Přezimování KOI kaprů

- Ing. Martin Dvořák

      Zimní měsíce jsou pro život KOI kaprů nejkritičtějším obdobím v roce. Při nízké teplotě vody a nedostatku kyslíku se snižuje imunita ryb a zvyšuje se riziko jejich onemocnění a úhynu. Zároveň se zpomaluje metabolismus KOI kaprů, přestávají přijímat potravu, zmenšují se jejich přírůstky a zhoršuje se zabarvení. V odborné literatuře existují dva názorové směry na přezimování KOI kaprů - zatímco jedna skupina odborníků věří, že přezimování KOI kaprů je přirozený a zdraví neškodný proces, druhá skupina považuje přezimování za velmi stresové období, které ryby musí přetrpět. V každém případě je třeba přezimování KOI kaprů věnovat zvýšenou pozornost a náležitě se na zimní období připravit. Ryby mohou přezimovat v zamrzlém venkovním jezírku, ve vytápěném venkovním jezírku nebo v zatepleném zimovišti.

Okrasná skalka, venkovní jezírko s KOI kapry a obytné zimoviště v pozadí.

Přezimování v zamrzlém jezírku

      S příchodem zimy začíná voda ve venkovním jezírku postupně chladnout a studené vrstvy vody klesají ke dnu. Když ochlazení vody dosáhne zhruba 4 ˚C, mění voda své vlastnosti - čím je voda studenější, tím více se rozpíná, je lehčí a stoupá k hladině. Pokud se studená voda na slunci opět zahřeje na teplotu 4 ˚C, klesá ke dnu, odkud vytlačí studenou vodu na povrch. Od hloubky zhruba 1,5 m tak není nižší teplota než 4 ˚C a ryby zde mohou přezimovat. Aby nebyl tento koloběh narušen, je třeba při teplotě vody 4 ˚C vypnout čerpadla i vzduchování. Pokud je vzduchování přeci jenom zapnuté, mělo by být umístěno pouze v hloubce, kde nezamrzne (tj. cca 30 - 50 cm pod hladinou) tak, aby na dně jezírka vždy zůstala teplejší voda.
      Jelikož mají KOI kapři v zimě zpomalený metabolismus (neplavou, nepřijímají ani netráví potravu), je třeba ukončit krmení nejpozději při teplotě vody 10 ˚C. Jakákoli nestrávená potrava podaná později může v těle ryby začít hnít a způsobit její úhyn. Dle realizovaných průzkumů vydrží dobře vykrmená ryba během zimního období až 150 dní bez potravy. Pro KOI kapry může být nebezpečné i předčasné krmení před koncem zimy, kdy se teplota v ojedinělých dnech zvýší a ryby svou aktivitou krmení vyžadují. Minimálně od prosince do února se studené období téměř jistě vrátí, ryby opět zpomalí svůj metabolismus a nestrávená strava v trávicí soustavě ryb se znovu stává vážným problémem.
      Před samotným zamrznutím jezírka je třeba odstranit napadané listí jak z hladiny jezírka, tak ze dna. Listí pod ledem kvasí a může způsobit úhyn ryb. Pro ochranu jezírka umístěného pod listnatými stromy se doporučuje využít ochranných sítí natažených přes jezírko.
      Jakmile začne voda ve venkovním jezírku zamrzat, nesmí být opomenuta údržba nezamrznutého otvoru do ledu, aby mohly unikat škodlivé plyny pryč z rybníka a do rybníka mohl vstupovat kyslík. V malém jezírku se otvor nemůže vysekávat, neboť tlakové vlny narušují rovnováhu v plynovém měchýři ryb a dochází k dezorientaci ryb. Ryby se začnou pohybovat i mimo vodu s vyšší teplotou a riziko úhynu je vysoké. Ryby mohou také uhynout z šoku, který jim hluk při sekání ledu způsobí. Otvor se doporučuje udržovat elektrickým vytápěním.
      I přesto že jsou podniknuty veškeré nezbytné kroky pro bezpečné přezimování KOI kaprů v zamrzlém jezírku, může se stát, že někteří slabší jedinci zimu nepřežijí. Je nutné pamatovat na fakt, že v zamrzlém jezírku je možné nechat pouze dobře vykrmené a zdravé ryby bez nemocí a parazitů.

Venkovní jezírko pro koi kapry v létě  Zamrzlé venkovní jezírko s topným tělesem

Přezimování ve vytápěném venkovním jezírku

      I ve venkovním jezírku mohou KOI kapři přezimovat jako v zatepleném zimovišti za předpokladu, že je jezírko vytápěné. Vytápěné jezírko snižuje stres ryb, posiluje jejich imunitní systém, biologická i mechanická filtrace může být stále v provozu a ryby je možno krmit po celé zimní období. Ohřívací těleso by nemělo být umístěno v jezírku, ale v prostoru čističky tak, aby byla teplá voda v jezírku rozptýlena souměrně.
      Pokud se chovatel KOI kaprů rozhodne venkovní jezírko vytápět, musí zajistit, aby se teplota vody neměnila v průběhu 24 hodin o více jak 3 ˚C. Není tedy možné vytápění zapínat pouze na některé dny. Ve vytápěném venkovním jezírku by neměla teplota vody klesnout pod 10 ˚C. Platí pravidlo čím teplejší voda, tím lépe. Zároveň však také platí čím teplejší voda, tím dražší provoz, a proto není tento způsob přezimování KOI kaprů v České republice příliš rozšířen.

Zateplená zimoviště

      Chov KOI kaprů v zateplených zimovištích je standardem japonských chovatelů. Ryby dovezené přímo z Japonska nejsou proto příliš odolné vůči nízkým teplotám v zamrzlém jezírku a vyžadují teplejší podmínky pro přezimování. V Japonsku jsou zimoviště obvykle zaměřena převážně na velkochov ryb a jedná se o rozsáhlé skleníky s káděmi či bazény. Obdobně je možné umístit kádě nebo sudy s menším množstvím ryb např. do sklepa rodinného domu. V tomto případě se nesmí opomenout minimálně na vzduchování či na alespoň základní filtraci vody.
Obytné zimoviště v létě Pohled na obytné zimoviště
      Moderním trendem Evropy 21. století jsou komfortní obytná zimoviště, která jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi zajišťujícími ideální prostředí jak pro chov ryb, tak pro celoroční pobyt osob. Obytné zimoviště tak není pouhým místem odchovu ryb, ale stává se i příjemným prostředím pro odpočinek a relaxaci v přítomnosti ryb, posezení s přáteli, netradičním místem pro obchodní jednání apod. I přesto, že je venku -15 C, ryby mají v obytném zimovišti +20 C, jsou stále čilé a spokojeně krouží pod hladinou.
      Pokud nejsou ryby chovány v zimovišti celoročně a jsou do zimoviště přenášeny, mělo by tak být učiněno dříve, než klesne teplota vody ve venkovním jezírku pod 15 ˚C. Rozdíl teplot vody při přenášení by neměl překročit 3 ˚C.
      Nevýhodou zateplených zimovišť je menší intenzita slunečního záření dopadajícího do jezírka, která může způsobit zhoršení zabarvení ryb. Tomu lze úspěšně předcházet vhodným složením stravy s přídavkem vitamínů a proteinů a umístěním dostatečného množství prosklených ploch (pokud možno otevíracích) již při stavbě zimoviště.
      KOI kapři v zimovišti v zimním období netrpí, je menší riziko jejich úhynu, nebojí se člověka a přijímají potravu z ruky. Zároveň se nezpomaluje jejich metabolismus a přijímají potravu celoročně. To zajišťuje nárůst ryb i v zimních měsících a z ekonomického hlediska se tak zhodnocují investice vložené do KOI kaprů. Oproti zamrzlému venkovnímu jezírku je roční přírůstek KOI kaprů v zimovišti zhruba o 20 až 30 procent vyšší.

Závěrem

      Každý způsob přezimování KOI kaprů má své výhody a nevýhody. Obecně lze říci čím více financí investovaných do přezimování KOI kaprů, tím vyšší je pohodlí pro kapry, mají lepší zdravotní stav a dosahují větších přírůstků. Na druhou stranu i s nízkým rozpočtem lze KOI kaprům připravit adekvátní životní podmínky. Mnohdy záleží více na citlivé péči o KOI kapry než na nejmodernější technologii.

www.zimoviste.cz

Autor: Ing. Martin Dvořák - ®

Diskuse k článku (15 reakcí)

Přečteno: 23 561x
Průměrná známka: 1.39

Související články

Výstavba zahradního jezírka

Nechcete si sami zkusit postavit na zahradě jezírko a rybami?

Netradiční akvaristika

U dravých ryb hlídáme kvalitu vody ještě důkladněji než u býložravých. Voda se může zkazit prakticky po každém krmení.

Akvárium

Jak se živí cejn, kapr nebo bolen si takový akvarista může jen představovat.