Chytání na přesnost

- Martin M.

Když jsem před mnoha lety začínal chytat na feeder se zaklipovaným vlascem, viděl jsem v tom smysl jen při zimním rybaření při lovu menších nebo slabě bojujících ryb. Chápal jsem, že je potřeba házet přesně na jedno místo, ale neviděl jsem v tom tak velkou výhodu, abych musel klipovat vždy a všude. V teplejší vodě jsem raději nahazoval odhadem a věřil jsem, že to stačí. Byla to chyba. Dnes je jen málo situací, kdy vlasec nebo pletenku neklipuji. Přesnost nahazování u lovu na feeder pokládám za nejdůležitější krok na cestě k úlovku. Tedy hned po nalezení správného bodu v rybářském časoprostoru.

Dobře vyřešený klip na kovové cívce (namotána pletenka).

Na plastových cívkách bývají klipy v pořádku, bezpečné pro vlasec.

Špatný klip – kovové hrany budou řezat vlasec.

Co je klipování

Klipování znamená zafixování vlasce na cívce tak, aby se jej při nahození odmotalo jen tolik, jak daleko chci lovit. Tím docílím toho, že krmítko dopadne vždy do stejné vzdálenosti od břehu.

Způsoby klipovaní

Je několik způsobů, jak si vymezit vzdálenost na vlasci.

Klip na cívce

Asi nejjednodušší je zaklipovat vlasec přímo do klipu na cívce (odtud slovo „klipování"). Podvlečete vlasec pod klipem a je to. Velkou nevýhodou ale může být, pokud vaše kovová cívka navijáku má v místě klipu ostré hrany. Pak je tohle řešení nepoužitelné. Plastové cívky jsou většinou bezproblémové a někteří výrobci kovových cívek už na tohle také pamatují a vyrábí cívky s hladkými hranami a poctivým kovovým klipem, který neničí vlasec. Při záběru větší ryby musíte uvolnit vlasec z klipu ručně. Existují i navijáky se speciálním klipem na cívce, který by měl vlasec uvolnit, pokud jej ryba odvíjí přes brzdu. Na našem trhu jsem je ale ještě neviděl.


Tenká gumička pod klipem na cívce

Další možností je použít tenkou gumičku (dá se koupit třeba v drogerii celý sáček různých barev a průměrů za pár korun), kterou nasadíte přes vlasec na cívce (jednou nebo dvakrát dokola) a podvlečete ji pod klipem na cívce – pokud se vám to podaří…! Některé klipy jsou příliš těsné a gumička se pod ně nevejde. V tomto případě tolik nevadí, pokud má cívka ostré hrany. Gumička je dostatečně pevná, aby vydržela sílu potřebnou pro zastavení letící zátěže v požadované vzdálenosti, ale pokud vám zabere větší ryba, gumičku přetrhne, případně jí v tom pomůžete rukou. Samozřejmě musíte použít natolik silný kmenový vlasec, aby se nepřetrhl dříve než guma – většinou stačí 0,18 mm. Nevýhodou je asi jen to, že gumičku zničíte a musíte použít novou.

Pokud se vám podaří dostat tenkou gumičku pod klip na cívce, bude to jeden z nejlepších způsobů klipování.

Silnou gumičkou z duše jízdního kola lze zaklipovat jakoukoliv cívku.

> Označení vlasce fixou.

Silná gumička přes cívku

Velice univerzálním řešením je navléknutí silnějšího kroužku gumy z duše kola na vlasec na cívce. Zřejmě budete mít pochybnosti, jestli guma vlasec udrží, ale až najdete ideální tloušťku pruhu gumy (většinou kolem 5–10 mm), neproklouzne vám ani centimetr vlasce a zárověň bude snadné větší silou gumu z cívky stáhnout, pokud bude hrozit, že silnější ryba vlasec přetrhne. Je dobré gumu umisťovat na spodní část navinutého vlasce nebo u menších cívek i na spodní náběh cívky tam, kde jsou popisky cívky. Větší ryba gumičku sama stáhne z cívky dolů a gumička spadne na zem – pokud ji najdete, můžete ji znovu použít.

Tužky a fixy

Označení vlasce se již nedá nazývat klipováním, ale přesto zde tuhle možnost zmíním. Jednoduše si označíte vlasec v požadované vzdálenosti buď tmavou lihovou fixou (světlé vlasce), nebo speciální rybářskou voskovkou (tmavé vlasce). Po nahození sledujete cívku, a jakmile z ní zmizí označená část vlasce, let zátěže co nejrychleji ale plynule zastavíte a vlasec případně smotáte zpět na značku (nemusíte, záleží na tom, jak jste spokojeni s přesností hodu). Při běžném klipování se dá docílit přesnosti řekněme na půl metru. Bez klipování jen s označeným vlascem je nepřesnost větší, řekněme 1 až 5 metrů, záleží na vašem postřehu. Rozhodně ale budete chytat přesněji než bez jakékoliv značky.

Označování tužkou doporučuji i v případě, že klipujete. Po nouzovém odklipování vám značka na vlasci dovolí se k této vzdálenosti zase vrátit.


Jak nahazovat s maximální přesností

Klipováním docílím toho, že se při nahození z cívky navijáku odvine vždy stejná délka vlasce. Pro přesné nahazování to ale nestačí – musíte také trefit správný směr. K tomu je dobré zapamatovat si na protějším břehu revíru nějaký objekt, na který budete vždy mířit.

Po vržení krmítka je během poslední fáze jeho letu nutné zvednout špičku prutu nahoru, aby až se vlasec odmotá až po klip, bylo krmítko plynule zabržděno pružností prutu. Jednak tím zabráníte utržení vlasce nebo klipovací gumičky a také se vám nestane, že by prudce zabržděné krmítko pružný vlasec protáhlo a bylo následně strženo směrem k vám až o několik metrů zpět (s pletenkou se vám to nestane). Pokud má krmítko dopadnout pokaždé do stejného místa, musíte všechny pohyby dělat vždy stejně.

Jakmile krmítko odmotá vlasec až po klip a dopadá na hladinu, okamžitě zvednutý ohnutý prut o kousek skloním dopředu. Je to opět proto, aby mi prut, až se bude narovnávat, nepopotáhl krmítko ke břehu. Takže: nahodím, krmítko letí, před dopadem prut zvednu nahoru, čekám, až krmítko vymotá vlasec po klip, prut se ohýbá, krmítko se zastavuje, prut skloním mírně směrem ke krmítku, krmítko volně dopadá na rovném, ale jen mírně napnutém vlasci na hladinu.

Vše musí být navíc provedeno tak, aby v této závěrečné poloze prutu už nebylo nutné povolovat nebo napínat vlasec, jen překlopit naviják a prut rovnou položit připravený do vidliček. Špička tedy musí být v závěrečné fázi nahození zhruba tam, kde bude při položení prutu na opěru. Samozřejmě si to můžete naplánovat i tak, že budete končit se špičkou v takové poloze (ale opět vždy stejné), že ještě domotáte kus vlasce jako rezervu pro větší rybu. Více než metr bych ale nedával.

Jak odměřit stejnou vzdálenost na více prutech

Pokud chcete chytat na dva pruty ve stejné vzdálenosti nebo budete lovit s kolegou na jednom místě, máte na výběr několik způsobů, jak si na prutech vzdálenosti sjednotit.

Nahození více prutů současně

Nahodíte prut, který již máte zaklipovaný, a rychle po něm, dokud se nerozplynou kruhy na hladině, nahodíte i druhý prut, nejlépe odhadem kousek za první dopad, načež stáhnete krmítko na vzdálenost prvního dopadu. Dá se dosáhnout odchylky do půl metru, ale je to spíše nouzové řešení a je tu nemalé riziko, že se zmýlíte v odhadu třeba i o dva metry (hlavně za větru vlivem průvěsu vlasce). A to už je příliš velká nepřesnost kdykoliv a kdekoliv. Je vhodné potom oba pruty znovu nahodit rychle po sobě a zkontrolovat, jestli první srovnání bylo správné.

Marker

Pokud používáte na průzkum dna marker pro zjištění hloubky reliéfu dna, je ideální nechat jej na hladině na vybraném místě a oba pruty k němu co nejpřesněji nahodit a zaklipovat. Odchylka je výrazně menší než u předchozího řešení.

Nahození kolem břehu

Jakmile si na jednom prutu vyznačíte vzdálenost klipem, můžete jej nahodit co nejtěsněji podélně se svým břehem a zapamatovat si, ve kterém místě krmítko dopadlo vedle nějaké převislé trávy, větve nebo jiného orientačního bodu, který se nachází na břehu u místa dopadu. Druhý prut nahodíte (přitáhnete) do stejného místa a zaklipujete. Přesnost je podobná jako v předchozím případě, tedy přibližně do metru.

Při lovu cejnů a jiných slabě bojujících ryb využijete klipování vlasce nejvíce.

Počítání otáček navijáku

Jestliže používáte na obou prutech stejné navijáky a máte přibližně stejně naplněné cívky (nesmí být jedna plná a druhá poloprázdná), pak může stačit spočítat si otáčky kličkou navijáku na jednom prutu a druhý zaklipovat ve stejné vzdálenosti. Je to jednoduše řečeno, ale pro jistotu to rozepíšu. Víte, že potřebujete zaklipovat naviják na padesáti otáčkách kličkou. Nahodíte tedy před sebe do vody do vzdálenoti, která odhadem odpovídá, a zaklipujete vlasec. Pak přitahujete zátěž zpět ke břehu a počítáte otáčky kličkou. Pokud napočítáte méně, nahodíte znovu, odklipujete a točením nazpátek (tolik otáček, kolik chybělo) a couváním od vody vymotáte odpovádající délku vlasce a zaklipujete. Pokud jste v prvním měření nahodili málo, nahodíte znovu, odklipujete, domotáte rozdíl počtu otáček kličkou a zaklipujete. V obou případech máte na dvě nahození naměřeno. Odchylka bude ale poměrně velká, přibližně metr. Tuhle možnost bych volil pro lov na velké vzdálenosti (60 a více metrů) a tam, kde není dobře vidět dopad zátěže na hladinu a kde předchozí způsoby měření nelze použít.

Odmotání vlasce „pěšky“ na břehu

Asi nejpřesnější metodou sjednocení vzdáleností na více prutech je odmotání vlasce na břehu. Oba pruty, z nichž jeden je už zaklipovaný, si opřete o vidličky namířené někam do pole nebo třeba na cestu za sebe, povolíte brzdy navijáků (zaklipovaný naviják stačí jen odklopit) a půjdete s krmítky tak daleko, kam až vás zaklipovaný prut pustí. Tam krmítka položíte a půjdete zpět. Nezaklipovaný prut zaklipujete a oba pruty smotáte. Dosáhnete tak přesnosti až v řádu centimetrů. Lépe už to opravdu nejde.

Omotávání vidliček na břehu

Málo známým způsobem, který můžete použít i tam, kde nemáte u vody místo pro vymotávání dlouhého vlasce na břehu, je omotávání dvou vidliček zapíchnutých do země dva až tři metry od sebe (neměřte to, nezáleží na tom!). Jednoduše položíte krmítko k jedné z nich, odklopíte překlapěč navijáku a špičkou prutu omotáváte vlasec kolem obou vidliček. Zároveň počítáte, kolik délek mezi vidličkami bylo potřeba, než jste narazili na klip. Potom vlasec smotáte a s druhým prutem uděláte to samé a zaklipujete jej. Tolerance je opět velmi přesná, ale nesmíte se splést v počítání.

Připouštím, že zejména při provádění posledních dvou způsobů může člověk vypadat pro nezasvěcené jako idiot. Přece jen pohled na rybáře pobíhajícího po poli s rukama držícíma vlasec nad hlavou může vyvolat na tvářích okolních kolegů v lepším případě soucitný úškleb.Jak daleko si troufnout chytat na přesnost

Pokud dokážete zaklipovaný prut nahazovat na vzdálenost 30 metrů do obdelníků 100 x 50 cm, bude to solidní výsledek. Ale zkuste to na vzdálenost 50 metrů a zjistíte, že zakrmená plocha se vám zvětší na 200 x 80 cm, tedy více než třikrát tolik. Navíc častěji dojde k tomu, že na svou zvolenou vzdálenost vůbec nedohodíte a budete muset krmítko vytáhnout a nahodit znovu. Co z toho plyne? Vždy chytejte jen na takovou vzdálenost, na kterou dokážete opakovaně nahazovat přesně a s jistotou. Pokud dokážete plnou silou nahodit 60 metrů daleko, rozhodně to neznamená, že zvládnete ve stejné vzdálenosti chytat – rozumný limit pro vás bude někde kolem 45 metrů. Vždy také pamatujte na to, že se může změnit směr i síla větru. Proto si raději nechte rezervu a nechytejte na svoji maximální vzdálenost.

Samozřejmě si plně uvědomuji, že mohou být situace, kdy je lepší nahazovat do větší vzdálenosti a nepřesně než blízko a přesně. To už bude záležet na vašem rozhodnutí, jak situaci u vody vyhodnotíte a na co si troufnete.

Vždy bude platit, že rybář, který umí opravdu dobře nahazovat, bude mít větší možnosti volby, jak daleko od břehu bude chytat. Pokud mezi takové rybáře nepatříte, není nic snazšího a levnějšího, než vzít prut s navijákem a zátěží a jít trénovat k nejbližší vodě. Možná také poznáte, že nejde jen o pohyby rukou, ale i o soustředění před hodem. Je třeba dát si záležet na každém nahození, nespěchat a neflákat to.

Pro větší ryby je stále nejbezpečnější pouze označit vlasec fixou a neklipovat jej.

Existují situace, kdy chytání „na přesnost“ ztrácí smysl. Jedním z nich je např. lov bez krmítka jen s olovem a větší nástrahou (rousnice, pečivo, mrtvá rybka), kdy ryby nehledají mne, ale naopak já hledám je, a proto nahazuji pokaždé jinam a mohu měnit i místo lovu. Dalším případem je lov s krmítkem, při kterém chci chytit největší rybu na svém místě hned na první nahození (resp. na každé nahození, ale pokaždé hozené jinam). Návnada v krmítku pak slouží k rychlejšímu upoutání pozornosti proplouvající ryby. Nemá za úkol zastavit hejno ryb, ale vykouzlit jeden jediný záběr. Stává se, že čím déle zakrmuji, tím více lákám nejpočetnější ryby v revíru a prochytat se k těm větším je pak složité. Proto má jediné krmítko na neprokrmené ploše větší šanci na větší rybu. Ale o tom třeba někdy jindy. V ostatních případech, řekněme při standardním feederovém chytání stylem „tady vás chci chytat, pojďte si pro to“, pokládám přesné nahazování krmítka za naprostou nutnost.

Autor: Martin M. - ®

Diskuse k článku (87 reakcí)

Přečteno: 34 529x
Průměrná známka: 1.2