MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Abeceda mladého rybáře - muškaření

21.3.2018 - Tomáš Lotocki

V předchozích dílech naší rybářské abecedy jsme si představili již téměř všechny základní rybolovné techniky, které se při lovu (aspoň v našich podmínkách) běžně uplatňují. Poslední velkou oblastí rybařiny, kterou nám zbývá prozkoumat, je svět muškaření. Jedná se o velmi ušlechtilou, a pro mnohé také královskou disciplínu sportovního rybolovu. Rybář zabroděný v divoké peřejnaté řece a nabízející pstruhům či lipanům svoji umělou mušku v člověku opravdu vzbuzuje pocit až jakési královské majestátnosti. Zároveň je však také moderní muškařina komplexní způsob rybařiny, při kterém můžeme využít různé techniky lovu k přelstění prakticky všech druhů ryb, které lze na udici chytat.


Muškaření je nádherná a ušlechtilá rybolovná technika, která dokáže oslovit i mladé rybáře a rybářky

V našem povídání si představíme jen ty nejzákladnější principy lovu ryb na umělou mušku. Pokročilejší muškař může tyto články asi rovnou přeskočit, protože se v nich zřejmě nedozví nic nového. Na druhou stranu jsem se měl šanci mnohokrát přesvědčit o tom, že nejen začínající, ale i mnozí zkušení rybáři, kteří se však věnují jiným rybolovným technikám, v oblasti muškařiny doslova a do písmene „plavou“. I všestranný rybář, který je schopný bez potíží lovit na plavanou, položenou, feeder nebo přívlačí, často najednou neví co dělat, když dostane do rukou muškařský prut, natož aby se orientoval v základní muškařské terminologii. Je tomu tak zejména proto, že muškaření se od ostatních rybářských disciplín výrazně odlišuje, a to jak technikou lovu, tak i náčiním, které při chytání používáme. Články s muškařskou tematikou tak mohou celé řadě rybářů minimálně rozšířit obzory a přispět k pochopení toho, v čem tkví hlavní kouzlo i jistá výlučnost této rybolovné techniky.


I když se dá na umělou mušku chytit v podstatě jakákoliv ryba, pojí se tento rybolovný způsob především s lovem lososovitých ryb

Muškaření

Muškaření je způsob lovu, při kterém chytáme na umělou mušku, již nahazujeme s pomocí muškařské šňůry. Při tomto způsobu lovu používáme také speciální muškařský naviják (který není vrhací a nelze jím tedy klasicky nahazovat) a muškařský prut. Důvod, proč se v průběhu staletí vyvinulo toto speciální rybářské náčiní, je vcelku jednoduchý: samotná umělá muška je většinou velmi lehká a nelze s ní nahazovat jen pomocí vlasce a navijáku, jak je tomu například u nástrah vláčecích. Muškařská šňůra má tedy při tomto způsobu lovu nosnou funkci, díky které dopravíme nástrahu na lovné místo, a zároveň pomocí šňůry v součinnosti s prutem ovlivňujeme a usměrňujeme pohyb nástrahy vodním prostředím. Na konci šňůry je návazec z klasického monofilního vlasce, na nějž jsou navázány jedna až tři umělé mušky.

Nosná funkce muškařské šňůry může být případně nahrazena i jinou zátěží - známý je například lov na umělé mušky za pomoci klasického vlasce a kulového plovátka. S velkými a zatíženými muškami (streamery) zase můžeme lovit i technikou vláčení. Muškaření však v pravém slova smyslu vždy zůstane svébytnou rybolovnou metodou, při které se používá i speciální muškařské náčiní.


Základem této nevšední rybářské disciplíny jsou imitace hmyzu nazývané „umělé mušky“

Historie muškaření

Lov na umělou mušku má svoji dlouhou historii. Někdo umisťuje kolébku muškaření do starověkého Egypta, podle jiných teorií je pravlastí muškařiny Dálný východ (Čína). Jisté je, že první písemné zmínky v Evropě pochází ze starého Říma. Později se staly centrem muškaření především Britské ostrovy, kde se tento sport významně rozvíjel a kde také byly sepsány první odborné muškařské knihy. Postupně se v dílech pro muškaře začínají objevovat i vědecké názvy hmyzu a jednotlivých vzorů, které tento hmyz napodobují. Vzniká tak odborná muškařská terminologie. V Anglii se muškařením dříve lovili především pstruzi na místních křídových řekách a potocích, a tak i samotná muškařina byla obecně dlouho spojována takřka výhradně s lovem lososovitých ryb na tekoucích vodách. Teprve 20. století přináší velký rozvoj muškařského sportu - objevují se nové typy mušek, lov se rozšiřuje i na mimopstruhové vody a další druhy ryb, rozvíjí se jezerní i mořské muškaření, vyrůstají odborníci na lov kaprovitých ryb, dravců atd. I přes tento rozmach však muškařina bude už asi navždy spojena především s pstruhovými a lipanovými potoky a řekami, kde asi nejvíce vynikne její ušlechtilost a výjimečné postavení mezi všemi rybolovnými technikami.

Muškařské náčiní

Muškařský prut

Speciální muškařský prut patří mezi základní pomůcky muškaře. I podoba muškařských prutů se během let vyvíjela a měnila. Zatímco dlouhou dobu byl hlavním výrobním materiálem štípaný bambus, dnes se těla prutů, tzv. blanky, vyrábějí téměř výhradně z uhlíkových kompozitů, které vynikají pružností, pevností, rychlostí a jsou také velmi lehké. Jednou z charakteristik muškařských prutů, která vzhledově odlišuje tyto pruty od těch ostatních, je umístění navijáků - sedlo na uchopení navijáku se nachází pod korkovou rukojetí až úplně na spodním konci prutu. Důležitými parametry muškařských prutu je jejich délka, akce a číslo udávající, na jak těžkou šňůru podle mezinárodní stupnice AFTMA je prut stavěn.


Muškařský naviják, umístěný až na samém konci prutu, slouží především jako zásobník šňůry

Muškařský naviják

Muškařský naviják ve tvaru „obyčejného“ kolečka je charakteristickým znakem muškaře. Při samotném lovu však nehraje tak důležitou roli, jakou mají u jiných rybolovných technik smekací navijáky. Slouží v prvé řadě jako zásobník šňůry, protože muškařskou šňůru nelze nahodit přímo z navijáku. I muškařské navijáky jsou opatřeny brzdou, kterou však využijeme většinou pouze při zdolávání opravdu velkých a těžkých ryb. Při běžném chytání dokáže muškař unikající rybu ubrzdit rukou na šňůře či cívce.


Muškařská šňůra slouží především k dopravení umělé mušky na lovné místo

Muškařské šňůry

Dalším z typických znaků, kterým se muškařina už napohled odlišuje od jiných rybolovných technik, je používání muškařské šňůry. Důvod, proč při tomto způsobu lovu používáme šňůru a ne klasický vlasec, jsme si vysvětlili výše v odstavci o muškaření. Naučit se muškařskou šňůru ovládat a nahazovat je základem zvládnutí této techniky lovu. Muškařské šňůry se dělí podle tvaru svého těla, hmotnosti, plovacích, případně potápivých vlastností a také podle barvy.


Samotná muška je už umístěna na návazcích z klasického monofilního vlasce

Muškařské návazce

Při muškaření je šňůra s nástrahou (tj. umělou muškou) spojena návazcem, který už je z klasického monofilního vlasce. Návazec se skládá z vlastního těla, kterým se nastavuje šňůra, a jednoho až tří návazců, tzv. přívěsů na mušky, na něž se už navazují samotné nástrahy. Tělo návazce bývá zpravidla o něco kratší, než je muškařský prut, a může být sestavené ze dvou nebo i více postupně slabších vlasců. Tomuto „zeslabování“ těla návazce se říká ujímání. Přívěsy jsou na tělo návazce většinou přivazovány mikrokroužkem. Přívěsy jsou vždy o něco slabší, než je koncový vlasec těla.

Umělá muška

Základem veškeré muškařiny je umělá muška. Pod tímto pojmem máme na mysli umělou nástrahu představující imitaci přirozené potravy ryb, a to především hmyzu a jeho vývojových stádií. V dnešní době však vzory nenapodobují pouze hmyz, ale setkáváme se i s imitacemi rybek a jejich jiker, obojživelníků, drobných savců a prakticky všech organizmů sloužících rybám za potravu. Umělá muška je vyrobena z háčku a vázacího materiálu. Základní dělení vázacích materiálů je na přírodní a umělé. Podle způsobu výroby a vlastností rozdělujeme umělé mušky do čtyř hlavních skupin: suché mušky, mokré mušky, nymfy a streamery. Podrobněji se jednotlivým typům mušek budeme věnovat v příštím článku naší rybářské abecedy.


Různobarevné nitě a další vázací materiály jsou nezbytnými pomůckami k výrobě umělé mušky

Vázání mušek

Nespornou výhodou mušek je to, že si je rybář může vyrábět sám podle své vlastní fantazie, schopností a potřeb. Snad u každého muškaře nastane okamžik, kdy mu přestanou vyhovovat kupované vzory a rozhodne se začít si vázat mušky sám. Téměř bez nadsázky platí, že co muškař, to v podstatě i vazač. Vázání mušek je zcela samostatnou kapitolou, ke které každý muškař sám přirozeně dospěje a které se pak bude individuálně a cíleně věnovat. Pro úspěšné navázání umělé mušky nejsou zapotřebí jen zkušenosti a šikovné ruce, ale je třeba mít k dispozici i potřebný materiál a vazačské pomůcky, s nimiž mušku vyrobíme.

Vázací materiály
Vázací materiály jsou obecně materiály, ze kterých mušku vyrobíme. Patří mezi ně v prvé řadě muškařské háčky. Ty jsou charakteristické především tím, že místo lopatky jsou opatřeny malým očkem. V moderní muškařině už je nyní samozřejmostí, že se používají háčky bez protihrotu, které jsou k rybám mnohem šetrnější. Samotné materiály k uvázání se obecně dělí na přírodní a umělé. Mezi nejběžnější materiály patří například kohoutí či slepičí skalpy, různé druhy přírodního nebo barveného peří, přírodní nebo barvené srsti ze zvířat apod. Nedílnou součástí vázacích materiálů jsou i různé lesklé materiály ke zvýraznění mušky, laky, nitě a podobně.


Jen šikovné ruce k vytvoření tohoto krásného streameru nestačí - k pevnému uchopení háčku při vázání je nezbytný muškařský svěrák

Vázací pomůcky

Aby si rybář mohl doma uvázat svoji umělou mušku, potřebuje několik důležitých pomůcek. V prvé řadě je to muškařský svěrák, který slouží k pevnému uchopení háčku. Upevněný háček drží nehnutě v jednom bodě, takže je možné na mušku nerušeně přivazovat jednotlivé komponenty. Důležitou vazačskou pomůckou je i tzv. bobina. Jedná se v podstatě o držáček cívky, který slouží především k přesnému vedení nitě při vázání mušky, zároveň funguje jako závaží a držák špulky s nití. K uchycení a lepšímu manipulování s navazovanými materiály slouží tzv. skřipec. Mezi další potřebné nástroje patří dabovací setrvačník, sklepávač srsti, finisher a pochopitelně i nůžky, pinzeta, klíšťky a celá řada dalších doprovodných pomůcek. Neméně důležité jsou však i um, píle a trpělivost každého vazače.

Muškařská výstroj a výbava

Vedle náčiní k lovu a kvalitní nástrahy je neméně důležitá i další výstroj a výbava muškaře, která také činí tento sport velmi nevšední a specifickou záležitostí:


Ke zdolávání větších úlovků slouží při muškařině i speciální raketový podběrák

Podběrák

I muškařský podběrák má svou charakteristickou podobu. Jedná se o tzv. raketový podběrák („rakeťák“, „tenisák“), který má přibližně tvar tenisové rakety. Tento podběrák je lehký, skladný, snadno přenosný a dá se snadno připevnit k výstroji rybáře. Rám se vyrábí buď z lehkých kovových materiálů, nebo z laminovaného dřeva, síťka pak z tzv. dacronu.

Brodicí holínky a brodicí kalhoty

Muškařit bez brodění se na našich tekoucích pstruhových vodách prakticky nedá a s obyčejnými gumáky se toho zpravidla moc nenachytá. Proto pstruhaři používají buď brodicí vysoké holínky, nebo ještě lépe brodicí kalhoty - tzv. prsačky. Ty mohou být vyrobeny ze tří různých materiálů: z pogumované látky, z neoprenu, vhodného zejména v chladném období roku, a z tzv. dýchajících materiálů, jako je např. goretex. Takové oceníme naopak v horkém počasí.


Díky rybářské vestě má muškař všechny potřebné pomůcky vždy po ruce

Rybářská vesta

Rybářská vesta je další typickou výbavou muškaře. Umožňuje rybáři mít při lovu vždy po ruce všechny potřebné předměty a pomůcky, které používá. Jejím nejdůležitějším atributem je velké množství kapes k úschově potřebných pomůcek a materiálů.


Krabička s nástrahami je nezbytnou součástí výbavy každého muškaře: teď už jen vybrat ten správný vzor…

Krabička na mušky

Většina rybářů nosí k vodě několik desítek i stovek různých vzorů umělých mušek. K jejich uchovávání a přemisťování slouží muškařské krabičky různých velikostí. Mušky by měly být v krabičce především dobře upnuté a uspořádané podle jednotlivých typů a vzorů.

Polarizační brýle

Užitečnou pomůckou k lovu ryb v čisté vodě nejen pro muškaře jsou polarizační brýle, které propouštějí vertikálně polarizované světlo, díky čemuž vidíme mnohem lépe pod vodní hladinu.

Jojo

Velmi užitečná pomůcka pro muškaře. Jedná se o malou karabinku na provázku zavěšenou na hodinovém pérku. Na jojo můžeme zavěsit spoustu užitečných pomůcek, jako je podběrák nebo pean, a mít je tak v případě potřeby vždy po ruce.


Vše je připraveno k lovu…
Ostatní výbava

Součástí výbavy muškaře jsou i další užitečné pomůcky, například pean, nůžky, štípátko, košík na ulovené ryby, tuk na mušky, odmašťovač návazců a spousta další speciální výbavy, která dělá muškařinu muškařinou.

Jen takto všestranně vybavený rybář je připraven k tomu nahodit mušku do vodního živlu. A o tom, jaké způsoby lovu může při chytání na umělou mušku použít, si povíme něco více v příštím díle naší Abecedy mladého rybáře.

Text: Tomáš Lotocki
Foto: autor, Tomáš Vítek, Luděk Herberger

Autor: Tomáš Lotocki

Diskuse k článku (0 reakcí)

Přečteno: 4 617x
Průměrná známka: 1.07

Co je nového - muškaření + obecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniZÁSOBY SE TENČÍ! - Stojan Mivardi Rodpod Professional

Stabilní stojan s kompaktními transportními rozměry a dokonalou stabilitou.

akce, rybareniTaška Fox Matrix ETHOS Pro Tackle & Bait Bag

Větší než standardní termotaška, navržen pro uložení velkého množství nástrah a příslušenství .

Oznámení - muškaření
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - muškaření
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
FIORD - rybářské potřeby FIORD - rybářské potřeby

Jsme největší prezentační e-shop firem AWA-S /dříve AWA-SHIMA/, Carplinq, Catling, Drennan, ESP a Carpprovocations. Zde naleznete kompletní...