Zveme vás na konferenci Jak zadržet vodu v krajině

Kategorie: Všeobecné

Zarezervujte si v kalendářích čtvrtek 28. 1. 2021.

Obnova vodního režimu naší krajiny je tématem, kterému se v posledních letech věnuje mimořádná pozornost. Konference Jak zadržet vodu v krajině představí názory vědců, vodohospodářů, pracovníků ochrany přírody a seznámí účastníky s příklady z praxe. Je to již sedmá společná odborná konference Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí.

Program je rozdělen do tří bloků:
Bilance vody v krajině
Příklady dobré praxe zlepšení vodního režimu v krajině

Program konference: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/225/072805.pdf?seek=1608191299

Na konferenci proběhne i předání Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta se každoročně uděluje ve dvou kategoriích – Počin a Osobnost.

Konference bude probíhat online, zaregistrovat se můžete zde: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/konference-jak-zadrzet-vodu-v-krajine-2021/

V případě příznivé epidemiologické situace proběhne i prezenčně, v Aule České zemědělské univerzity v pražském Suchdole.

Přednášky z minulých konferencí si můžete prohlédnout zde:

http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/vystupy-z-konferenci-a-seminaru/

Zdroj: ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/zveme-vas-na-konferenci-jak-zadrzet-vodu-v-krajine/

MAXXSKATER, 20.12.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.