MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách

Co to znamená chovat ryby?

13.8.2006 - Hraji

      Na rozdíl od kolegů, kteří popisují své lovy a úlovky, se chci věnovat tématu, které možná není tak zajímavé jako popisy rybolovných metod, ale rozhodně s rybářstvím souvisí a pro mnohé kolegy je španělskou vesnicí rybařiny. Chci vás seznámit s chovem ryb, které skončí jako obsádka revíru.
řeka Svitava
      Jako hlavní impuls pro chov vlastní násady u nás v MO byl fakt, že na trhu (v roce 1984) nebyl dostatek požadovaných druhů ryb. Proto padlo rozhodnutí, že se budeme snažit vyprodukovat vlastní násadu. V chovných potocích, které MO obhospodařovala, jsme chovali pstruha potočního, dokázali jsme vyprodukovat z jednoho potůčku až 1800 kusů pstruha ve velikosti ročka až dvouročka. Ale naše hlavní snaha se zaměřila na reofilní ryby, tedy na ostroretku stěhovavou, parmu obecnou a na podoustev říční.
ostroretka
      Pro úspěšný chov ryb je třeba vytvořit vhodné podmínky. Především materiální a samozřejmě i personální. Materiální podmínky zahrnují především prostor a vybavení, kde bude odchov realizován, tedy líheň a rybník nebo jiná vhodná nádrž. Když se nám podařilo získat do majetku MO část nemovitosti v Brně a získali jsme sídlo a zázemí, padlo rozhodnutí vybudovat v suterénu domu vlastní líheň se dvěma žlaby, kde budeme odchovávat plůdek. Ve spolupráci se svazem jsme vybudovali líheň vybavenou chlazením vody a desinfekční jednotkou s uzavřeným oběhem vody, která nám umožňuje odchovat až 60.000 kusů plůdku. Většina zařízení vznikla za spolupráce členů výboru, a pouze vyloženě odborné práce – jako například svařování nerezových nádob a plastových žlabů – jsme svěřili odborníkům. Dalším úkolem bylo zajistit vhodný rybník nebo nádrž, kde se bude vykulený plůdek odchovávat až do vysazení. Podařilo se nám pronajmout rybníček a čtyři nádrže vytvořené ze starého koupaliště. Nejdůležitější, jak se ukázalo časem, je trvalý přítok vody i v nejsušším létě. Bez něj je jakákoliv snaha o chov odsouzena k neúspěchu. Personální zajištění chovu je stejně důležité jako materiální. Je třeba dát dohromady tým, který má znalosti z chovu ryb, má dostatek času se chovu věnovat a hlavně, obětuje tomu nemalou část osobního volna.
      Jestliže máme materiál a lidi připravené, nastává další fáze. Dalším úkolem je sehnat chovný materiál, tedy jikry a mlíčí. V počátcích jsme zajišťovali chovný materiál na našem revíru klasickým způsobem. Hospodář sledoval od začátku dubna teplotu vody a současně pohyb hejn ostroretek v řece. Jakmile najelo hejno na trdliště, vyrazila lovná četa s agregátem a snažila se nalovit dostatek jikernaček ještě plných jiker ale současně dostatečně zralých, aby je bylo možno uměle vytřít. S mlíčáky nikdy problém nebyl, těch bylo vždy dispozici dost. Bohužel pravidlem se stávalo, že ostroretky šly do tření v okamžiku, kdy zapršelo, voda se zvedla a zakalila, jako by změněný chemismus vody lákal k rozmnožování. Není nijak snadné stát po pás v rychle proudící vodě a pomocí podběráku nahánět jen na zlomky sekundy elektrickým proudem omámené ostroretky. Občas se nám stávalo, že ostroretky byly vytřené dříve, než se lovící četa sešla a pak nezbylo než hledat lokalitu, kde ještě tření nenastalo. Opravdovým úspěchem bylo nalovení ostroretek, které nám daly 20.000 až 30.000 jiker. Daleko jistější je ovšem generační rybu odlovit předem, ještě než jikry dozrají, a umístit ji do bazénů. Potom jen stačí čekat na dozrání jiker. Tím se podaří eliminovat veškeré negativní vlivy počasí a rozmary přírody. Tímto způsobem lze zajistit s relativní jistotou množství jiker v počtech statisíců kusů. Ovšem vraťme se ke klasickému způsobu. Nalovené jikernačky jsou ihned na břehu uměle vytřeny a po ošetření zase vráceny do revíru. Jikry se musí velmi pečlivě odlepkovat, aby se po umístění do inkubačních lahví v líhni neslepily a nezadusily. Po vytření lze s jikrami po určitou dobu manipulovat, což nám umožňuje převézt jikry i na vzdálenost až desítek kilometrů. Po přemístění do líhně jikry oplodníme a umístíme do inkubačních lahví. Láhve jsou připojeny na uzavřený okruh vody, která pomalu proudí a jikry v lahvích promíchává a přináší jim potřebný kyslík. Proto je tak důležité, aby se jikry neslepily a netvořily chuchvalce.
      Nyní nastupuje náš kolega líhňař, který několikrát denně sleduje teplotu vody, funkci celého systému a postup vývoje embryí. V dubnu je kupodivu třeba hlídat hlavně to, aby nebyla voda příliš teplá. Vysoká teplota vody totiž způsobuje rychlý vývoj zárodků, což vede k vývojovým vadám a plůdek po vykulení rychle uhyne. Prostě je třeba udržet teplotu stejnou jako v řece a nechat rybičky prožít potřebný počet denních stupňů v jikrách a dopřát jim dostatek času k vývoji. Neoplodněné a mrtvé jikry po čase zbělají, tím se odlišují od těch zdravých. Takové jikry líhňař pravidelně odstraňuje pipetou, protože bývají napadeny plísněmi a mohly by poškodit jikry ve svém okolí. A po několika dnech nastane ten zázrak a první jikry začínají praskat a kulí se plůdek, neschopný ještě plavat, s velkým žloutkovým váčkem. Tento plůdek je vyplavován z lahví do žlabu, kde stráví první dny života. Pořád je třeba pravidelně a neúnavně bez ohledu na svátky a víkendy kontrolovat teplotu a čistotu vody, vybírat mrtvé rybky a po určité době, kdy plůdek stráví váček, začít přikrmovat tím nejjemnějším krmivem. Poté se plůdek rozkrmuje na žlabu po dobu asi 14 dnů. Hodně záleží na tom, jak moc ho je. Máme ověřeno, že jeden žlab je schopen pojmout asi 60.000 kusů. Díky naprosto dokonalé péči jsou ztráty ve stádiu jiker a plůdku v řádu procent, zatímco ve volné přírodě dosahují až 99 %.
      Mezitím se musí pracovat na vhodném prostředí pro další odchov plůdku. Rybník, ve kterém bude příští ozdoba revíru odchovávána, musí být řádně připraven. Dno je třeba řádně vystokovat, aby při výlovu rybky našly cestu do sítí a zbytečně nevázly v kalužích, odkud nemohou být vyloveny. Rybník je třeba do posledního okamžiku držet bez vody, aby nám do ní nenakladly vajíčka žáby, protože pulci jsou konkurenty malých ostroretek v potravě a vyžírají potřebný plankton. Takže týden před zamýšleným vysazením je třeba rybník napustit, aby se voda prohřála a vytvořil se první jemný plankton, který bude tvořit základ potravy malých ostroretek. A potom přijde den D a malé ostroretky se přestěhují do rybníka, většinou to bývá kolem půlky května. Voda v rybníce je v tom okamžiku krásně zakalená vyvíjejícím se planktonem a plůdek rychle roste. Abychom zvýšili přírůstek, vozíme nalovený živý plankton z jiných rybníků, přikrmujeme mraženými perloočkami a buchankami a když plůdek povyroste, přikrmujeme suchým krmením určeným pro pstruhy. Je zajímavé, že ostroretka, ač v dospělosti výsostně ryba dna, jako malá se docela spokojeně krmí i z hladiny a na sušené krmení si dobře zvykne. Kromě krmení je třeba pečovat i o rybník, hlavně odstraňovat vodní rostliny, které nadměrně zmenšují životní prostor rybkám a hlavně odstraňovat okřehek, který dokáže v neuvěřitelně krátké době zarůst celou hladinu a brání sluníčku v přístupu do vody a omezuje tím vývoj planktonu. Takže brigádníci odstraňují okřehek, krmíme a hlídáme přítok vody, aby jí bylo v rybníku dost.
odstranovani okrehku
      Takto to probíhá až do října, kdy nízké denní teploty dovolí manipulaci s velkým množstvím odrostlých ostroretek bez nebezpečí dušení a ztrát. V říjnu, většinou ke konci, se naplánuje výlov. To znamená nejméně týden pomalu odpouštět rybník, aby se ryba s ustupující vodou stáhla do loviště u požeráku. Jakékoliv rychlé manipulace s vodou mají za následek, že rybky zůstanou ukryté v loužích a v travinách a není šance je z nich odlovit. Jedná se o rybky o délce 4 – 8 cm a manipulace s nimi je nesmírně náročná. V den výlovu se připraví řada kádí, do kterých se bude ryba dávat po vylovení a trošku čistit od bahna, benzínový agregát pohání čerpadlo na čerstvou vodu i výkonný kompresorek, který čerpá vzduch do vzduchovacích kamenů, jaké znáte z akvaristiky. Připraví se transportní bedna, ve které je vzduchovací rošt s otvory vyvrtanými laserovou technologií a který je připojen na láhev se stlačeným kyslíkem. Tato bedna nám umožní odvézt mnoho desítek tisíc rybek najednou a vysadit je beze ztrát do revírů. Potom nastoupí lovci s čeřeny přesně uzpůsobenými tvaru a velikosti loviště a odlovují ostroretky. Během dopoledne je celý rybník vyloven, ryby jsou spočteny pomocí odměrky a připraveny na transport do řeky. Do řeky se potom vysazuje roček ostroretky po stovkách kusů a je nádherný pohled na hejno pidirybek, které, i když se ocitnou v naprosto neznámém prostředí, se seřadí do vzorného hejna a vyrazí proti proudu, aby si našly nový domov a za rok až dva lákaly rybáře odlesky šupinatých boků v podzimním slunci, když protahují proudy.
vylov
vylov
vylov
vylov
vylov
      Zdánlivě jednoduché, ale ve skutečnosti obrovské množství práce, s často nejistým výsledkem, bez které by ovšem v našich revírech nebyly některé druhy ryb dávno zastoupeny, nebo by byly velmi vzácné.

Autor: Hraji - ®

Diskuse k článku (263 reakcí)

Přečteno: 18 157x
Průměrná známka: 1.21

Související články

To je vražda, napsal

Kdysi dávno tekla krajem řeka. Prodírala se úzkým údolím mezi zalesněnými kopci a odváděla nazlátlou vodu z horských slatí do úrodné krajiny obývané lidmi.

Červený seznam mihulí a ryb České republiky

Mihule a ryby jsou skupiny obratlovců s největším zastoupením ohrožených druhů. Červené dokumenty poskytují určitou představu o stupni ohrožení.

Výlovy rybníků 2006

Detailní přehled všech plánovaných výlovů rybníků chystaných na podzim 2006.

Nasazování a úlovky našich rybářů

Mnoha rybářům se v posledních letech stává, že nechytí po několik dnů ani šupinu a jistě to není tím, že by neuměli ryby chytat.

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Prodavač - Brno

Rybářská speciálka v Brně přijme zaměstnance na pozici prodavač do oddělení kaprařina, plavaná, feeder, ostatní. Nástup únor 2017. Životopis zasílejte na e-mail info@rybarska-specialka.cz, nebo na...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniSportcarp plovoucí boilies Reflex

Za 142 Kč s DPH.
Vysoce vzlínavé plovoucí boilies v reflexních barvách a nejúspěšnějších příchutích vyrobeno pod novou recepturou a zcela novou technologií.


akce, rybareniPánská zimní obuv Hunter Speciál

Za 1 219 Kč s DPH.
Pánská vycházková zimní obuv Hunter Speciál, která Vás spolehlivě zahřeje.


Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
Penzion Soroya Penzion Soroya

Poskytujeme ubytovanie a člny pre morsky a sladkovodny rybolov, turistiku na ostrove Soroya v mestečku Sorvaer v severnom Norsku. Jedna sa o...