MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Res nulius

Moje otázka směřuje do CS hospodaření. Pokud je ryba v revíru věc ničí, jak potom mohou územní svazy " obchodovat" a redistribuovat náhrady za ulovené ryby mezi ÚS v ČRS a i MRS? Nejsou potom redistribuce hrou na "mrtvé duše" , protože pouze zarybňovací plán je alfou i omegou hospodaření. Jak může svaz přepočítávat něco, co není jeho?

Autor diskuse: Pyzda
Zařazeno do: všeobecné - RŘ, MO, svazy, 25.9.2006

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 5 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N Pyzda Po 9.10.2006 23:44:08
Petrson : Bohužel jsi nepochopil nic. V rámci Svazu jsou MO, MS, ÚS, Rada, Konference, Členská schůze zcela legitimními strukturami svazu. Územní svazy (jako držitelé dekretů) mají ošetřeno v zákoně (zcela bezprecedenčně) pověření "nižších" organizačních složek k výkonu nějakých činností spojených s výkonem ryb. práva pro ně samé. Rada bohužel takovéto pověření nemá (mimo Orlík) PROSÍM ukaž mě, kde stanovy hovoří o CS rybolovu a to myslím smrtelně vážně! Idea územního hospodaření je poslední fungující strukturou. Podle mě je CS rybolov v mantinelech daných Radou již neudržitelný.
N Petrson - ® Po 9.10.2006 19:09:47
>> Pyzda > ještě jen dovětek: Mně zde nejde o to, abych za každou cenu rejpal a vytvářel dojem, že se pinožím po hnidách s cílem stůj co stůj jaksi nabourat strukturu svazu. To je spíš kritika zákonodárce, resp. stále živě uplatňovaného přístupu k tvorbě zákonů s takovou dávkou diletantismu, že jaksi apriori už se počítá s jakýmsi lidově-tvořivým kličkováním, protože bez něj by asi optimální fungování a "vtažení" se do úzkých mantinelů nebylo možné. Neříkám, že mechanismus sám o sobě, jak je prakticky "modifikován" - dost možná mimo zákon - je špatný. Jen bych rád, aby prostě normy postihovaly všechny odlišnosti, které zavádějí k netransparentnosti a spekulacím.
N Petrson - ® Po 9.10.2006 18:33:28
>> Pyzda > Počkat, to je nějaká mýlka. Netvrdím, že Stanovy jsou statut CS rybolovu - to jsem nikde nepsal. Přesně, jak uvádíš - upravují chod svazu a stanovují hierarchii. Nic proti tomu. Ale také obsahují ustanovení o CS rybolovu jako jednom ze zásadních cílů. Což je poněkud v rozporu s financováním zarybňování RMV.
Dále mám za to, že v rámci oné určené hierarchie by se slušelo, aby Stanovy deklarovaly, že vyšší složka, která oficiálně drží dekret (tedy RP) tímto může pověřovat složku nižší, tedy MO, která je samostatnou právnickou osobou a faktickým vykonavatelem toho práva. Ale abych neplácal, pokud to tam uvedeno je, upřesním to a opravím.
Jak píšeš v druhém příspěvku: Vtip je v tom, že ryb. orgán (tedy MZe, potažmo KÚ) dekretem coby uživatele stanoví krajský ÚS, ovšem skutečně toto právo naplňují MO, de juire samostatné právní subjekty. Tento tok pravomocí přitom - hádám - není vůbec nikde upraven. Že by snad i zde platilo, co není zakázáno, je povoleno ?? Nejsem právník, ale takové aplikaci bych se velmi podivoval.
Ovšem dost, již se do toho nebudu zaplétat, dokud si to neosvěžím v příslušné literatuře :-) Takže vydržať.
N Pyzda Po 9.10.2006 18:12:18
Petrson : RMV je "dudlík" který měl Svaz MO již dávno vzít. Nejenže, je nyní pod kontrolou ryb. orgánu, ale i tím, že většinu "kapřích mamlasů" si sypou do RMV, tak na redistribucích získají 0. Velmi by mě zajímalo, jestli mají redistribuce nějakou mez. Jak jsem již někde fabuloval, že pokud si 50% členů ČRS koupí CS povolenku, tak redistribuce se provádí za kg ulovených a ne vysazených ryb. Tím pádem na "plánovité" zarybňování revírů (i RMV) bude částka velmi se blížící O.
N Pyzda Po 9.10.2006 18:02:22
Petrson : opravuji se : Výkon ry. práva přísluší uživateli, ale toho dekretem stanoví ryb. orgán.
N Pyzda Po 9.10.2006 17:58:56
Petrson : jen pal, už se trochu chytáš na terč, ale opět obrovský minel.... Stanovy se nerovná statut CS rybolovu! Statut CS rybolovu je autonomní aktivita Rady. Stanovy upravují chod Svazu. Ale svaz nemusí mít žádné revíry a přesto může hlasovat. Stanovy upravují hiearchii Svazu jako takového. Výkon rybářského práva nepřísluší stanovám, ale ryb. orgánu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud je vše, tak jak má být. Jak poznamenal MD a tvrdím to i Já, že výkon ryb. práva (zjednodušeně i lov) se provádí v ryb. revíru a ten se nesmí podnajímat. Vyjímku ze zákona Rada nemá. Alespoň o tom nevím.....
N Petrson - ® Po 9.10.2006 17:20:50
>> Pyzda > bohužel dnes se mi času to přesně dohledávat nedostává, takže zatím v krátkosti: Myslím, že pokud ani zákon 99, ani příslušná vyhláška, neumožňuje, aby rybářský orgán právem rybolovu (tedy dekretem) pověřil fakticky jinou právnickou osobu, než tu, která revír obhospodařuje (a tedy naplňuje skutkovou podstatu dekretu), měl by to ošetřit alespoň interní předpis - Stanovy. Tento přesun pravomocí a pověření na de juire úplně jinou organizaci však žádný ze zmíněných legislativních nástrojů nezmiňuje. Tedy tyto praktiky považuji za porušování zákona.
Ale Stanovy jsem zmínil převážně v souvislosti s RMV: jestliže jsou zde indicie, že finance do RMV OFICIÁLNĚ tečou z celého svazu ve formě dotací, a přitom je jasné, že tam může rybařit jen zlomek členstva, jde podle mne nejen o porušování Stanov (konkrétně § o CS - rybolovu), ale zároveň zcela nefér a - proč to nenazvat pravým jménem - jak mraky vychcaný postup, kdy za prachy všech někde mohou lízat - parafrázováno s Orwelem - jen zvířata, která jsou si rovnější.
V MRS existuje obdoba RMV, ale dal bych na to snad i krk, že mají ve Stanovách opatření, že tyto samostatné revíry může příslušná MO
financovat pouze z vlastních zdrojů. To je ten krok napřed. A promiň, s "přídělovým systémem" kaprů a pstruhů to ale vůbec nesouvisí, i kdyby skutečně existoval.
Ale dopátrám, uvedu příkladná znění, a pokud při té střelbě jen tak od boku, bez míření, pálím vedle, rád se omluvím.
N boyscout - ® St 4.10.2006 19:03:11
test
N Pyzda St 4.10.2006 18:26:14
Petrson : nechcy sipat súl do rány, ale prosímtě řekni, co by měli ošetřovat stanovi? Jsem z toho sylně rozhozen, to jistě vidíš. MRS má jisté známky pokroku, ale ten pokrok je tak rychlý, že vyhlásil přídělový systém na kapry a pstruhy. Očekávám, že vyhlásí přídělový systém i na přístup k vodě. Prober se. Já v 6:00 ještě spím....
N Petrson - ® St 4.10.2006 6:09:26
>> Véna S. > ty přibližné toky financí v procentech znám, jen mi přišlo zbytečné to už v beztak dost dlouhém příspěvku ještě drobit. Přesto dík za upřesnění. S tím financováním RMV jsem rovněž předpokládal, že je zcela automatické samofinancování pouze z rozpočtů příslušných MO, i když o skutečných zdrojích jsem si myslel své. Ale nedávno jsem narazil na pramen, který zmiňuje existenci popsané dohody. Kouknu se po tom až bude víc času a přihodím. Každopádně je tristní, že to stanovy nijak neošetřují. V tomto mám dojem je MRS zase o krok vpředu; existuje tam sice obdoba našich RMV (např. rašeliniště Vracov), ale tuším je přímo ve stanovách, že tyto revíry smí být financovány pouze z vlastních zdrojů MO.
N drozďák - ® Út 3.10.2006 12:54:15
Pyzda: subjekt, který defakto kontroluje sám sebe je svépravný víc, než je mi milé...
N Pyzda Út 3.10.2006 11:56:29
Petrson : Právě proto jsem po dlouholetých studiích doma i v sovětském svazu a poté i v meditacích došel názoru, že optimální podoba svazu je územní hospodaření. Je zajímavé, že o Radě ČRS se zde nikdo nezniňuje a nezpochbňuje její vedoucí úlohu... stejně tak MO představují loutky, pro naplnění stanov svazu. Jinou funkci, kromě evidence a vydávání povolenek nemají... mnozí oponenti však MO vidí jako svéprávné subjekty ... proč asi, když si taky můžou líznout. Bude to asi jako s tím pouštěním ryb...
N Pyzda Út 3.10.2006 9:56:25
VénaS : To, co napsal MD není fabuloizita, ale další věcí je Status celosvazového výboru, odst.I, pís 3 a 4. Není i toto v rozporu se zákonem? Podle mě tyto diskuse nejsou "hnidopišstvím" jak může leckdo namítnout, ale pokusem o utěsnění trativodu peněz z povolenek.... Netvrdím, že Rada tyto peníz žere, ale daly by se použít zcela jistě lépe.
N Miloš_Dia Út 3.10.2006 9:34:04
VénaS:
proto jsem použil slovo "prý" - nemám o tom listinné důkazy. Nicméně nelze s jistou dávkou fabulózity položit otázku, zda nedochází k porušování § 6 odst. 1 zákona 99 ???
N Véna S. - ® Út 3.10.2006 9:11:32
MD: Je to více než 6 let

Petrson: To, co jsem psal, se samozřejmě týká územních povolenek.
N Miloš_Dia Út 3.10.2006 8:23:13
Petrson:
BINGO jako kráva !!!! Konečně to začíná docházet i ostatním. A zákon 99 tak platí jen pro někoho.

VénaS.

malá vsuvka - "dekrety" drží pod palcem pouze 6 územních svazů. K jejich převodu od MO na ÚS došlo prý cca před 6 lety, a prý z důvodů, které již např. Petrson zcela jasně označil.
N Véna S. - ® Út 3.10.2006 7:38:11
Petrson: Jen v krátkosti. Držitelem dekretů na revíry je územní svaz. Ten pověřuje hospodařením na nich jednotlivé MO. Pověřuje je také prodejem povolenek. Určité procento z ceny povolenky zůstává v MO jako odměna za prodej, ostatní se posílá na územní svaz. Z tohoto je financováno zarybnění revírů, uzemní svaz proplácí vysazené ryby dle nasazovacích plánů a předem dohodnutých cen (kalkulace ceny povolenky). Co se týká RMV, ty by měly být plně v režii MO, která je provozuje. To znamená, že MO by si měla hradit náklady (nasazování a pod.) plně ze svých prostředků, skutečnost bývá často úplně jiná. V současné době se u nás řada MO zbavuje RMV a vrací tyto vody do společného hospodaření. Konečně si totiž na popud krajského hospodáře spočítaly ekonomiku RMV a zjistily, že tyto revíry jsou pro ně značně prodělečné - viz cena nasazených ryb a vykázané úlovky z těchto revírů, často jen zlomek toho, co se vysadilo. A při tom ryby jsou z revírů pryč.
N Petrson - ® Út 3.10.2006 1:33:44
>> Pyzda > měl jsem pocit, že se plácáme v kruhu, ale teď konečně tuším, kam míříš.
Pravomoce k vydávání povolenek... Nejsem schopen říct, jestli dekretovaný ÚS může pověřit pravomocí k vydávání nižší org. složku, tj. MO. Zvlášť, je-li MO právnickou os. a fakticky správcem revíru (což považuji za důležité, neb tím splňuje další podmínku držení dekretu). Každopádně, pokud takovou páku výslovně nepopisuje zákon ani prováděčka, měly by ji aspoň obsahovat stanovy. K tomu by se jistě fundovaněji vyjádřil právník.
Proč, pokud údaj 20 let je správný, už tehdy docházelo k převodu na kraje, netuším. Snad jestli se v té době za bolševika nějak neposilovaly pravomoce krajů. Těžko říct z hlavy, kdy vznikla právní subjektivita, bylo to myslím ještě před sametem, ale pochybuji, že by ji MO hned v následujících letech zaváděly. Možná právě proto, že ji neměly, přecházela pravomoc držení dekretu na kraj.

Ovšem dnes držení dekretů kraji či Radou dostává zcela novou aktuální podobu. Vzniká i z právnického hlediska kočkopes, kdy jsou podivně mixovány pravomoci. ÚS drží dekret, tím pádem by měl být správcem, což ale fakticky plní MO. Ta má svou P. subjektivitu, tedy by měla na svěřených revírech rozhodovat suverénně, když nese veškerou odpovědnost. To ovšem znemožňuje organizační struktura svazu, neb legislativně ale převážně EKONOMICKY, je MO na vyšších stupních závislá. Ony totiž přerozdělují tržby z MO za povolenky. Lahůdkou třeba je, že dodatečně, právě na základě "báječného porcování medvěda", část financí zahučí do RMV, kde ovšem, většina z těch, co to cálují, rybařit nemůže. Vtip? Kdepak. Podivná dohoda napříč vyššími celky svazu o financování RMV (zdroj případně dohledám). Zajímalo by mě, jestli byla řádně prohlasována a pokud ano, velmi se podivuji, že nikdo neupozornil na porušování stanov (jaksi "shora"; a sice ustanovení o celosvazovém rybolovu). Ovšem to je jiná písnička.
Kdyby se držení dekretů přesunulo na MO (což by dle mě bylo skutečně správně i z právnického hlediska), pak by se těmto jednotkám mohla otevřít vrátka k fakticky samostatnému hospodaření na revírech. Kraje by, jako přímý držitel RP, nepotřebovala a možná by časem mohly být odbourány. Rada by pak skutečně mohla plnit "jen" servisní funkci, která by mj. zahrnovala celosvazový rybolov. Ovšem je otázka, jestli by vůbec byl udržitelný. MO by nastavily své ceny povolenek, velmi pravděpodobně by jich tak vznikla škála a celosvazovému rybolovu v dosavadním pojetí by odzvánělo. Asi by rovněž vzniknul vážný problém s hospodařením na řekách.
Tak vidím možnou současnou příčinu, proč dekrety nedrží MO. Nabízí se však otázka, jestli bychom to chtěli.
N Pyzda Po 2.10.2006 23:43:47
Petrson : S tvými posledními dvěma větami souhlasím, a BP byl skutečně jen příklad a tady jsi okamžitě správně zaooponoval. Stále ale nechceš pochopit a nebo to nechápu já, že povolenky na revír může vydávat pouze uživatel. Může to být MO, Rada a nebo ÚS, pokud má dekret. Všichni ho ale mít nemohou. Za revír i hospodaření odpovídá uživatel s dekretem. U nás dekret přešel z MO na ÚS asi před 20 lety. Proč, když je to podle tebe jedno? V současnosti se žádné změny dobrovolně konat nebudou. Proč, to všichni asi dobře víme.... Na závěr je pro mě rozhodující, že na revíru, kde má nějaká složka svazu dekretem přidělené hospodaření, tak se jedná o právní akt, kde tato složka vystupuje vlastním jménem (viz stanovy) a také za hospodaření odpovídá.
N Petrson - ® Po 2.10.2006 23:14:12
>> Pyzda > k těm BP: asi šlo jen o příklad, ale svaz tyto (záměrně uvádím jen svaz, protože v tomto případě je fuk, jde-li o aktivitu MO, sněm ÚS nebo celého ČRS) pravidla může jen zpřísňovat, takže BP - míra K 30 je nesmysl.
Podle mě je v současném stavu opravdu víceméně jedno, kdo drží dekrety. Nevím, co dobrého by přineslo, kdyby je držely příslušné MO - správci revírů. Vzhledem k poměrně jasně nastaveným pravomocem rozhodování Stanovami směrem zvrchu dolů by se prostor MO nijak závratně nerozšířil. Spíš by to vedlo - jak jsem už psal - k zesílení osamostatňovacích snah. V momentě aktuálně daných mechanismů převodů financování a zarybňování revírů, které stejně víceméně řídí ÚS, případně Rada, je i celkem jedno, jestl MO mají právní subjektivitu, protože ekonomicky suverénní nejsou.
N Miloš_Dia Po 2.10.2006 15:34:28
Obecná slučují autorita byla v čase a prostoru i Komunistická strana Československa. A ti hnusní anarchisti zazvonili klíčema a rozmrdali berlínskou zeď.
A nějakej čínskej jouda s igelitkou v ruce překážel v cestě tankům.
N Pyzda Po 2.10.2006 15:28:47
Petrson : četl jsi zákon? Jistě souhlasíš s tím, že ani vyhláška a ani stanovy nemohou jít za rámec zákona. To, že se tak v praxi děje, je sice realita, ale kdyby zde někdo v BP vyhlásil míru kapra 30cm, nebo lov potočáka celý rok, bylo by zde mraky oponentů. To, že uživatel se nerovná svaz je také jasné. Nelze tedy chápat svaz jako univerzálního uživatele revírů. I z tohoto hlediska je nutná změna organizace a hospodaření svazu. Rada nemůže vydávat povolenky k rybolovu na vodách, kde není uživalelem (CS povolenky). To samozřejmě nebrání, aby se ÚS dohodly (Redistribuce stejně provádí nezávislá firma). O tom tady celou dobu mluvím. Stejně tak není možný podnájem revíru, aby záležitost výkonu rybářského práva byla svěřena jinému subjektu, i organizační složce, protože např. RMV nesouvisí na revíru kde dekret má ÚS s výkonem jeho práva, protože povolenky na RMV vydává MO a rybolov je zde pro územní povolenky znemožněn. Ve Vč. ÚS ryb. orgán již koná.
N Petrson - ® Ne 1.10.2006 22:33:39
>> Pyzda > Jádro našeho nedorozumění tkví v této větě od JKL: "Svaz je ve většině případů pověřen výkonem RP - je lhostejné, která z jeho organisačních složek." Na to jsem reagoval tím, že toto je naprostá pravda, aniž bych dál, či Jirka, rozváděl podrobnosti nebo komentoval, zda je to dobře nebo špatně. Jde prostě o realitu.
Ze své laické pozice to vidím tak, že při současném pojetí legislativy a zejména Stanov, je vcelku podružné, kdo skutečně vlastní dekret - zdali Rada, ÚS nebo MO. V současné hierarchii by nepřineslo valné změny, kdyby se všechny dekrety přenesly na MO. K tomu je třeba nejprve změnit stanovy, protože např.ani BP na "svém" revíru si MO nemůže změnit sama, stále potřebuje posvěcení krajem.
Převody by navíc podle mě způsobily další osamostatňování MO a vznik nových RMV, což považuji - při současném způsobu financování - za krajně nežádoucí.
N JKL - ® Ne 1.10.2006 21:32:33
Anarchie (z řec. an, arché) znamená bezvládí. Obvykle je tento pojem používán pro bezvládí zaviněné absencí obecné slučující autority.
N Miloš_Dia Ne 1.10.2006 20:53:45
anarchie ? Je tady nějaký anarchista ?
N Pyzda So 30.9.2006 8:43:04
Petrson : Jestli ti dobře rozumím, tak by říkáš, že je jedno kdo je držitelem dekretu a je uživatelem revíru? zda-li je to MO či ÚS nebo Rada, protože vystupují navenek jako svaz? To, že na revír jehož uživatelem je ÚS může vydávat povolenky Rada nebo MO? To, že každá z organizačních složek svazu je samostatným subjektem a proto ryb. orgán vydává dekrety právě těmto samostatným subjektům a ne svazu jako celku?
N Pyzda So 30.9.2006 8:36:25
JKL : je to velmi dobře napsáno a rozumím ti. Nicméně to co popisuješ, mimo tu třešničku, už ale ve svazu nefunguje! V ČRS se o mládež, ochranu přírody a další nikdo nestará. To, že to je ve stanovách je stejné, jako to, že i v zákoně 99 jsou pasáže o hospodaření, které tento svaz v reálu neplní. Dobrovolnost nemůžeš nikomu nařídit a ani vymáhat. Dnes je bohužel a nebo boudík vše za peníze a ne za zásluhy. Jestliže by jsi chtěl naplnit cíle svazu, tak jak jsi popsal, znamenalo by to podstatné zvýšení členských příspěvků. Jestli dobře čtu, např. zde na MRKu, tak starosti o faunu, mládež, zajímají tak 1-2 promile rybářů. Ten tvůj druhý způsob vidění rybařiny dnes zajímá mnohem víc rybářů a stejně tak jako ten první potřebuje změny o kterých se zde někteří diskutují.
N Petrson - ® So 30.9.2006 3:54:54
>> JKL > vidím to stejně.
Dobrovolná práce, která u nás je zatracována jako pozůstatek minulé doby (akce Z apod.), patří v zavedených demokraciích k těm činnostem, co získávají na vzestupu a prestiži. Zabývají se jí nejen celebrity a dobře situovaní lidé, ale v hojné míře "normální, bezejmenní občané", je jedním z ukazatelů vyspělosti. Možná dobrovolníkům pomáhá nalézt odpověď na otázku po smyslu našeho bytí, jíž si asi každý někdy položil, a tlumí frustraci při pomyšlení, že až odejdou, zbyte tu po nich jen tuna sraček.
N JKL - ® So 30.9.2006 0:57:46
Vážení kolegové, byť nerad, pokusím se reagovat. Promiňte rozvláčnost, považuji ji však za nutnou.
ČRS je občanským sdružením dle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Tím je dáno, že se jedná o dobrovolnou organisaci, jejímž cílem je nejen vlastní rybolov, ale i ochrana vod, fauny a flóry i výchova, prostě komplex činností směřující ke zlepšení stavu vod jako celku, který je velice podstatnou součástí našeho života. Proto si dovoluji předpokládat, že každý jednotlivec, který se stává zcela dobrovolně jeho členem je ochoten pracovat na naplnění cílů sdružení. Činnost sdružení - svazu - je limitována zejména dvěma zákony - zákonem o rybářství -99, a zákonem o vodách.Samozřejmě je povinnen dodržovat i ostatní obecně platnou legislativu. Jakékoli občanské sdružení je založeno na dobrovolnosti - RSv není vyjímkou, a proto se mne osobně dotýká znevažování tohoto principu. Moje předchozí reakce může u někoho evokovat minulé doby - ujišťuji vás, že nejsem jejich zastáncem. Nicméně - co je tak špatného na výchově budoucích rybářů, proč nesouhasit s ochranou přírody, tříděním odpadu, dobrovolnou prací při záchraně ohrožených druhů fauny a flóry? Samozřejmě vím, že je to jen záplata na něčí šlendrián - jenže než proběhne soud - je pozdě.
Jsem si vědom svinstev, která na svazu fungují - o tom si myslím své, stejně mám výhrady k výše uvedeným zákonům. Mimochodem - k silničnímu taky. V žádném případě se nezastávám neschopných nebo líných činovníků. Ale přiznám se, že hned po totalitě se nejvíc bojím anarchie. Proto si dovoluji tvrdit, že zákon - byť špatný - je třeba dodržovat. A samozřejmě využít všech pák pro jeho změnu. Anarchie nikdy nic dobrého nepřinesla.
Můj další hřích je, že považuji dobrovolnou práci lidí - nejen v rybařině - za velice důležitou položku v životě společnosti. Rozhodně dělá život zajímavějším, eliminuje sobectví a v neposlední řadě pomáhá těm, kteří to potřebují. A nejen lidem.
Co se týče svazu - trady vidím zásadní střet. Jedna skupina vidí možnost svaz reformovat -resp. ozdravit - tak, aby plnil svoji deklarovanou funkci. Skupina druhá - revoluční - hodlá svaz přeměnit v jakousi servisní firmu, která za příslušnou úplatu umožní každému provozování rybolovu podle jeho představ. Přiznám se, že druhý způsob ve mně nevzbuzuje zrovna nadšení. Já vidím (a to je moje subjektivní vnímání problematiky) živou, zdravou a přírodní vodu, oživenou vším, co do ní patří, a vlastní lov - to je jen třešnička na dortu. Nechci si kupovat zarybnění podle mé chuti, nechci si platit profesionální vychovatele dorostu, nechci umělé trofejní ryby, nechci chytat - když to přeženu - tuňáky na Slapech. Jsem si vědom nutnosti umělého odchovu ohrožených druhů - ale rád bych se dožil toho, že přirozený výtěr nebude napůl zázrak. Je možné, ba pravděpodobné, že vzbudím opět výsměch - budu obviněn ze zpátečnictví, možná i gerontozasmrádlosti. To unesu. Rozdílný názor je námětem pro diskuzi či úvahu. Avšak urážky a napadání - to je pod úroveň.
PS: Pro ty, kterých se to týká - na rozdíl od vás jsem si s totalitou užil svoje. Jestli jsem na něco alergický, tak na přihlouplé osobní napadání bez argumentů.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 5 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | RŘ, MO, svazy ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Prodavač - Brno

Rybářská speciálka v Brně přijme zaměstnance na pozici prodavač do oddělení kaprařina, plavaná, feeder, ostatní. Nástup únor 2017. Životopis zasílejte na e-mail info@rybarska-specialka.cz, nebo na...

ČRS sumarizace 2016

Program pro sumarizaci je na internetových stránkách www.petruvzdar.cz k dispozici. Je pro všechny územní svazy a je zdarma. Mohou vyzkoušet i zájemci z MRS nebo si jen stáhnout návod, kde jsou...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniSet na dírky KOMPLET

Za 699 Kč s DPH.
Nová KOMPLETní sada na dírky pro rybáře, kteří nemají žádnou výbavu pro lov na dírkách. Obsahuje: prut, naviják, vlasec, stojánek, naběračku na led a nástrahy.


akce, rybareni30% SLEVA! Sezóní výprodej!

Výborně vyvážená matchka, určená pro celodenní lov. Vynikající plavačkový model určený pro náročné. Nyní 30 % SLEVA NA DÉLKU 390!


Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
Rybářské potřeby Plzeň Rybářské potřeby Plzeň

Plzeň, Hodonínská 57