Práca so sonarom

- Adrián Papcun

PRINCÍP SONARU

      Sonar pozostáva z monitoru a sondy. V sonde je ukrytý vysielač aj prijímač. Monitor je vybavený mikroprocesorom, ktorý prepočítava získané údaje. Vykresľuje ich na obrazovke, v závislosti na čase. Vysielač sondy, vysiela usmernené zvukové vlny do vody. Tie sa následne odrážajú a sú zachytávané prijímačom.
      Šírenie zvukovej vlny vo vode má tvar kužeľa. Od sondy smerom ku dnu sa rozširujúceho. Šírku kužeľa určuje uhol rozptylu vysielaných vĺn zo sondy. Všeobecne by sa dalo povedať, čím je frekvencia vyššia, tým je kužeľ vyslaných zvukových vĺn užší. Frekvencia sondy okolo 200kHz je najvhodnejšia pre použitie pri rybolove, alebo sledovaní dna. Detailne nám vykresľuje na monitore všetky zaznamenané odrazy. Frekvencia okolo 50kHz má vysielaný kužeľ široký. Umožňuje nám pohodlné a zreteľné sledovanie nástrahy pod člnom. To isté nám umožní aj vyššia vysielacia frekvencia. Nie však pri pohybe člna. V takom prípade, nástraha spustená do vodného stĺpca, sa vychyľuje zo snímaného priestoru a mizne nám z obrazu.
      Sondy sonarov, bývajú vo väčšine prípadov osadené vysielačmi s vyššou frekvenciou. Uhol rozptylu pri týchto sondách je 20°-60°.Vhodnejšie na naše vody sú tie typy, ktoré nám ponúkajú širší uhol rozptylu. Máme tak prehľad o väčšej časti dna pod nami. Niektoré sondy sú viacfrekvenčné, majú viac vysielaných zobrazovacích kužeľov. Vďaka ním sa spektrum nášho poznania rozšíri o uhol ich záberu. Pri viacfrekvenčných sondách sa uhol záberu pohybuje od 20°- 60° do 90°- 150°. Na monitore sonaru je možné sledovať rôzne zobrazenia skúmaného priestoru. Závisí to od ponuky menu v tom ktorom prístroji. Unikátne je zobrazovanie zo 4. lúčovej sondy prístroja HUMMINBIRD. Dva lúče skúmajú dno pod člnom a ďalšie dva priestor po bokoch člna. Týmto usporiadaním je možné dosť presne rozoznať sklon svahov pod hladinou. Dá sa odhaliť smer zatopeného riečneho koryta jedným preplávaním po hladine. Jedinečné riešenie má aj fa. LOWRANCE, kde uhol záberu je 150°a umožňuje nám sledovať pohyb rýb a ich výskyt aj v plytkej vode (okolo 70cm).

NASTAVENIA A PRÁCA SO SONAROM

      Jedným zo základných nastavení sonaru je nastavenie citlivosti. Je to schopnosť prijímať odrazené signály. Po zapojení a zapnutí prístroja do prevádzky si nastavíme citlivosť. Dobre si je nastaviť citlivosť na najnižšiu možnú hranicu a postupne ju zvyšovať .So zvyšovaním citlivosti sa nám začnú vykresľovať rôzne echá a šumy (neželané rušenia a odrazy). Ak je pomer medzi echom a šumami prijateľný (zreteľný obraz), tak s pridávaním citlivosti skončíme. V čistej vode sa dá zvýšiť takmer na maximum. Nehrozia nám rušenia od neželaných nečistôt vo vode. Vykreslenie rýb a dna je v takomto prípade dostatočne kontrastné z okolitým prostredím. Kalné vody na zobrazovanie sú obtiažnejšie. Pre dostatočne čitateľný obraz je potrebné citlivosť ubrať. Zbavíme sa tým rušivých odrazov. Ryby v stĺpci vody sledovať môžeme, hlavne veľké. Tie menšie sa budú z obrazu strácať. Pohybom hladiny, člna a iných faktorov, vzniká povrchové rušenie. Niektoré typy sonarov majú funkciu na jeho potlačenie. Týmto sa však zníži citlivosť v povrchových vrstvách vody. Pri správnom nastavení by sa malo dno pekne vykresliť a malo by sa ukázať aj nejaké povrchové rušenie.
      Dôležitou funkciou sonaru je aj rýchlosť zobrazovania. Pri vyšších plavebných rýchlostiach, ju treba nastaviť na vyššiu rýchlosť. Ak chceme mať aktuálne výsledky snímania, je dobré si nastaviť aj rýchlosť vysielania. Po vykonaní týchto nastavení získame čistý obraz a optimálne zobrazovanie.
      Ďalšou fázou pri nastaveniach je nastavenie šedej línie dna. Vykreslenie prebieha v niekoľkých stupňoch šedej farby(12-16). Tie ciele, ktoré sú tieňované šedo, patria silnejším odrazom. Vytvárajú ich tvrdé povrchy, ako sú napr. kamene, ryby, stromy pod vodou ai. Svetlé, alebo žiadne tiene, sú slabšie odrazy. Bahno, alebo tráva na dne, zvukovú vlnu pohltia. Odraz je preto slabší a svetlejší. Toto platí pre fabrické nastavenie, ktoré je 64%. Ak zapneme manuál a nastavenie znížime, aj mäkšie odrazy sa stanú silnejšími oproti predchádzajúcemu nastaveniu. Na monitore sa nám zobrazí viac šedej až čiernej. To sa dá využiť pri zakalenej vode. V takejto vode je príliš veľa šumov. preto sme nútený znížiť citlivosť prijímača (pre dobrý obraz). Tým sa nám zmení aj nastavenie šedej línie dna. Šedá línia nám stmavne. Preto musíme zvýšiť citlivosť v tomto rozhraní. Prejaví sa nám to vykreslením jemnejšej šedej, pod čiarou povrchu dna.

      Spôsob tieňovania šedej využívajú aj režimy zobrazovania. Základný režim „šedé zobrazenie“ ukazuje ryby ako šedé krivky. „Negatív“ nám ich zobrazí ako biele krivky a ostatné je šedé. Ďalší režim je „čierne dno“. Zobrazí nám ho čiernou, namiesto bielej. Veľmi dobrým režimom zobrazovania je „obrátená ryba“. Toto zobrazenie vykreslí odrazené signály od ryby takto : silnejšie čiernou a slabšie bielou. To všetko na bielom pozadí. Je to výhodné, ak sa ryba skrýva v spleti vodných tráv. Tráva sa nám zobrazí ako jemne šedá línia siahajúca k hladine. Ryba v nej sa nám bude javiť ako tmavý šedý oblúk. V normálnom režime, ryba v tráve splynie.
      To sa dá pozorovať pri nastavení na echá. Dá sa nastaviť aj piktogram rýb. Mikropočítač v monitore prideľuje objektom pod hladinou symboly rýb. Nedokáže rozlíšiť ryby od nečistôt a iných odrazov spod hladiny. Lepšie si je nastaviť echá a snažiť sa ich rozoznať.
     Pri hľadaní rýb v rôznych hĺbkach je dobré si nastaviť sonar na piktogramy a zapnúť „alarm výskytu rýb“. Okrem tohto alarmu sú k dispozícii ešte dva alarmy : hĺbkový a plytčinový. Tieto nás upozornia na nerovnosti dna v rámci ich nastavenia.

      Na priblíženie nám slúži ZOOM, ktorý nám poskytne detailnejšie videnie. Pri niektorých typoch sonarov je možné presné zmeranie hĺbky, v ktorej sa objekt nachádza. Umožňuje to ukazovateľ hĺbky. Zobrazovanú hĺbku je možné nastaviť manuálne, alebo automaticky. Pri automatike sa bude meniť podľa dna. Bude ho kopírovať. V manuále sa môže dno aj stratiť, ak je hĺbka väčšia.

AKÝ SONAR PRE KAPRÁROV, SUMČIAROV

      Pre kaprárov odporúčam sonar s jednolúčovou sondou a širším uhlom záberu.
      Sumčiari by si mali trochu priplatiť a zakúpiť si sonar s dvojfrekvenčnou sondou, ktorá umožní lepšie sledovanie nástrahy pri love vábničkou.
      Sledovanie nástrahy – po spustení pod čln sa objaví nástraha na displeji, ako súvislá čiara. Ak je príliš hrubá, tak citlivosť je potrebné trochu ubrať a naopak. Vplávanie ryby do zobrazovaného priestoru sa prejaví ako hrubá súvislá čiara. Čím je väčšia, tým je čiara hrubšia. Pri zvlášť veľkých rybách sa nám zobrazí v hrubej čiare biele miesto. Je to tým, že ultrazvuk neprejde plynovým mechúrom rýb. Ak sa ryba vzdiaľuje od miesta zobrazovania, tak na displeji sa ukáže koniec čiary, alebo echa.


PREHĽAD PONÚKANÝCH SONAROV NA TRHU

      Najvýznamnejšími zástupcami na našom trhu sú firmy HUMMINBIRD a LOWRANCE / EAGLE. Tieto fy. ponúkajú špičkové výrobky za prijateľné ceny. Určite si je z čoho vybrať.

Lowrance L – x 19C480*640260-90°8000W GPS158,860 Sk
Eagle Seacharter 480480*480260-90°4000W39,190 Sk
Humminbird Matrix 67GPS640*320220-60°4000W42,690 Sk
Eagle Seafinder 480480*480260-90°4000W18,690 Sk
Humminbird Matrix 37640*320460-90°4000W23,990 Sk
Lowrance Profiset x 136480*480260-90°4000W34,990 Sk
Humminbird Matrix 27640*320220-60°4000W19,960 Sk
Lowrance x 125480*480160°2400W17,590 Sk
Eagle Fishmark 480480*480160°1500W16,490 Sk
Lowrance x 135480*480160°4000W22,990 Sk
Eagle Seafinder 320320*320260-90°4000W17,600 Sk
Humminbird Matrix 17320*320220-60°2400W17,290 Sk
Eagle Fishmark 320320*320160°1500W13,890 Sk
Lowrance X 100 color320*240160°2400W44,990 Sk
Eagle Fisheasy 2240*160160°1500W10,290 Sk
Humminbird Matrix 15x240*160220-60°2400W14,880 Sk
Lowrance x 51240*160160°1500W12,190 Sk
Humminbird Piranha max 20240*160220-60°800W9,560 Sk
Eagle Trifinder240*1603150°1500W14,790 Sk
Eagle Cuda 240 GPS240*160160°800W17,590 Sk
Humminbird Piranha max 10160*132120°800W7,940 Sk
Humminbird Smartcast RF 10160*65180° 30m12,390 Sk

Autor: Adrián Papcun

Diskuse k článku (13 reakcí)

Přečteno: 20 292x
Průměrná známka: 1.76

Související články

Vše o sonarech

Veľa sa už popísalo o princípoch fungovania sonaru. Neustále sa však stretávam s neodbornými výkladmi a niekedy až so zavádzaním...

Echolot LowrenceX28L

Echolot zobrazuje cokoliv, co zaznamená ve vodním sloupci, jako rybu a to jak třeba plovoucí klacek nebo mísení studené vody s teplou.