáč Carp Team - Štefan Ondreják, Juraj Fančovič, Lucia Levčiková - Zaplatené

Náhradníci:

1.
2.
3.

 

Nuňo-Pablo-Valenta - ®, 31.1.2018

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniAkce Wobler Daiwa 1+1 zdarma

Za 300
Top akce 2 woblery DAIWA - PROREX jen 300 korun!!!!

akce, rybareniŘada přívlačových prutů Prorex

Vyberte si Vánoční dárek z naší řady přívlačových prutů Prorex AGS od fa Daiwa se slevou až 25%.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
LOS-CORMORAN LOS-CORMORAN

Jeden z prvních českých e-obchodů. Věříme, že v široké nabídce více než 3000 položek, si každý najde to, co potřebuje.