MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Jeden kapr nestačí - lov velkých kaprů na plavanou

24.7.2002 - Martin Maťák


74 cm, s šestnáctkou vlascem byl na břehu za 2 minuty
Jdeme na kapry!
       Chytání kaprů na plavanou s anglickým splávkem je hlavně o požitku z boje se silnou rybou. Pravdou ale je, že se chytají převážně menší jedinci a kusy nad 5 kg jsou pro mnoho rybářů jen těžko překonatelnou hranicí. Chytat cíleně takové ryby na svazové vodě je sice možné, ale jen za cenu enormního úsilí - především v hledání vhodné lokality pro daný okamžik, nebo jen za cenu dlouhodobého zakrmování. Existuje však pohodlnější řešení a tím jsou - soukromé revíry. (Někomu tato varianta nemusí vyhovovat, ale věřte, že privátní kapr bojuje stejně urputně jako kapr svazový. Že chcete mít radost z přelstění aspoň trochu chytré ryby? Pak lovte velké cejny, karasy nebo líny, a ne pětileté kapříky pod 70 cm!)

Kam jít na kapry
       Většina privátních vod v ČR je zaměřena na kapry (mnohde jde dokonce o monokulturu - pouze kapři) a výběr je již poměrně široký. Pokud teprve hledáte vhodný revír, není na škodu si obejít pár lokalit a vyptávat se rybářů, co se zde běžně chytá a jestli cena povolenky odpovídá úlovkům. Orientačně se dá říci, že zaplatíte něco mezi 150 a 300 Kč za den v případě, že si můžete nechat nějaký (jeden) úlovek, nebo 50 - 150 Kč bez ponechané ryby. Někdy mohou na jednu povolenku chytat dva lidé, každý na jeden prut. Nic nad 150 (300) Kč nejsem ochotný respektovat a to hlavně proto, že znám revíry z kategorie "do 100 Kč", které kvalitou i kvantitou úlovků převyšují i mnohem dražší vody. Chce to hledat a nenadchnout se hned na prvním revíru pár průměrnými rybami. Na většině soukr. vod byste měli za půlden běžně chytnout dost kaprů mezi 2 - 4 kg a snad mít na prutě i nějakou pořádnou rybu. Také bych požadoval, aby na revíru byly i "bonusovky", tedy kapři aspoň okolo 10 kg, v nezanedbatelném počtu. Ryby pod 2 kg se do celkového skóre nezapočítávají!

Kde číhat na kapry
       Většina soukr. vod jsou menší rybníky, nejčastěji do 3 hektarů, takže chytání na plavanou je tu velmi pohodlné. Nejenže zde nebývá silné proudění a velké vlny, ale především - ryby se před vámi neschovají! Někde bývá povoleno chytat jen z jednoho břehu (asi aby to zde majitel "uhlídal"), a i na plavanou pak nebývá problém nahazovat až za půlku a chytat tam, kde potřebujete.
       Místo bych si vybral takové, kde ryby mají největší klid od krmítkářů a dalšího ruchu. Paradoxně to může být 20m od břehu, protože všichni ostatní nahazují za horizont.
       Pokud je to možné, vždy chytejte proti větru. Vítr žene okysličenou vrstvu vody těsně kolem hladiny a u břehu, do kterého vlny narážejí, se tato voda dostává hlouběji a míří zpět proti větru. V této pobřežní zóně bude voda na kyslík nejbohatší a navíc i nejteplejší, tedy pro ryby ideální. Nepodceňujte to, na soukr. vodě může být opravdu mnoho ryb, které spotřebují také mnoho kyslíku!
       Ryby vždy nemusí být u dna, obzvláště když na dně není žádná potrava (moc ryb na malé ploše). Mohou jen plavat tak metr pod hladinou a hledat oblast, kde bude větší klid. Zkoušejte chytat na propad, kdykoliv je k tomu příležitost. Také nástraha nemusí vždy ležet úplně na dně, jak by bylo typické při lovu kaprů na svazové vodě.
       Chytl jsem také dost kaprů tak, že jsem nahodil bez zakrmování pokaždé jinam - hlavně na místa, kam dlouho nikdo nenahazoval, ani nezdolával rybu a je tam klid. Takto navíc máte větší šanci, že záběr bude od kterékoliv ryby a ne jen od těch menších, které nejsnadněji přilákáte návnadou.

S čím na kapry
       Něco k vybavení - je dobré vědět, co si můžete se svým cajkem dovolit, protože větší ryby na nevhodném náčiní si po záseku mohou v klidu udělat exkurzi okolo celého rybníka - bez vašeho svolení! Nebude to příjemné ani rybě, ani vašemu okolí, a zřejmě ani vám.
       Většina klasických odhozových prutů s nejběžnější vrhací zátěží do 20 gramů je konstruována na návazce tak do 0,14 mm (nosnost 2,5 kg). To je dostatečný průměr na zdolání kapra kolem 5 kg za 10 minut. Pokud máte měkčí prut, něco ve stylu "light" do 15 gramů, smíte použít jen slabší vlasce a zdolávání se značně prodlouží. Takové pruty pro cílený lov větších ryb příliš vhodné nejsou.
       Doporučit mohu mírně tvrdší modely s parabolickou akcí, která zpříjemňuje zdolávání a kompenzuje některé chyby rybáře. Prut by měl být schopen odpružit škubání ryby hlavou i tehdy, kdy je ohnut na zdánlivé maximum. Vhodné jsou modely označené v kategorii match jako "specimen" (trofej) či různé parmové klacky s vrhací zátěží kolem 25 až 30 gramů. Tyto pruty mají testovací křivku asi 1 až 1,25 lbs (neoficiálně, u match prutů se to neuvádí) a můžete si na ně troufnout dát návazce o průměru 0,16, někdy však až do 0,18 mm.
       Existují i ještě tvrdší modely, jako třeba různé dvoulibrové "light carp" či "float carp" pruty do 40g, které jsou již spíše pro kapraře na jejich styl plavané (z hladiny na chleba, šoulačka kolem vody apod.) či na lehčí položenou. Tak či tak je to již extrémní náčiní, které snese silnější vlasce, než o jakých se v rámci "match" plavané má smysl zmiňovat - naopak na ně není dobré dávat vlasce slabší jak nějakých 0,15 mm. Bývají většinou dostupné pouze v délkách do 3,9 metrů a o jejich nasazení má smysl uvažovat na obzvláště pěkné ryby na zarostlých vodách.
       Jak už jsem naznačil, návazce na kapry o hmotnosti přes 5 kg nahoru by měly mít průměr alespoň 0,14 mm, pokud tedy chcete kapříka cítit a ne se jen nechat tahat. S průměrem 0,16 začíná opravdový boj, kdy kaprům do 60 cm nemusíte dát na první únik více než pár metrů a pak už půjdou přímou cestou do podběráku. Kapři okolo 70 cm vás mohou trošku povozit, ale opět budou za pár minut venku. Zuřivost ryb na relativně jemném vybavení při takovém stylu zdolávání je fantastická. Ve skutečnosti je šestnáctka vlasec tak silná, že ji jen stěží utrhnete, ale protože se budete bát o prut nebo uvolnění háčku, bude zdolávání přece jen chvíli trvat.
       Často vidím, jak rybáři, i když loví s dost silným vlascem, si s rybou příliš hrají. Brzda vrčí, ale prut není téměř ohnut. Sami si zkuste, jakou silou táhnete rybu - dejte prut kolegovi, ať se do něj opře, a vy chytněte konec vlasce. Tah bude zanedbatelný (řádově několik dekagramů) a nebudete věřit tomu, že tak malou silou můžete rybou vůbec pohnout, natož ji unavit! Vždy plně využívejte sílu svého náčiní a nechte kapra bojovat o každý centimetr vlasce!
       Na maximální tlak na rybu si však můžete dovolit jít jen v případě, že držíte prut k rybě pod pravým úhlem. Skloňte prut o kousek níže a ztratíte značnou část jeho tlumících schopností a vlasec praskne mnohem snadněji. Proto když při zdolávání "pumpujete", nesklánějte prut moc dolů před sebe - zhrozí nebezpečí, že se ryba rozjede zrovna v tomto okamžiku. Pumpujte pouze kratšími pohyby. (Pozn.: naopak když chcete menší rybu zdolat rychleji a máte k tomu dostatečně silný vlasec, je mírně sklopeným prutem možno vyvinout na ni větší tlak, aniž byste prut tolik přetěžovali (zatěžujete více vlasec a spodní, tužší část prutu) - za běžných okolností nedoporučuji.)
       Uvědomte si, že při každém úniku ryby přes brzdu dochází ke zkrucování vlasce. Pokud vám několik ryb po sobě vytáhne v součtu přes 200 m silonu, začnete to negativně pociťovat na jeho kroucení. Zabránit by se tomu dalo točením kličkou nazpět místo používání brzdy, ale sám nejsem zastáncem této metody. Spíš se snažím rybu nenechat tolik jezdit přes brzdu a spoléhám se více na práci prutu. Ostatně to, že hrčí brzda, mne nevzrušuje tolik, jako když cítím tlukot ryby přímo ve svém zápěstí.
       Každopádně byste neměli rybu zdolávat déle jak nějakých 20 minut a průměrné kusy musí jít z vody daleko rychleji. Požitek z boje s rybou neroste s délkou jejího zdolávání!
       Dalším důležitým elementem vaší výbavy je háček. Vyberte si provedení ze silnějšího drátu, aby se ani v malé velikosti neohnul. Velikost je ideální kolem 10 až 6. Je sice pravda, že jsem svého zatím největšího kapra (86 cm) vytáhl na č. 12, ale po zdolání byl již mírně narovnán. Nebojím se používat "velké" háčky (6), pokud na nich je velká nástraha. Také doporučuji při vázání háčku udělat vlascem několik ovinů navíc, uzel bude pevnější. Já dělám ovinů 18 až 20.
       Nezapomínejte také na vhodný podběrák, protože klasické plavačkové "síťky na motýli" nejsou na tuhle velikost ryb stavěny. Sice jsem v takovém měl 8 kg kapra, ale riziko, že z něj vyskočí, je vysoké. Také to s nimi není pohodlné - abyste udrželi rám podběráku nad vodou, musíte částečně zvedat i rybu, což při rukojeti dlouhé 3 metry není jednou rukou zrovna snadné. Doporučuji klasické kaprařské podběráky s rameny dlouhými aspoň 75 cm, hlubokou síťkou a delší rukojetí. Můžete v nich nechat rybu ve vodě, dokud si na břehu neuděláte prostor, kam ji bezpečně položit.
Co na kapry
       Nástrahy - prakticky kdekoliv a kdykoliv jsem na soukr. vodě chytal, vždy se dalo něco chytnout na sladkou kukuřici z plechovky. Je to universální nástraha, která je příjmuta, i když ji kapři neznají. Je dobré ji kombinovat s bílými červy, kteří nástraze jednak přidají pohyb, a také budou kukuřici fixovat na háčku a bránit jí sklouznout.
       Vybírejte z plechovky ty největší a nejpevnější zrnka a napichujte je na háček tak, aby zůstal volný co největší prostor v obloučku háčku a zcela volná špička. Pokud máte problémy s malými rybami, napíchněte 2 zrnka tak, aby byly zaříznutou částí k sobě, a tvořily tak kompaktnější formaci. Toto nastražení také částečně zabraňuje zkrucování vlasce.
       Klidně používejte velké nástrahy, třeba 5 zrnek, vždyť lovíte kapry ve velikostech, jaké kapraři loví i na ty největší na boilie (i 30 mm)! Velká nástraha jednak mírně odradí menší zájemce, a také je to pro kapra sousto, které si nemůže dovolit odmítnout. Je to pro něj zkrátka pořádný kus potravy, který by jinde těžko hledal. U velkých nástrah ale musíte chvíli počkat se zásekem. Seďte si na rukou a bude to v pohodě. Záběr bude většinou jednoznačný (někdy i přes brzdu - bez přehánění).
       Pouze pokud kapři neberou, zkusil bych menší sousta, jako je několik červů či jedno zrnko kukuřice. Jinak bych se ale nebál těch červů tam dát třeba 15 kusů.
       Dobrá je také rybářská kukuřice ze skleničky. Zrnka jsou asi 2x větší než z plechovky a jsou také pevnější a hlavně celistvá (nemají seříznutu špičku), takže malé ryby dají pokoj, i když je nastraženo jediné zrnko. Pestrost arómat a barev je opravdu široká, zkoušejte (osobně rád používám neutrální a medovou).
       Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu použít více zrnek a na háček se vám všechny nevlezou, můžete je posunout na vlasec nad háček, nebo použít vlasovou metodu a umístit je pod háčkem (trošku zdlouhavější řešení, ale funguje to).
       Další nástrahou, kterou poslední dobou testuji (úspěšně), jsou psí suchary. Zkouším Frolic, který je mírně potápivý, dá se krájet nožem a propíchnout háčkem. Jedná se o kroužky o průměru asi 3 cm, které rozřežu na čtvrtiny a nastražuji na háček velikosti 8 až 6. Je to velmi houževnatá nástraha, která vydrží na háčku i hodinu (pak má již konzistenci rozmočeného chleba a snadno spadne). Mírně se vznáší a společně s háčkem pomalu klesá ke dnu. Pokud hledáte velkou nástrahu na propad, tak jste ji právě našli! Pro svou tvrdost ji příliš nepřijímají malé ryby. Jde o levnou a trvanlivou nástrahu a protože granule neplavou (no, jak které kousky), můžete s nimi také zakrmovat (půl kila stojí asi 50 Kč). TIP Pokud potřebujete chytat na propad s několika zrnky kukuřice, asi brzy zjistíte, že klesají příliš rychle ke dnu. Zpomalit je můžete, když mezi zrnka napíchnete kousek polystyrénu, plovoucí psí granuli nebo, úplně ideálně, na kolečka nakrájený plovoucí boilies v odpovídající příchuti. Zkuste si u břehu, jestli klesá podle vašich představ. Dávejte však pozor, aby takto upravená nástraha neotočila celý háček "vzhůru nohama" - hrot háčku musí mířit nahoru (opačně než u kaprařiny s plovoucím boiliem - my zasekáváme nahoru ke splávku, oni dolů k olovu).

Co pro kapry
       Kapři okolo 2-4kg už se dost špatně návnadou oddělují od těch "našich" (+5 kg). Museli bychom použít na vnazení boilie, což z principu zavrhuji. Dle mých poznatků se ale i větší kapři pohybují ve stejném hejnu s menšími, a tak, i když chytáte dost "menších", pořád je šance na poctivý kus. Osobně se mi nestalo, že bych chytal pouze jednu velikost ryb a někdo jiný kousek bokem zase jen jinou velikost. Návnadou to ovlivníte jen nepatrně, prakticky vůbec, a proto bych si s tím nelámal hlavu (stále mluvíme o rozdílu mezi tříkilákem a kaprech nad 5 kg). Změna se může projevit při zkrmení různého množství návnady, ale přesné pravidlo si netroufám vyslovit.
       Především je ale vhodné použít větší podíl drobného partiklu, jako je řepka či konopí, které budou kapři jen pomalu "vyzobávat" a zdrží se na vašem místě dlouhou dobu i bez dokrmování. Lze použít i jiné, ale výhoda zmíněných dvou druhů je i v tom, že vyvolávají u kaprů "křupací" mánii (asi jako rozdíl mezi křupavým chipsem a vařenou bramborou pro člověka).
       Pokud k tomu máte vhodné prostředky (loďka, prak, vnadící košík či jen plavky), můžete použít pouze čistý partikl, jinak je potřeba jej zapracovat do vnadící směsi a vhazovat ve formě vnadících koulí.
       K vnadící směsi - pokud jsou ve vodě jen kapři, můžete vnadit prakticky jakoukoliv tradiční návnadou a bude to mít nějakým způsobem pozitivní reakci. Dokonce jsem viděl nachytat mraky kaprů za použití čistého ječného šrotu nebo něco na ten způsob. A nebyly to náhody! Když chytnete 8 kaprů za hodinu, lepší (dražší) návnada je asi zbytečná. Ovšem pokud něco takového chcete zkoušet, musíte si být vším ostatním velice jisti (hlavně místem a stylem lovu). Taková návnada vás totiž asi nepodrží ve chvíli, kdy kapři nebudou zrovna extra při chuti.
       Vnadící směs tvoří většinou pouze nosič pro partikl, i když její vábící schopnosti se také projeví. Spíše chci ale říci, že rozptýlenou "strouhanku" nemusí být velcí kapři ochotni tak vehementně sbírat drobeček po drobečku. Funkcí dobré směsi bude rychle přilákat svým pachem ryby k našemu místu a to, jestli ji kapři budou i požírat, není až tak důležité. V tomto směru nedám dopustit na různé rybí moučky (se strouhankou), které někdy kombinuji např. s jahodovým posilovačem...
       Ovšem rybí nebo masokostní moučka je většinou jen odpad z kafilerek, kterým se původně mělo hnojit pole! Dali byste to rybám? Lepší je kupovat kvalitní moučky, které jsou světlejší a opravdu "voní" po rybině (např. po sardinkách).
rozmocene psi granule        Dalším "živočišným" řešením je použít rozmočené a sítem rozmělněné psí granule, kde je záruka kvality přece jen vyšší (přinejmenším snad prošly hygienickými testy). Jednoduše namočíte granule (plavou) do vody asi na jednu až dvě hodiny, potom je protlačíte je přes střední plavačkářské síto na návnadu (viz obr.). Konzistence takto vzniklé směsi je téměř kašovitá a lepící. Je potřeba směs smíchat např. se strouhankou. Dostanete pak těžkou mokrou návnadu, která se dobře nastřeluje na velkou vzdálenost, ale která jen pomalu klesá ke dnu a rychle se rozpadá.
       Granule sami o sobě mají příjemnou masovou vůni, obsahují hodně proteinů a tuků. Pokud je budete kupovat po 10 kg v supermarketech, dostanete se na cenu i pod 18 Kč za kilogram. Konkrétní značku vám neporadím, neboť jich jsou desítky a já vyzkoušel asi jen 3. Ale spíše bych vybíral drobnější druhy ve velikosti hrášku, které nasáknou vodu rychleji než ty ve velikosti třešně.
       Existují i hotové plavačkové kaprové směsi na rybí bázi. Některé jsou i s jahodovou příchutí (kombinace jahoda-ryba je v létě na kapry opravdu dobrá). Lze samozřejmě použít i téměř jakoukoliv jinou klasickou (nemasovou) kaprovou směs. Vhodné jsou spíše lepivější druhy, do kterých můžete zapracovat větší podíl nástrah (kukuřice apod.).
       Také se prodávají "plavačkové" krmné granule (pelety) speciálně na kapry (Sensas, Van den Eynde, aj.) nebo jiné pro universální použití (např. "pstruhové" nebo všelijaké kaprařské, i české výrobky), které neplavou a většinou se nastřelují prakem. Některé z nich je možné použít i jako nástrahu - buď napíchnutím na háček (měkčí druhy), nebo připevněním k háčku přes gumový kroužek, kterým se granule obepne. Takové nástrahy jsou v zahraničí doménou komerčních kaprových rybníků, pro které byly vyvinuty (plavaná a feeder). Prodávají se pro tento účel dokonce speciální nástrahové "granule" v konzervách či sklenicích s konzistencí želatinových bonbónů.

      Tak co, zvyklal jsem vás? Tak už se tomu nebraňte a jděte po nich! Ostatně, když už nic jiného, soukromé vody mají pro naše prostředí jednu velkou výhodu - člověk se zde naučí pouštět velké ryby.

Autor: Martin Maťák - ®

Přečteno: 39 591x
Průměrná známka: 1.38

Související články

Kaprové rybníky 2. část

Teraz si predstavíme montáže a ich použitie. Nezabudneme však ani na prípravu peletovej pasty.

Kaprové rybníky 1. část

Čo sú to vlastne tie kaprové rybníky? Jedná sa o neveľké súkromné jazerá s rozlohou do troch maximálne štyroch hektárov, s fantastickým zarybnením prevažne kapra.

S waglery nad hlubinou

Na stojatých vodách se snažíme dopravit koule velikosti pomeranče na hladinu rukou nebo prakem tak, aby se při plesknutí o hladinu rozbily a udělaly krmný mrak, který láká ryby z velké dálky a větší částice a živá nástraha aby spadly na dno.

Chytání velkých kaprů na splávek

U každého nakrmeného místa nechám malý bílý kousek dřeva, abych takové místo potom rychle našel.

S plavanou na kapry I

...pravidelné úlovky kolem 2 až 3kg by měly být reálné...

Co je nového - plavaná + obecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniPodložka SPRO C-TEC Cradle

C-TEC Cradle C-Tec kolébka je ideální pro šetrné vyháčení ryb. Podložka je polstrovaná a má tři pruhy ze síťoviny pro rychlý odvod vody. Kolébka je lehká a pro přepravu jí lze složit.

akce, rybareniŠňůra NOMURA Sensum

Za 199
Akce!!! 135 metrů super pletenky nyní za TOP cenu 1,5 korun za metr.

Oznámení - plavaná
Vložit oznámení

Peněženka

Ahoj,
dneska mi na FF vypadla peněženka s jistou částkou peněz a všemi doklady. Rád bych se dotyčnému revanšoval, jelikož ji nechal u organizátorů, kteří mne vyvolali. Budu rád, když se...

Kalendář akcí - plavaná
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
LOS-CORMORAN LOS-CORMORAN

Praha 3,130 00, Řipská 23