Kapr obecný - Cyprinus carpio. Nejznámější sladkovodní ryba světa

- Roman Čejka

Významnou rybou cejnového pásma je kapr obecný, který ovšem žije i v rybnících, údolních nádržích, zatopených pískovnách a důlních propadlinách a jinde. Je hlavní chovnou rybou Státního rybářství. Kapr je první rybou, která vstupuje do podvědomí dětí, když mu před vánoci musejí na několik dní přenechat vanu, v níž se rády čvachtají. Kapr se v ní necítí tak dobře jako ony, děsí ho její běloba i samota, ve které se nenadále octl, ale chová se důstojně. To hlavně proto, že studená voda mírní jeho temperament.

Kapr obecný nejznámější a nesčetněkrát popisovaná ryba. Setkal se s ním snad každý, alespoň o Vánočních svátcích. Každý z nás ví jak chutná kapří maso a jak kapr vypadá. I když bylo o této rybě napsáno velké množství knih, pořád se dozvídáme nové a nové věci.. Dnes je rozšířen téměř po celé zeměkouli. Jeho hodnocení je však na různých místech našeho světadílu různé. Kapra poprvé vědecky pojmenoval Linné v roce 1758 jako druh Cyprinus carpio. Rodový název Cyprinus vznikl podle některých autorů polatinštěním jména řecké bohyně plodnosti Cypris a naznačuje vysokou rozmnožovací schopnost kapra. Podle jiných autorů se název Cyprinus spíše vztahuje k ostrovu Kypr (Cyprus), přes nějž byli kapři ve středověku přepravováni mezi Malou Asii a Evropou. Název kapr se objevuje téměř ve všech jazycích. Francouzi mu říkají carpe, carpe commune, carpeau nebo escarpo, v angličtině to je carp, v němčině Karpfen a italsky carpa.

2. Taxonomie

Z hlediska taxonomického zatřídění je kapr uznáván jako typový druh čeledi Cyprinidae (kaprovití). Kaprovití tvoří jednu z nejpočetnějších rybích čeledí a svým areálem rozšíření jsou vázáni na sladké kontinentální vody. Tato čeleď zahrnuje přes 3 000 známých druhů původně rozšířených v Severní Americe, Euroasii, a v Africe. Zástupci kaprovitých ryb původně chybějí na jihoafrickém kontinentě a v Oceánii (kromě introdukcí). V USA a v Kanadě je zaznamenán výskyt kolem 400 druhů kaprovitých ryb, v Číně dokonce přes 800 druhů.

3. Čeleď Cyprinidae a její znaky

Důležitým znakem ryb této čeledi jsou zcela bezzubá ústa a požerákové zuby, které jsou umístěny na posledním rozšířeném žaberním oblouku při vstupu do jícnu. Dalším charakteristickým znakem je jediná hřbetní ploutev a zadní okraj ocasní ploutve, který je téměř vždy vykrojen ve tvaru písmena V. Ústa kaprovitých mohou být bezvousá (plotice, ostroretka...), nebo lemovaná vousy (kapr, parma....) Kaprovité ryby jsou vesměs méně náročné na obsah rozpuštěného kyslíku a osidlují vody malých nadmořských výšek, kde se ochotně přizpůsobují vyšším teplotám vody v letním období. Prakticky všechny kaprovité ryby žijící v našich vodách se vytírají na jaře nebo začátkem léta a často se mezi sebou kříží.

4. Zoogeografické rozšíření kapra

Rozšíření - Původní domovinou kapra je povodí Černého, Kaspického a Aralského moře a také povodí Tichého oceánu od Amuru po Barmu. V období mladších třetihor se kapr začal šířit dále na západ a v této době také pravděpodobně pronikl povodím Dunaje na naše dnešní území. V celé oblasti Středozemního moře se o rozšíření postarali především Římané, kteří jej dováželi do Malé Asie. Plinius se o kaprovi zmiňuje jako o mořské rybě, protože právě ryby přicházející na Apeninský poloostrov byly převáženy na lodích po časté zastávce na Kypru. Takže to nebyl Marco Polo, ani jeho otec, nebo strýc, kdo v druhé polovině 13.století přivezl do Evropy první exempláře kapra z Číny. Ostatně již před ním františkánský mnich Jean de Plan Carpin přivezl v roce 1245 z Nebeské říše pravděpodobně i kapry, které přepravoval ve velkých sudech a na zastávkách své dlouhé cesty jim měnil vodu. V této souvislosti je třeba připomenout, že v Číně chovají kapra již přes 2000 let.

Kapr je původním rybím druhem v celé teplé oblasti Asie a to od východního Kavkazu až po Japonsko. Podle toho rozlišujeme dnes čtyři původní poddruhy kapra:

1.Cyprinus carpio carpio

Asie, oblast Černého a Kaspického moře, je skutečným prapředkem středoevropských kaprů.

2.Cyprinus carpio aralensis

kapři střední Asie.

3.Cyprinus carpio haematopetrus

kapři z povodí Amuru, z Číny a Japonska

4.Cyprinus carpio viridiviolaceus

poddruh severního Vietnamu.

Takže Marco Polo a před ním mnich Jean Carpin zřejmě do Evropy dovezli poddruh kapra, šlechtěný již přes 1 000 let v čínském rybníkářství. Tento dovoz zřejmě umožnil rozmach evropského chovu, probíhajících už několik století v rybnících s poddruhem Cyprinus carpio carpio původem z Malé Asie, jehož postupná aklimatizace probíhá na vrcholku Římské říše a pokračovala v křesťanské éře. Ve středověku byl kapr běžnou rybou již i ve Francii, protože kronikáři z tohoto období citují hostinu uspořádanou v roce 1328 městem Remeš u příležitosti pomazání Filipa z Valois a Jany Burbonské , na níž bylo servírováno 2 619 kaprů.

Mnohem později, přibližně v polovině 15. století, byl kapr dovezen také do Anglie. O této rybě není ještě zmínka v tzv. Domesday book z roku 1086, v níž bylo na příkaz Viléma Dobyvatele rekapitulováno bohatství ostrova. První zmínka o importu kapra na Britské ostrovy pochází z roku 1462. Do USA byl kapr dovezen v roce 1876 na žádost četných přistěhovalců ze střední Evropy, pro které byl kapr sváteční rybou. Podařilo se mu však uniknout z rybníků a dostal se do většiny vod USA, kde je považován za škodlivý druh. V Austrálii, kde je jeho introdukce ještě mladšího data, měla invaze kapra do sladkých vod podobu ekologické katastrofy, stejně jako zavedení králíka v minulém století.

5. Charakteristika kapra

Kapr je pro naše rybáře určitě dokonale známou rybou. Kapr ale také vytváří různé variety, které si nemusejí být příliš podobné celkovým tvarem těla, ošupením a zbarvením. Vysokohřbetý a hladký český kapr nemá zdánlivě mnoho společného se šupinatou říční formou s dlouhým a nízkým tělem z Dunaje nebo z Loiry. Ještě výrazněji se odlišuje japonský kapr (koi) stříbrným zbarvením těla s červenými a černými skvrnami. Přesto se stále jedná o jeden a týž rybí druh, u něhož vznikly tyto výrazné rozdíly záměrným výběrem. Základními charakteristickými znaky druhu jsou čtyři vousy v koutcích úst - dva krátké a tenké přední a dva silné a dobře vyvinuté zadní a na začátku hřbetní a řitní ploutve silný paprsek s pilovitým zadním okrajem.

Formy nebo rasy kapra, které dnes považujeme za divoké, jsou ve skutečnosti většinou ryby již domestikované, které před několika stoletími unikly z rybníků. Ryby, teré takto znovu získaly charakter svých předků, mají vřetenovitý tvar těla, který jim umožňuje lépe čelit říčnímu proudu. Celé tělo je pokryté šupinami a profil hlavy se prodlužuje v návaznosti na profil trupu.

další strana
Autor: Roman Čejka - ®

Přečteno: 11 253x
Průměrná známka: 1.67

Související články

Český kapr - symbol Vánoc

Kapr obecný je předmětem chovu již přes 2 000 let. Původní domovinou je oblast Černého, Kaspického a Aralského moře.

Sportovní lov kaprů I

Následujících šest měsíců se budete moci setkávat se seriálem o sportovním lovu kaprů.

S plavanou na kapry I

...pravidelné úlovky kolem 2 až 3kg by měly být reálné...