MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách

Stanovisko MZe ke kontrole NKÚ zaměřené na podporu rybářství

Kategorie: Všeobecné

NKÚ zveřejnil v tomto týdnu závěry kontrolní akce zaměřené na podporu českého rybářství spolufinancovanou z prostředků EU prostřednictvím operačních programů Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) a Rybářství. MZe se závěry této kontrolní akce nesouhlasí. Například ve vztahu k projektu RYBA DOMÁCÍ MZe hodlá podat podnět k prošetření veřejné zakázky na ÚOHS, který je kompetentní případné porušení specifikovat. MZe má k dispozici relevantní právní stanoviska, která se neztotožňují s nálezy z kontrolního protokolu NKÚ a která říkají, že při vedení zakázky nedošlo k pochybení či porušení zákona o veřejných zakázkách.

Oba operační programy byly předmětem auditů a na základě pozitivních výroků těchto auditů konstatovala Evropská komise shodu řídicích a kontrolních systémů s nastavenými požadavky. NKÚ nedokladuje porušení hospodárnosti, účinnosti a efektivity poskytnuté pomoci na žádném konkrétním příkladě, jedná se tedy o nenaplněné riziko. MZe ve spolupráci se SZIF zajišťuje 100% kontrolu projektů, které jsou propláceny až po uvedené kontrole. Všechny výdaje jsou v první fázi hrazeny žadatelem, který musí postupovat v souladu s pokyny pro zadávání výběrových řízení a v souladu s nastavenými pravidly. Hodnoty dostupných ukazatelů byly shromažďovány zejména z jednotlivých projektů a jejich agregovaná výše je v souladu s plánem stanoveným v OP Zemědělství. U OP Rybářství nebyly v okamžiku prováděné kontroly k dispozici žádné ukazatele, protože k reálnému proplácení prostředků žadatelům dochází až od 13. listopadu 2009 a s tím samozřejmě úzce souvisí i zahájení naplňování hodnot ukazatelů, respektive naplňování cílů programu.

Zástupci NKÚ se při kontrole také zaměřili na projekt „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb - RYBA DOMÁCÍ“. V rámci této kontroly bylo údajně zjištěno, že při realizaci výběrového řízení došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Výběr dodavatele probíhal ve dvou etapách a byl velice administrativně náročný. I z těchto důvodů se MZe nechalo zastupovat odbornou firmou GORDION, která se specializuje na administraci právních postupů při vedení veřejných zakázek. MZe má k dispozici i další relevantní právní stanoviska, která se neztotožňují s nálezy z kontrolního protokolu NKÚ a která říkají, že při vedení zakázky nedošlo k pochybení či porušení zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k vzniklé situaci MZe hodlá podat podnět k prošetření veřejné zakázky na ÚOHS, který je kompetentní případné porušení specifikovat.

Pracovníci NKÚ se při kontrole projektu též zaměřili na podrobné zkoumání finančních operací, resp. podkladů a dokumentace vztahující se k prvním dvěma fakturám I. etapy plnění smlouvy po nastartování komunikační kampaně v září 2008. V tomto období docházelo k překryvům jednotlivých etap, například nákup mediálního prostoru na celý rok 2008 a zde byla akceptována plnění na základě plánu, který byl realizován postupně. Mimochodem již v kontrolním protokolu NKÚ je závěrem k tomuto vytýkanému bodu konstatováno: „Kontrolou provedenou NKÚ v průběhu kontrolní akce nicméně nebylo zjištěno, že by některá z plnění, nebyla v následujícím období provedena.“ Je nutné tedy konstatovat, že veškerá plnění, která byla firmou fakturována v souladu s vítězným projektem, byla v plném objemu i realizována.

Při kontrole vzorku projektů OP RVMZ rovněž odhalili kontroloři nedostatky v celkové výši 6,6 mil. korun. Nedostatky spočívaly v proplacení výdajů, u nichž nebyly splněny požadavky předpisů EU. NKÚ odhalené nedostatky u projektů OP RVMZ jsou řešeny. MZe zahájilo šetření těchto případů jako nesrovnalostí. Po jejich prošetření hrozí příjemcům pomoci z OP RVMZ v případě potvrzení nesrovnalosti vrácení poskytnuté finanční pomoci. Prošetřuje se částka 6,6 mil. Kč. Z toho je již potvrzená a nahlášená nesrovnalost ve výši 355.200,- Kč.

Kontrola rovněž hovoří o tom, že MZe nezajistilo výkon předběžných veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole. Avšak MZe má nastaveny jiné kontrolní mechanismy a tudíž nevedla absence předběžných veřejnosprávních kontrol při řízení veřejných výdajů před provedením platby dle zákona o finanční kontrole ke zvýšení rizika proplacení neoprávněných výdajů. V průběhu kontrolní akce tak nebylo zjištěno, že by výše uvedené selhání kontrolních mechanismů mělo významný finanční dopad na veřejné rozpočty.

http://eagri.cz/public/eagri/ministerstvo-zemedelst​vi/stanovisko-ministerstva-zemedelstvi-ke.html

 

Martin M. - ®, 1.4.2010

Diskuse k bleskovce

N Mrknato - ® Pá 2.4.2010 7:59:44
Aby se tak ještě prokázalo, že chybějící peníze šly do kasy K70, též distributora ryby domácí-velké.....
N Turňa - ® Pá 2.4.2010 7:47:52
Smuzné je, že v každém případě zapláče jak daňový poplatník, tak "ryba domácí".

[ Vstoupit do diskuse - 2 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Poděkování

Vážení kolegové, dovolte mi ,tímto poděkovat za nezištné jednání kolegovi pod nikem Edward.a z Frýdku Místku. Dnes mi přivezl pro děti z rybářského kroužku v Sedlnicích spoustu rybářských potřeb /...

Členská schůze MO ČRS Písek

Členská schůze MO ČRS Písek se bude konat v úterý 4. dubna 2017 od 17:00 hodin v hudebním sále Kulturního domu nábřeží 1.máje Písek

Členská schůze ČRS MO Kladno

Teď v neděli 26. 3. 2017 od 9.00 hodin restaurace RACEK v obci SRBY okr. Kladno.
Holt musíte dojet autem, autobusem, z Kamenných Žehrovic třeba pěšky, ale hlavně přijďte, ať víme co nám výbor...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
Giants Fishing Bivak CLX Bivvy 1 Man, Akce!

Za 3999
giants fishing bivak clx bivvy 1 man, akce!


akce, rybareniNejlevnějšá Shimano v ČŘ

Dodáme do 24 hodin.Využijte nízkou cenovou hladinu u navijáků Shimano.


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
AQUAZONA.CZ – Rybářské potřeby AQUAZONA.CZ – Rybářské potřeby

Rybářský e-shop s maximálními službami pro zákazníky. Rychlé dodání, široký výběr, snadná orientace na stránkách, skvělý slevový a věrnostní...