Rybářský revír Slezská Harta 1 A.

- Tomáš Mihula

Úvod:

Vodní dílo leží na severní Moravě v okrese Bruntál. Vzniklo přehrazením toku řeky Moravice, která zde protékala úzkým údolím, lemovaným jednak zalesněnými kopci, jednak rozsáhlými loukami. Díky tomuto prostředí má nádrž velmi členité břehy, někde se prudce svažující do hlubiny, jinde zase dno klesá jen pozvolna. Je zde také množství zátok a dokonce i jedna laguna. Nádrž byla oproti plánu velmi rychle napuštěna během povodní v roce 1997, což ovšem sebou nese několik negativních důsledků. V některých místech se nestačilo upravit budoucí dno a došlo k zatopení velkého množství keřů a dokonce i celých vzrostlých stromů. V takových místech je pak rybolov velmi problematický.

Několik kilometrů po proudu je na řece další přehradní nádrž - Kružberská. Tato slouží jako zdroj pitné vody pro město Ostravu a je vyjmuta z rybářských revírů. I pro Sl. Hartu platí v této souvislosti určitá omezení, která jsou ale z hlediska rybářů spíše přínosem - v okolí nestojí žádné penziony ani soukromé chaty, ani do budoucna zde nejsou plánované velké rekreační oblasti. Nádrž je navíc velmi těžko dostupná jinak než vlastním vozidlem. Všechny tyto skutečnosti zmírňují rybářský tlak na tento revír, což osobně hodnotím velmi pozitivně.

Popis:

Nejprve trocha čísel: nádrž má rozlohu 923 ha, celkový objem 217,5 mil m3, délka vzdutí je 16,9 km, délku břehů odhaduji na cca 40 km. Na revíru není stanoven všeobecný zákaz lovu - je možno lovit celoročně, lovná míra štiky je zvýšena na 60 cm. Kolem nádrže leží několik obcí, kde je možno parkovat (viz mapa). Parkovat lze také v některých místech na komunikaci, která vede v podstatě kolem celé přehrady. Z větší části je ale používání této silničky omezeno Zákazy vjezdu a jejich dodržování je často kontrolováno jak Rybářskou stráží, tak Policií ČR. V obci Roudno je zřízen ČRS Rybářský dům, kde je možno si objednat noclehy. Cena je vskutku lidová - i v sezóně se pohybuje kolem 100,- Kč na noc a osobu. Pokud si nejprve pojedete prohlédnout přehradu bez prutů, doporučuji parkoviště přímo vedle přehradní hráze. Odtud se pak pěšky po zmiňované cestě můžete vydat na obhlídku míst. Půjdete kolem malého přístaviště lodí, po "spodním" břehu přehrady, směrem na obec Roudno.

Já jezdím chytat do dvou míst přehrady. Nejvíce do oblasti kolem obce Leskovec nad Moravicí a pak poněkud méně do oblasti Roudna. Většina mých zkušeností z těchto lokalit je uvedena na dalších stránkách. Popis ostatních míst budu přidávat průběžně, tak jak se mi podaří se s nimi seznámit.


další strana

Autor: Tomáš Mihula

Přečteno: 6 478x
Průměrná známka: 1.7