Fluorocarbon - fakta a mýty

- Mr.Stick

Málokterý produkt, na neustále se rozvíjejícím trhu s rybářskými potřebami, vyvolal svého času takový rozruch, jako právě fluorocarbon (dále v článku pod zkratkou FC). Proč tomu tak bylo, když novinek se objeví každý měsíc, či dokonce každý týden, nespočet? Zpětně už se můžeme jen domnívat. Osobně si myslím, že ten boom způsobil hlavně marketingový tah prvních výrobců. Lidé odjakživa slyší na věci, které jsou nej – větší, nej – dražší, nej – lepší. No, abychom nechodili kolem horké kaše, FC byl uveden na trh jako materiál pro ryby NEVIDITELNÝ. Tudíž ono pomyslné „nej“ v sobě skrýval mnohonásobně. Jestli tomu opravdu tak je a ryby opravdu musí nyní vzdorovat něčemu, co nemohou ani zahlédnout, se pokusíme dobrat v následujících řádcích.

jedna

Štika ulovená pomocí fluorocarbonového návazce 0,50 mm. Vždy ale mějte na paměti, že žádný materiál nedokáže nahradit klasické ocelové lanko. To jediné štičím zubům dokáže odolat spolehlivě.

Historie FC a běžných monofilů

Jak dlouho vlastně používají rybáři ze všech rozličných krajů vlasce monofilního typu? Samotného mě překvapilo, že je tomu již víc jak 70 let. Ke konci 30. let 20. století totiž došlo ke zlomu. Vývojáři DuPont Company tak dlouho zkoumali možnosti výroby jednolitého vlákna, až se jim dílo podařilo a v této malé továrničce spatřila světlo světa první špulka monofilního vlasce. Ze začátku samozřejmě šlo o průmyslové využití do výroby továren s textilem a dalším zbožím celoplošného uplatnění. Nikdo z firmy ještě tenkrát netušil, že se jim podařilo vyrobit do dnešních dnů bezkonkurenčně nejprodávanější rybářskou pomůcku na celém světě. Historie FC je o poznání kratší. Muselo uběhnout zhruba 40 let, než se ke konci 70. let 20. století v Japonsku odehrál na chlup stejný proces, jako kdysi v USA. V celém průběhu byl jediný rozdíl. Japonci už výzkum prováděli zcela cíleně se zaměřením pro rybářský trh. Z již existujících carbonových sloučenin vytvořili pevné, drátovité vlákno. Postupnou úpravou ještě přidali výrobku do vínku extrémní hustotu oproti vodě a dobrou oděruvzdornost. FC byl na světě.

Složení a struktura

Abychom dáli mohli rozebírat fakta spojená s tímto materiálem, je potřeba nejdříve objasnit jeho složení. Jak už samotný název výrobku napovídá, jedná se o chemickou sloučeninu zejména dvou prvků – carbonu a fluorinu. Samotný proces výroby se značně liší, existuje mnoho variací této sloučeniny v několika skupenstvích. Nás bude ovšem zajímat pouze skupenství pevné, konkrétně upravený vzorec speciálně pro výrobu rybářských pomůcek.

jedna

Vzorec fluorocarbonu, takto vypadá váš návazec „uvnitř“.

Prvním a nejdůležitějším údajem je samotná stavba vzorce. Jednosměrné uspořádání a spojení identických molekul vždy v jedné řadě je oním základním stavebním kamenem. Díky tomuto FC návazce dosahují nevšední tvrdosti a dobré odolnosti proti oděru. Samo o sobě je totiž spojení carbonu a fluorinu jedním z nejstabilnějších v organické chemii. Právě tento předpoklad stál na začátku rozhodnutí nakombinovat relativně přírodní bázi do průmyslově vyráběného komerčního zboží. FC samozřejmě, ve verzích od rybářských firem, obsahuje ještě spousty dalších příměsí dodávaných za specifických postupů. Ty ale nemá význam rozebírat, pro záměr tohoto článku nejsou podstatné. S rybařením totiž nemají společného vůbec nic a nás rybářské užití zajímá nejvíce.

Potápivost

Nepopiratelným faktem je, že FC se skutečně potápí velmi, ale opravdu velmi rychle. V tom reklamní slogany nelžou. Nicméně to není dáno neocenitelnou snahou vývojářů, jak se můžeme často dočíst. Jen samotná základní sloučenina je totiž zhruba o 75% hustší než voda, zatímco běžný monofil pouze o 15%. Zkusmo by se tedy kousek fluorocarbonu měl potopit do hloubky 45 cm za necelých 13 vteřin. To je více než třikrát kratší doba, než jaká je nutná pro vyklesání do stejné hloubky pro standardní vlasec. Pro srovnání uvedu ještě vlasec potápivý. Ten s oblibou používají rybáři při lovu na odhoz s anglickými splávky, když potřebují, aby se vlasec, vedoucí od špičky prutu až k očku splávku, zařízl pod hladinu co nejrychleji. Nicméně i tato mutace je oproti FC značně pomalejší a potopení do zkušební hloubky 45 cm jí trvalo zhruba 35 vteřin. Slovní spojení potápivý vlasec je tedy relativně nepřesné a zavádějící.

jedna

Tabulka zachycující potápivost fluorocarbonu.

Ohebnost

Zde se dostáváme k první z několika velmi diskutovaných vlastností, které už mají vliv na samotnou prezentaci nástrahy. U běžných monofilů existují rozdíly. Ty jsou ovšem způsobeny jen lehkými modifikacemi výrobního procesu a žádný vlasec nijak nevybočuje z průměru. Oproti tomu FC je ohebný opravdu minimálně. S trochou nadsázky by se dalo říct, že je naopak tvrdý jako ocelová tyč. Jen tak pro zajímavost si zkuste ustřihnout zhruba 20 cm monofilu o síle 0,25 mm a k tomu stejně specifikovaný FC, jak délkou tak tloušťkou. Pokud vlasec chytíte za jeho spodní konec a pokusíte se ho vztyčit k nebesům, jako indičtí fakíři svoje kouzelné provazy, zřejmě neuspějete. Když to samé vyzkoušíte s fluorocarbonem, mělo by se vám to podařit. Proč tomu tak je? Neohebnost byla totiž jedním z prvních požadavků při výrobě tohoto materiálu. Při stejném průměru jako vlasce, totiž dokáže poskytnout rybářům neocenitelné služby při lovu. Tam, kde lovec potřebuje přímý kontakt s nástrahou, nebo prostě jen není žádoucí, aby se vlasec různě vlnil přes překážky, tam nastupuje právě FC a jeho minimální flexibilita. Není ovšem mnoho výhod, které by spolu zároveň nenesly nevýhody. Nejinak je tomu i zde. Neohebnost FC činí rybářům velké problémy při vázání uzlů. Ty nejdou pořádně dotahovat a často, když smyčky přeženete, jeví materiál fyzické poškození. Tím vzniká slabé místo celé sestavy a v budoucnu právě tento kousek může být viníkem při ztrátě ryby. Proto mějte na paměti, že pro vázání FC existuje několik nejvhodnějších uzlů, které svým charakterem relativně dobře eliminují nepříznivé možnosti ohebu. Existuje ještě jedna nevýhoda. Pokud se rozhodnete použít FC jako kmenový vlasec, což se nedělá často, ale i přesto už jsem se s tím setkal, buďte připraveni, že se vaše náhozy citelně zkrátí. Tady naopak větší flexibilita běžných vlasců působí pozitivně.

jedna

Fluorocarbonové návazce má dnes v nabídce mnoho rybářských značek.

Odolnost

Pokud bychom si prohlédli obaly rybářských vlasců, pletených šňůr, fluorocarbonů a všech dalších výrobků, které se primárně namotávají na naviják, vsadil bych se, že formulka „odolné proti oděru“ bude hrdě vepsána velkým písmem na každém druhém. Bohužel ani zdaleka tomu u většiny tak není. Z hlediska vnitřní struktury dokonce ani nemůže. FC, díky svému odlišnému složení, je opravdu oproti běžným vlascům odolnější proti fyzickému poškození při kontaktu s jiným tělesem, nikoliv však úplně imunní. Velkou měrou se na tom podílí výše zmíněná neohebnost. Přestože FC klesne na dno a rybáři, kteří ho používají při lovu kaprů na položenou jako kmenový vlasec, nenapínají montáž, ale naopak ji cíleně nechávají prověšenou, aby u dna zůstala, nekopíruje všechny výmoly a zákruty. Díky tomu se na samotné lajně netvoří ohyby a jak známo, kde se netvoří ohyby, nebo se tvoří jen minimálně, velmi se omezuje možnost poškození a zeslabení právě v místě ohybu.

Velmi zajímavých výsledků dosáhla studie, která se věnovala odolnosti proti UV záření. V ní FC vyhrál na plné čáře, já se teď pokusím nastínit, proč tomu tak bylo. Zatímco běžný monofil, zkusmo vystavený záření nepřetržitě 100 hodin, ztratil zhruba 20 % své nosnosti, FC za tuto dobu zůstal nezměněn. Při pokračování v pokusu bylo zjištěno, že nylon, který je dominantní složkou monofilních vlasců, podléhá jisté formě oxidace. Po 200 hodinách záření už nosnost klesla o téměř 40 %, zatímco pokles nosnosti u FC byl sotva znatelný. Pro tento jev existuje jednoduché vysvětlení. Složení fluorocarbonu je takové, že jím UV záření z velké většiny projde a do samotné struktury materiálu se absorbuje jen velmi omezeně.

Průtažnost

Zde by stačila jedna věta: FC je téměř neprůtažný. Alespoň tedy v poměru k nylonovým monofilním vlascům, je ona vlastnost mnohonásobně menší. Samotná průtažnost se skládá ze dvou hlavních způsobů degradace materiálu. Jsou jimi elasticita a plasticita. Zatímco elasticita popisuje průtažnost do délky, jinými slovy, řekne nám, o kolik se metrový kus vlasce natáhne. Plasticita naproti tomu vyjadřuje, jak se změní profil vlasce. Při každém natažení totiž posun základní chemické struktury způsobí, že se materiál zúží. Pokud tyto veličiny převedeme do reálného rybářského života, zjistíme, že nylonový monofil se nám může protáhnout až o 14 % své původní délky a toto číslo ještě nemusí být zdaleka v některých případech konečné. FC je na tom znatelně lépe a při stejném zatížení, ukazovaly maximální naměřené hodnoty průtažnost okolo 3 %. Pokud tady budete zdolávat rybu z 50-ti metrů, FC se při podobném zatížení jako v laboratoři, protáhne zhruba o 1,5 m. To je okem a běžným rybářským citem téměř nepostřehnutelná délka.

Viditelnost

Poslední vlastnost, která nás bude zajímat, je zároveň tou nejdiskutovanější. Skutečně existuje materiál, který není ve vodě vidět? To nejlépe zjistíme pomocí veličiny zvané refractive index, česky index lomu světla. Pomocí tohoto vzorce lze spolehlivě zjistit číselná vyjádření viditelnosti a odrazu světla v různých látkách. Pro účely tohoto článku jsem čerpal zejména ze studie zpracované Jeffem Thomsonem a nazvané „Mathematical Theory of Fishing Line Visibility“, ve které autor ryze vědecky dochází k zajímavým závěrům. Voda má index lomu 1.33, běžné nylonové vlasce 1.53-1.62. V tomto případě je tedy jasné, že rozdíl v obou indexech je natolik velký, aby šel postřehnout pouhým pohledem. Nylonový monofil je tedy pod vodou vidět opravdu dobře a lehce za téměř všech světelných podmínek. Podstatná je také informace, že ryba nevnímá jen samotnou viditelnost materiálu, ale i povrchové napětí vody. A to FC změní značně, než začne klesat ke dnu. Pojďme ale srovnat index lomu vody a FC. Tady už to začne být totiž zajímavé. Voda má tedy index 1.33, jak už jsme si řekli výše, fluorocarbon ovšem až celých 1.42! Co to znamená? FC je ve vodě skutečně hůře rozpoznatelný, než běžný monofil, ale ani zdaleka není neviditelný!

jedna

Grafické znázornění indexu lomu pro vodu, nylon a fluorocarbon.

Resumé

Nakonec jsme se společně prokousali až k závěru. Nevím, nakolik pro vás údaje obsažené v článku budou nové, či překvapující, ale pro mě osobně byly hodně. Po důkladném prostudovaní většiny dostupných pramenů jsem zjistil, že FC opravdu není všelék a mnohdy je jeho význam pro rybářské využití značně přeceňován. A to i přes nesporné výhody, které lovcům přináší. Nesporná je jeho minimální průtažnost, dobrá odolnost proti UV záření i proti fyzickému poškození a rovněž tvrdost a neohebnost. Naopak tak trochu mýtem, který se neustálým omíláním stal téměř obecnou pravdou, je údajná neviditelnost fluorocarbonu pod vodou. Nicméně, vnímat podvodní svět rybím okem se nikomu z nás ani nikdy nepodaří a kdo ví, co vlastně ty ryby všechno nevidí?

ZDROJE:

http://www.bigindianabass.com

http://members.multimania.co.uk/lureangler/fluoros.htm

http://www.ultima-usa.com/fluorocarbon.htm

Autor: Mr.Stick - ®

Diskuse k článku (66 reakcí)

Přečteno: 33 090x
Průměrná známka: 1.23